Сајт за наставнике биологије


Почињемо једном „анегдотом“ из београдске општине Стари град. Када је видео тест, један шестак је рекао дежурној наставници: „Извините, дали сте ми погрешан тест.“

И ту се сваки хумор завршава. На данашњи дан нема много разлога за смех. Али је данашњи дан био разлог да се сазове хитан ванредни састанак Стручног актива наставника биологије Београда:

У уторак, 8. марта 2016. у 18 часова у ОШ „Дринка Павловић“ у Београду ванредни састанак београдског Стручног актива наставника биологије. Једина тачка дневног реда је такмичење из биологије. Моле се колеге да дођу у што већем броју, а обавезно је да дође макар један представник са сваке општине.

И други активи су реаговали, како градски, тако и општински и преносимо рекације.

Ужице

Српском биолошком друштву
Сви доле потписани наставници непријатно су изненађени и шокирани тестовима које сте саставили за ниво Општинског такмичења.Имамо примедбу на следеће:
1.Тежина и садржај тестова непримерени су за узраст ученика.
2.Задаци су и из градива које програмом није обухваћено ( развиће животиња је пример )
3.Бавили сте се детаљима, латинским називима и зачкољицама које чак ни ми, а верујемо ни већина вас, без гледања у књиге или тражења по интернету не би знали.
4.Деца се не жале, јер не знају на шта би се жалила.
5.Пооштравање услова такмичења убија сваку мотивацију ученика и обезвређује наш труд.
6.Многе од ствари које тражите чак ни не постоје у уџбеницима за основну школу.
Уколико је Ваша идеја да смањите број ученика, успели сте. Ако буде среће, имаћете укупно нула ученика из целе Србије на Окружном такмичењу.
Велики број ученика не пристаје на званично објављивање резултата, без обзира на потписану сагласност, а сложићете се са нама, права ученика у овој ствари су наш и ваш врхунски приоритет.
Да не помињемо радни ангажман у недељу који се не плаћа, као ни чињеницу да су многи од ученика допутовали из околине Ужица, чиме су њихови родитељи били изложени непотребном трошку.
Осећамо се понижено и пред ученицима, и пред самима собом. Учинили сте да изгледамо некомпетентно и непрофесионално, тако да је наша огорченост оправдана.
Тражимо понављање такмичења, а решење видимо у бојкоту, ако се овако настави.
Актив биолога Ужице

Сомбор

Српском биолошком друштву

Сви доле потписани наставници непријатно су изненађени и шокирани тестовима које сте саставили за ниво Општинског такмичења. Циљ овогодишњег такмичења из биологије није био да се покаже знање и вреднује труд деце и њихових наставника, него управо супротно.

Имамо примедбу на следеће:
1.Тежина и садржај тестова непримерени су за узраст ученика.
2.Задаци су и из градива које програмом није обухваћено ( развиће животиња је пример )
3.Бавили сте се детаљима, латинским називима и зачкољицама које чак ни ми, а верујемо ни већина вас, без гледања у књиге или тражења по интернету не би знали.
4.Деца се не жале, јер не знају на шта би се жалила.
5.Пооштравање услова такмичења убија сваку мотивацију ученика и обезвређује наш труд почевши од тога да је праг проласка на Окружно такмичење повећан на 91 бод.
6.Многе од ствари које тражите чак ни не постоје у уџбеницима за основну школу.

Захтевамо следеће:
1. За сваки од тестова од 5-8. разреда, за свако питање, наведите нам назив уџбеника и бр. стране на којој се налази тражена информација.
2. Прикажите нам процентуални удео ученика који су тачно одговорили на свако од питање на сваком од тестова од 5-8. разреда
3. За нека наредна такмичења, уколико их уопште буде било, тестови ће се припремати из једног уџбеника и то оног који има највећи проценат коришћења у настави.

Уколико је Ваша идеја да смањите број ученика, успели сте. Из општине Сомбор, ниједан ученик нема пласман на Окружно такмичење.
Ако буде среће, имаћете укупно нула ученика из целе Србије на Окружном такмичењу.

Велики број ученика не пристаје на званично објављивање резултата, без обзира на потписану сагласност, а сложићете се са нама, права ученика у овој ствари су наш и ваш врхунски приоритет.

Да не помињемо радни ангажман у недељу који се не плаћа.
Осећамо се понижено и пред ученицима, и пред самима собом. Учинили сте да изгледамо некомпетентно и непрофесионално, тако да је наша огорченост оправдана.

Верујемо да су састављачи тестова упознати са планом и програмом биологије за основну школу, са стандардима из биологије за крај основног образовања, као и са параметрима који неки тест чине добрим тестом.
Тест из биологије на општинском такмичењу нити прати образовне стандарде, нити предвиђен план и програм, што га категоризује у групу лоше састављених тестова. Исто као и тест у редовној настави на коме више од 50% ученика добије оцену 1.

Тражимо понављање такмичења, а решење видимо у бојкоту, ако се овако настави.

Актив биолога Сомбор

Младеновац

ОШ „Момчило Живојиновић“
Краља Александра Обреновића 25
11400 Младеновац

Приговор на општинско такмичење из биологије, одржаног 6. 3. 2016. године

Актив наставника биологије општине Младеновац након реализације и прегледања тестова закључио је следеће:

1. Тежина и садржај тестова непримерени су за овај узраст ученика;
2. Задаци су из градива које програмом није обухваћено;
3. Поједини задаци нису јасно формулисани и методички нису исправно израђени;
4. Слике нису јасно обележене;
5. Постоје крупне грешке у кључу;
6. Многи од појмова који су захтевани не постоје у уџбеницима за основну школу;
7. Инсистирало се на простој репродукцији градива, а не на повезивању, логичком закључивању и корелацији, што није у складу са напредним нивоом постигнућа;

Захтевамо да се поново размотре пропозиције такмичења, у смислу броја бодова потребних за пласман на виши ранг такмичења.
Такође, тражимо формирање комисије која ће проверавати тежину тестова и њихову примереност узрасту деце у Основној школи.

Актив наставника биологије општине Младеновац

Рума

ПРЕДМЕТ: ПРИГОВОР НА ТЕСТОВЕ ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ
Поштовани,
Овај приговор упућујемо због тежине и концепта тестова намењених општинском такмичењу из биологије за ученике од 5. до 8. разреда основне школе.
Сви доле потписани наставници сматрају да су учесници такмичења оштећени оваквим тестовима који би требало да буду намењени ученицима основних школа. Осећамо се понижено пред ученицима, родитељима и самим собом. Да ли сте то хтели постићи? Шта тиме добија било ко? Колико литературе треба да користи један ученик основне школе да би задовољио критеријуме састављача тестова? Ко саставља те тестове? Да ли је то неко ко свакодневно ради са децом тог узраста? Један коментар ученика ће вам рећи све, а он гласи: „Да ли сам ја студент биологије?“ Тражимо спуштање критеријума и доње границе за освајање диплома као и пласмана на окружно такмичење.
С поштовањем,
Актив наставника биологије Општине Рума

Зрењанин

ПРИГОВОР  НА НАЧИН САСТАВЉАЊА ТЕСТОВА ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Поштовани/а,

У Правилнику о такмичењу, који је објављен и прослеђен учесницима и реализаторима је у Напомени наведен основ за састављање такмичарских задатака (планови и програми, одобрени уџбеници и образовни стандарди).

На жалост, већ при првом увиду у тестове за све разреде било је очигледно да постоји велики број питања и задатака, који нису у складу са наведеним оквиром (посебно на овом узрасту деце) и за које се не може утврдити смисао и разлог, осим ако је састављачима теста била намера да дискредитују и омаловаже обиман и напоран рад наставника и ученика.

Број питања и задатака који нису били у складу са наставним плановима и програмима и образовним стандардима је на овом нивоу такмучења био недопустиво велик.

Захтевамо  да нам у што краћем року одговорите на следећа питања:

 1. Да ли заиста организатори сматрају да деца од 11 до 14 година морају да познају више десетина народних назива врста или превода стручних назива, који се помињу у више од по 5 уџбеничких комплета по разреду, или се и не помињу у њима?
 2. Какав је циљ формулисања укупно 19 питања отвореног типа, осим да се прегледање тестова (у нашем случају више од 220) отегне у недоглед?
 3. Да ли су небулозне реченице (нпр у 8. и 19. питању теста за седми разред) прошла неопходну контролу и еветуалну ревизију?
 4. Зашто је у Правилнику уопште дефинисан део градива из којег ће бити проверавано знање, ако се догодило да се питања и задаци односе на делове градива који још нису обрађивани (папрати у петом, лимфна ткива у седмом…).
 5. Чему провера знања из делова градива који превазилазе основношколски узраст (протостомије и деутеростомије, онтогенеза са цитодиференцијацијом, хистогенезом и органогенезом, хелицере, педипалпи…)
 6. Да ли је постојала намера организатора да се за организацију преузме комплетна сума средстава, а да се на вишим нивоима такмичења појави што мање учесника?

Овом приликом вас такође обавештавамо да огромна штета, нанета овом лакрдијом од такмичења не би могла бити исправљења чак ни кад бисте током сутрашњег дана свим ангажованим професионалцима исплатили припадајуће хонораре за целодневни рад ван радног времена (што се готово сигурно неће ни десити). Све ово није било вредно ни једне сузе (а било их је много) деце, која су разочарано одлазила са данашњег срамног скупа.

Можете бити сигурни да без проналажења лично одговорних особа за данашње „пропусте“ у будуће не можемо учествовати у нечасним радњама овог типа на будућим такмичењима.

С поштовањем,

Актив наставника биологије

општине Зрењанин

У Зрењанину, 6.3.2016.  Зрењанин

Ваљево

Примедба на Општинско такмичење из биологије
Актив наставника биологије града Ваљева са огорчењем констатује да су тестови општинског такмичења школске 2015/2016.године урађени непримерени узрасту ученика, где се није водило рачуна о образовним стандардима и функционалним знањима, а потенцирало се репродуктиво, енциклопедијско знање. Ученици су разочарани и демотивисани за даљи рад. Волели бисмо да међу састављачима тестова убудуће буду укључени и наставници који су у непосредној настави.
Потписали су се сви наставници. Ова примедба ће сутра ујутру бити скенирана и послата на 4 адресе: Министарства просвете, СБД, Школоска управа Ваљево и БФУБ.

Панчево

Поштовани,
Морамо да Вам се обратимо за помоћ у ширењу вести о једној неправди која се наноси најбољим ученицима ове државе који воле биологију, учествују на такмичењу и успешни су на такмичењима.
Наиме, из године у годину се ти исти ученици систематски обесхрабрују на такмичењима због тога што се задужени за прављење тестова не придржавају задатих пропозиција као ни садржаја из одобрених уџбеника биологије за основну школу.
Претпостављамо да ће Вам проследити тестове са општинског такмичења. Потребно је само да погледате задате пропозиције тј. до које теме је речено да ће бити тестови и да погледате садржај теста. У свим разредима има неколико питања која нису у складу са пропозицијама као ни из одобрених уџбеника. Питања су из лекција које се обрађују после наведених лекција у пропозицијама Такође, тестови нису били прилагођени узрасту ученика. На нека питања нема одговора ни у једном одобреном уџбенику а у пропозицијама се каже да се за све нивое такмичења користе одобрени уџбеници биологије за основну школу а не енциклопедије.
Само неке примере да Вам изнесемо: нека питања у тесту за пети разред се тако детаљно обрађују само у шестом разреду (Како се креће трипанозома?). У тестовима се појављују називи живих бића којих нема ни у једном одобреном уџбенику или који се раде после лекције о цвету и опрашивању (Псилотум, Пирокока, Хламидомонас, Ешерихија, Цимбела, Банијана, Филоксера), делови цвета посебних представника (нпр.нарциса) који се не уче у основној школи. У шестом разреду се тражи градиво онтогенетског развића и одређивање припадности бескичмењака целомским деутеростомијама или протостомијама и то за одређене представнике. У седмом разреду има питање о лимфним жлездама које још нису обрађене, латински називи мишића, итд. Националне мањине су такође имале проблема са преводима назива живих бића који су буквално преведени и граматички нетачни. Ово су само неке од нерегуларности, детаљно ћемо образложити свако проблематично питање у писмима која следе после овог!
На facebook страници постоји група Наставници биологије, погледајте коментаре, доста општина је бојкотовало такмичење због претешких и неадекватних питања!
Погледајте и просудите сами! Поштеније би било да нама и ученицима кажу да нема новца за одржавање такмичења!
С поштовањем,
Разочарани наставници биологије из Панчева

Нови Сад

Званична примедба на такмичење је на линку:

Приговор Актива наставника биологије из Новог Сада

Сремска митровица

Званична примедба на такмичење је на линку:

Приговор Актива наставника биологије из Сремске Митровице

Оџаци

Српском биолошком друштву

Сви доле потписани наставници непријатно су изненађени и шокирани тестовима које сте саставили за ниво Општинског такмичења.Имамо примедбу на следеће:

1.Тежина и садржај тестова непримерени су за узраст ученика.
2.Задаци су и из градива које програмом није обухваћено ( развиће животиња је пример )
3.Бавили сте се детаљима, латинским називима и зачкољицама које чак ни ми, а верујемо ни већина вас, без гледања у књиге или тражења по интернету не би знали.
4.Деца се не жале, јер не знају на шта би се жалила.
5.Пооштравање услова такмичења убија сваку мотивацију ученика и обезвређује наш труд.
6.Многе од ствари које тражите чак ни не постоје у уџбеницима за основну школу.
Уколико је Ваша идеја да смањите број ученика, успели сте. Ако буде среће, имаћете укупно нула ученика из целе Србије на Окружном такмичењу.
Велики број ученика не пристаје на званично објављивање резултата, без обзира на потписану сагласност, а сложићете се са нама, права ученика у овој ствари су наш и ваш врхунски приоритет.

Осећамо се понижено и пред ученицима, и пред самима собом. Учинили сте да изгледамо некомпетентно и непрофесионално, тако да је наша огорченост оправдана.
Тражимо понављање такмичења, а решење видимо у бојкоту, ако се овако настави.
Осим свих ових непријатности , истог дана се одржавало и општинско такмичење из историје ,што је додатно отежало организацију оба такмичења.

Актив биолога Oџаци, 06.03.2016. Богојево

Нови Београд

упућује приговор на тестове за општинско такмичење:
1. Тежина и садржај тестова нису примерени узрасту ни нивоу такмичења
2. Прекорачен је обим градива прописан пропозицијама из Правилника о такмичењу из биологије ученика основних школа
3. У великом броју питања фаворизовано је таксативно навођење података који су могли само да се науче напамет уместо питања у којима доминира логичко закључивање које се очекује на 3 новоу стандарда постигнућа ученика. Ово је посебно примедба за тест за 8.разред где су истовремено таква питања била вреднована са највећим бројем бодова
4. Кориштени су латински називи који нису примерени за основно-школски узраст (Педипалпи, Оскулум, Хелицере…)
5. Избор представника организама на основу којих је ученик требало да препозна групу и одговори на постављено питање је непримерен (Псилотум, Цимбела, Пирокока, Филарија, Морска јабука…)
6. Слике на којима је требало да ученици препознају и обележе делове биле су у већини случајева нејасне а одговори бодовани са великим бројем бодова
7. Само подизање нивоа пролазности је већ било довољно елиминаторно а овакав тест додатно убија мотивацију а омаловажава и обезвређује наш труд. Уместо да промовишемо науку (што је била идеја спуштањем такмичења у 5. и 6. разред) оваквим тестом смо направили контраефекат.
Предлози:
1.Да се границе за добијање диплома спусте како би ученици имали некакву сатисфакцију
2. Да аутори тестова и они који су тест верификовали јавно дају објашњење ученицима, родитељима и наставницима за овакве тестове

Стручни актив одбија евентуално понављање општинског такмичења а донета је одлука да се резултати такмичења не објављују. Није најважније то што од 20 школа и скоро 400 учесника на општини нема ни једног ученика који има пролаз на следећи ниви такмичења већ
ЧЕМУ СВЕ ОВО?
ПРИГОВОР ЋЕ НАКОН САСТАНКА СТРУЧНОГ АКТИВА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ БЕОГРАДА БИТИ УПУЋЕН : СРПСКОМ БИОЛОШКОМ ДРУШТВУ, БИОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ И ШКОЛСКОЈ УПРАВИ БЕОГРАДА.
С поштовањем,
Стручни актив наставника биологије Новог Београда

Стари град

Деца која су се данас такмичила су прави мали цареви. Они су најмање криви за грешке и пропусте у организацији такмичења. Зато би заслужно од својих наставника требали да добију бар још две петице. Браво децо!

У свим овогодишњим, општинским такмичарским тестовима:

 •  НИЈЕ ВОЂЕНО РАЧУНА О

                   – ваљаности задатака, тј. већина задатака не испитује образовне исходе који тим задацима треба да се испитају – знање или одређену компетенцију (сликовни задаци),

                   – релевантности података који су тражени у задацима,

– ефикасности задатака, тј. није се водило рачуна о уравнотеженом (усаглашеном односу) броју брзих, кратких задатака и задатака у којима се захтевају сложеније операције,

– структури и уједначености тежине задатака,

– примерености задатака јер већина питања су постављена тако да не користе знања, вештине и способности ученика, већ просто погађање тачног одговора,

– тачној процени потребног времена за решавање задатака с обзиром                             на захтеве, којих је превише. 

 • ПРИСУТНЕ СУ НЕЈАСНОЋЕ

– текст за поједине задатке је нејасан,

– нејасноће код сликовних задатака; приликом копирања слике у боји                             нису јасне када су у црно-белој варијанти; поред осталог, код неких слика постоје додатне линије (несврсисходне) које збуњују ученике. 

 • ПОСТОЈЕ ПРАВОПИСНЕ ГРЕШКЕ

– постоје словне грешке, недостају знаци интерпункције (зарези, тачке). Нпр. 5. разред код задатака 1., 2., 3., 4., 5., III захтев; 6. разред код задатака 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., III захтев; 7. разред, III захтев; 8. разред код задатака 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., III захтев; V захтев;    

 • ПОСТОЈЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ГРЕШКЕ 
 • ФАВОРИЗУЈУ СЕ ПОЈЕДИНИ УЏБЕНИЦИ (ИЗДАВАЧИ) У ОДНОСУ НА ДРУГЕ

– не постоји објективност и уравнотеженост тражених захтева из                             различитих уџбеника.

 • ВИШЕ ОД 70% ЗАДАТАКА ИСПИТУЈУ ПАМЋЕЊЕ НАПИСАНОГ САДРЖАЈА, РЕПРОДУКТИВНО УМЕСТО ФУНКЦИОНАЛНОГ ЗНАЊА, ШТО ЈЕ ОСНОВНИ СМИСАО ТАКМИЧЕЊА!

 Пети разред 

 • У тесту се појављују питања која још увек нису рађена по програму за 5. разред, па самим тим се и негира оно што је написано у пропозицијама за општинско такмичење које је дало СБД!
 • Посебно је жалосно за ученике/ученице 5. разреда који се по први пут такмиче – не мотивационо је ако се од њих траже врсте организама за које никада нису чули, а ни видели, па макар и на фотографијама у уџбеницима; тиме се шаље порука шта је важно у такмичењу, репродуктивно или функционално знање!
 • задатак 2 – тражи се чињенично, а не функционално знање!
 • задатак 4 – Пирокока је врста Археа, које се нигде не помињу у програму основне школе, а поготову чињеница која се тражи у задатку, где оне живе.
 • задатак 5 – Трипанозома је врста протиста која се по програму ради у 6. разреду. У петом разреду, протисти се помињу информативно!
 • задатак 11 – Хламидомонас је врста протиста која се по програму ради у 6. разреду. Цимбела је врста алге која се по програму за 5. разред ради почетком априла, па самим тим није испоштовано оно што је написано у пропозицијама за општинско такмичење које је дало СБД! Поред осталог, у овом задатку се тражи чињенично, а не функционално знање.
 • Докимолошки је непримерено да слични задаци имају различит број захтева нпр. док задатак 11. има 5 захтева, задатак 12. има 9., а задатак 13. чак десет захтева!
 • задатак 13:

– појам микориза се као појам уводи према програму биологије за 5. разред крајем школске године, тако да се негира оно што је написано у пропозицијама за општинско такмичење које је дало СБД!

– тип корена код тропске биљке банија, или врећасти додаци на                                       круницама нису релевантна знања која се траже од ученика 5., дакле поново се инсистира на чињеничним знањима!

 • Задаци 12., 13., и 14., и 15., су задаци репродукције!
 • У задацима 13., 14., и 15. не постоје захтеви за задатке који треба да опишу шта се од ученика захтева (као што је то урађено у предходним задацима)!
 • задатак 17 – Непримерен узрасту ученика 5. разреда!
 • Овај тест прати неуједначеност тежине задатака (нпр. задаци 20., 21., су превише лаки, за разлику од осталих)!
 • задатак 21 – слике су нејасне; приликом копирања са боје на црно-бело!
 • У тесту су тражене зачкољице које су сврстане у занимљивости, и налазе се у појединим уџбеницима!

Шести разред 

 • задатак 12 – захтев задатка није примерен за основну школу!
 • задатак 13 – захтев задатка није примерен за основну школу!
 • Докимолошки је не примерено да слични задаци имају различит број захтева нпр. док задатак 12. има 5 захтева, задатак 13. има чак 17 захтева.
 • Задаци 15., 16., и 17., захтевају чисту репродукцију.
 • У задацима 14., 15., 16., 17., 18., 19. не постоје захтеви за задатке који треба да опишу шта се од ученика захтева (као што је то урађено у предходним задацима)!
 • У задацима 18. и 19. на сликама постоје додатне линије које ничему не служе, и додатно збуњују такмичаре!

Седми разред 

 • задатак 6 – постоји словна грешка костана срж уместо коштана срж!
 • У 6. задатку постоји материјална грешка! У коштаној сржи, у унутрашњости дугих костију, ћелије крви се стварају током читавог живота, а не као што се у задатку тражи од ученика!
 • задатак 6 – недостају знаци интерпункције!
 • задатак 8 – тражи се чињенично, а не функционално знање!
 • задатак 11 – непримерен узрасту ученика 7. разреда!
 • задатак 13 – у биологији не постоји спољашњи, средњи и унутрашњи лист ћелија!
 • задатак 14 – постоји аљкавост у захтеву задатка, линија која подвлачи мишић и функцију!
 • задатак 15 – постоји нерелевантност у првом захтеву (опису појма)!
 • задатак 15 – од ученика тражи репродуктивно знање!
 • задатак 15 – четврти захтев није довољно прецизан, па самим тим подпада под материјалну грешку. У глави се поред доње вилице која је везана зглобом, постоје и покретне слушне кошчице!
 • задатак 15 – пети захтев није довољно прецизан!
 • У задацима 16. и 17. не постоје захтеви за задатке који треба да опишу шта се од ученика захтева (као што је то урађено у предходним задацима)!
 • задатак 22 – постоји грешка у кључу. На слици нису приказане пигментне ћелије већ stratum germinativum!
 • У задацима 22. и 23. не постоје захтеви за задатке који треба да опишу шта се од ученика захтева (као што је то урађено у предходним задацима). Слике су нејасне када се копирају у црно-белу варијанту за тест!

Осми разред

 • задатак 2 – постоји правописна грешка (фали знак питања на крају питања). Поред осталог, не постоји подвучена или болдирана (италик) негација!
 • задатак 2 – постоји материјална грешка. Све наведене животиње су сваштоједи!
 • задатак 4 – постоји правописна грешка (фали знак питања на крају питања)!
 • задатак 5 – постоји правописна грешка (фали знак питања)!
 • У задацима 3., 4., 6 и 7. се захтева репродуктивно знање!
 • задатак 9 – постоји материјална грешка. Деверика и балавац немају исту еколошку нишу јер балавац избегава акватичну вегетацију!
 • задатак 10 – није примерен за основну школу!
 • Докимолошки је не примерено да слични задаци имају различит број захтева нпр. док задатак 14. има 10 захтева, задатак 15., и 16., имају по 12 захтева!
 • задатак 14 – постоји грешка у кључу. Дрезга не припада плутајућим биљкама него подводним (субмерзним) врстама биљака!
 • У задацима 17. и 19. не постоје захтеви за задатке који треба да опишу шта се од ученика захтева (као што је то урађено у предходним задацима)!
 • задатак 20 – слика мреже је непотпуна!
 • задатак 21 – формулација задатка је нејасна.

Након  кратке анализе овогодишњих, општинских тестова из биологије за  основну школу можемо да извучемо неколико порука:

 • да ни један наставник који ради у школи и спрема ученике за такмичење није довољно компетентан за ове активности,
 • да наставник треба да инсистира на репродуктивном знању уместо на функционалном тражећи од ученика да памте појединачне примере које су не релевантне, разне занимљивости које су више за Гинисову књигу рекорда или за Фактопедију, а не за науку о животу,
 • да је такмичење из биологије давно превазиђена манифестација која се раније чекала са нестрпљењем и подржавала такмичење у знању, а резултати одговарали Гаусовој кривој,
 • и да биологију као обавезан предмет у основној школи треба обавезно укинути или избацити, тј. замрзети!

Актив наставника биологогије општине Стари град

Раковица

Ми не знамо шта је био циљ овог такмичења, али шта год да је био, то сигурно није популаризација наше науке. Заправо, овим потезом настава биологије у Србији добила је тежак шамар и штету какву је тешко санирати. За наставнике биологије биће више од изазова да следеће године мотивишу ђаке да учествују поред свих других такмичења, где, чујемо, успеха има много.

Наш апел је да се максимално изађе у сусрет ђацима, јер они су у овом случају праве жртве и ми, као њихови наставници, имамо моралну обавезу да их заштитимо. Отуда и ово писмо као жеља да то и учинимо.

Годинама смо се борили да тестови од пуког меморисања гомиле детаља (латинских назива и врста за које је мало ко чуо) прерасту у такмичење за понос, где ће ђаци показати таленат за примену природних наука и верујемо да је овај тест све то поништио и вратио нас десет корака (година) уназад.

Не само да је тест лош, јер нити се руководи Правилником који је само СБД донело (па се у петом појављују папрати које нису предвиђене за овај ниво такмичења, као ни лимфоток у седмом), нити је усклађен са Планом и Програмом наше наставе (типова зглобова из седмог разреда тамо нема), већ су и кључеви лоши. Методички добро осмишљени кључеви не дају само бодове, већ и начине бодовања и што је још важније, предвиђају све тачне или делимично тачне одговоре. То је овог пута изостало, а при томе није нам дата могућност да признамо одговоре мимо штурог кључа. Обојене слике у тесту говоре као да је почетник састављао тест, јер сви већ знају да је такве слике у школским условима немогуће копирати да буду јасне, а нека питања не само да су нејасна, већ (попут шема у осмом) нису ни постављена.

Тестови нису испитивали основно и битно знање из биологије. Трећину бодова из теста петог разреда носило је познавање делова микроскопа и лабораторијског посуђа. Лепо је да се знају делови справе коју биолози користе – али то, ипак, није биологија.

Изгледа као да цео овај тест није био из биологије, макар не оне која се ради и која треба да се ради у основној школи. Ово је факултетско градиво, које ваљда сугерише да такмичари треба да купују факултетске уџбенике.

Волели бисмо да сте видели лица наших ђака и чули коментаре након такмичења.

Стручни Актив наставника биологије општине Раковица

Вршац

Актив наставника биологије општине Вршац је непријатно изненађен тестовима састављеним за Општинско такмичење 2016 године.
Тестови имају пуно термина и примера који нису прилагођени узрасту ученика. При томе се не налазе ни у једном уџбенику одобреном од стране Министарства просвете. Део задатака се односи на делове градива који још нису обрађени (пример лимфни органи…). Дати су задаци из градива које наставним планом и програмом за основну школу нису обухваћени (пример онтогенеза, органогенеза…). Тестови су тако састављени да се није водило рачуна о образовним стандардима и функционалним знањима, већ је суштина тестова усмерена на детаље и занимљивости које прате лекције у уџбеницима (пример псилотум, пирокока…).
Подизањем критеријума за даљи ниво такмичења (91 бод) и давањем неадекватних тестова за општински ниво такмичења стиче се утисак као да организатори не желе да се такмичење даље одржава. Овакав начин такмичења доводи до разочарења и демотивисаности ученика за даљи рад. Наставници се доводе у ситуацију да изгледају непрофесионално и некомпетентно у припреми деце за такмичење . Поставља се питање чему уложени труд и проведено време ученика и наставника у припреми за такмичење.
Из општине Вршац, ниједан ученик нема пласман на Окружно такмичење.
У седмом разреду нико од ученика није освојио ниједно од прва три места.
Ми смо расположени за сарадњу у интересу деце али нас обавестите о адекватној литератури потребној за припрему деце. Оформите комисију за проверу примерености тестова основношколском узрасту и размотрите критеријуме за следеће нивое такмичења.
Приговор упућујемо : МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, СРПСКОМ БИОЛОШКОМ ДРУШТВУ, ШКОЛСКОЈ УПРАВИ ЗРЕЊАНИН И БИОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ .
У Вршцу
06.03.2016 године
Актив биолога Вршац

Нови Бечеј

Драге колеге, у општини Нови Бечеј се једна ученица шестог разреда пласирала на окружно такмичење. Ми смо уложили приговор школској управи и министарству просвете:
Приговор Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије на одржано општинско такмичење из биологије, школске 2015/2016.године
Актив биолога општине Нови Бечеј улаже протест на квалитет и избор задатака који су неприлагођени узрасту и обухватали су оквире ван прослеђеног плана и програма такмичења. Оваквим приступом утицали сте на мотивацију ученика, наставника и родитеља за даље учешће на такмичењу из биологије. Понизили сте нашу професију и повредили осећања деце.
Очекујемо да нам се званично обратите поводом нашег приговора.
Актив биолога општине Нови Бечеј

Чачак

Прочитајте саопштење из Чачка:

Синдикат образовања Чачак: Непримерен тест на такмичењу из биологије (7.3.2016)

Сурдулица

Приговор наставника биологије из Сурдулице на тестове за општинско такмичење из биологије

Нисмо могли да се отмемо утиску да Вам одамо признање за немарност, непоштовање, непрофесионалност и неодговорност!!!!

Колико год се ми у настави трудимо да биологију приближимо деци и популаришемо предмет и такмичарски дух, толико нас такви као Ви доводите у ситуацију да се више не такмичимо чиме би спречили овакво понижавање, а о осећањима деце и родитеља нећемо ни говорити!

Господо, овом приликом Вам шаљемо наше „ нестручне“ приговоре на Ваше „стручно“састављене тестове.Узгред, нисте ли помешали градиво и тестове за средњу школу са градивом и тестовима за основну школу или нас сматрате неписменима.

Него, да пређемо на конкретне ствари по тестовима….

Пети разред:

*питање бр. 2. Термин Псилотум –непознат ученицима и не поменут ни у једном уџбенику за пети разред , а узгред у питању је папрат што и није предвиђено градивом за такмичење;

*питање бр. 4. Термин Пирокока- непознат, место живота и услови се не проучавају

* питање бр. 5. Трипанозома је назив непознат ученицима петог , јер се паразитски бичари обрађују у шестом разреду

* питање бр. 13. Комплетно, сем стома и електронског микроскопа, све остало се учи у првом разреду средње школе, термини су из уџбеника „ ЛОГОС“…( банијана, оструге,микориза…)

* питања бр. 17 и 18. реч је о хаусторијама и коренским кртолама које се обрађују такође у средњој школи…

Шести разред:

*питање бр. 1. Сочивасте ћелије се не помињу у градиву за шести разред

* питање бр. 5. Филоксера….непознато….не помиње се нити се проучава

* питање бр.12. Деутеростомије и протостомије се раде у четвртом разреду средње школе!!!

* питање бр. 13. Неадекватни представници који се нигде не помињу, јер се деца тек упознају са појмовима и постојањем телесних дупљи код основних представника типова који се обрађују у шестом разреду

* питање бр.14. Термини педипалпи, хелицере, капитулум и сл. обрађују се у другом разреду средње школе у лекцији пауколики зглавкари

* питање бр. 16. Подела сунђера се не обрађује на овакав начин у шестом разреду

Седми разред:

*питање бр.12. Лимбички систем се помиње и обрађује у трећем разреду средње школе

*питање бр. 13. Клицини листићи, ектодерм, ендодерм и мезодерм као и гасрулација су теме које се обрађују у четвртом разреду средње школе у оквиру биологије развића

*питање бр. 15. Називи нерава се обрађују у трећем разреду средње школе

*питање бр.16. подела зглобова на равне, седласте, клинасте,… се не обрађује у књигама за основну школу

Осми разред:

*питања од бр.1 до бр.9. као и бр.16. и бр.17. Термини буберак, посејдонија, јеремичак, свиб, балавац, Гризебахова љубичица, биолагуне, не помињу се ни у једном уџбенику за осми разред основне школе

Сматрамо да такмичење треба поништити и поновити, а уједно најмање што очекујемо је извињење деци, родитељима и нама. Захтевамо писмени одговор.

Јагодина

Актив биолога општине Јагодина једногласно је дошао до следећих закључака на састанку одржаном након Општинског такмичења из биологије и имамо потребу да Вам их изнесемо:

-тежина питања у тесту за 6. разред је непримерена узрасту;

-у 7. разреду питања у тесту су двосмислена инепрецизна;

– задаци у тесту за 5. разред  су непримерени, нејасни и двосмислени.

Потребно је нагласити (таксативно) који програмски садржаји ће бити заступљени на тесту. Поменути садржају морали би бити обухваћени у свим уџбеницима.

Већина питања изискује само чињенична знања, репродуковање, која нисупримерена  циљевима и задацима наставе биологије основне школе.

                                                                     Општински актив професорa биологије Јагодине

6.3.2016.

За сада знамо да се из Трстеника, Владичиног Хана, Алексинца и Велике Плане, као и београдске општине Чукарица пласирао по један осмак, из Врања, Ћуприје, Лознице, Бора, Оџака, Шида, Нови Бечеј и Нишке Бање, као и београдских општина Лазаревац и Звездара по један шестак, из београдске општине Раковице један седмак, а Александровац, Алибунар, Ариље, Баточина, Бела Црква, Бечеј, Бујановац, Ваљево, Власотинце, Вршац, Голубац, Деспотовац, Жабаљ, Зрењанин, Ивањица, Инђија, Јагодина, Кањижа, Кладово, Ковин, Краљево, Крупањ, Крушевац, Кула, Куршумлија, Лесковац, Лучани, Љиг, Мајданпек, Мали Зворник, Неготин, Нови Сад, Осечина, Петровац на Млави, Панчево, Пећинци, Пирот, Пожега, Прибој, Пријепоље, Рашка, Рума, Сврљиг, Сечањ, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Тител, Топола, Ужице, као ни београдске општине Нови Београд, Младеновац, Палилула, ВождовацЗемун, Сопот, Савски Венац, Стари град немају ни једног пласираног ђака. Врачар је прошао кудикамо боље – два пласирана осмака, а у Пожаревцу су два седмака. У Нишу се изгледа пласирало по два петака и (чак) осам шестака. Аранђеловац и Шабац имају пласираних ђака, али бојкотују даље такмичење, тако да податке нећемо сазнати, макар не до коначне одлуке СБД шта ће се даље дешавати, а резултате није објавио ни Крагујевац. Тестови у Горњем Милановцу и Чачку уопште нису прегледани. Колеге бојкотују и стоје иза своје одлуке.

Према ономе што смо видели и колико смо разменили искуства, велико је питање да ли ће ђака уопште и бити следеће године. Пишите нам, а ми ћемо објавити свако писмо актива које добијемо.

Коментари на: "Општинско такмичење из биологије 2016." (512)

 1. DAMNJANOVIĆ KATARINA рече:

  U Boru je plasman ostvario samo jedan ucenik sestog razreda!!

  • Страшно. Унећу у чланак.

   • Vladislava рече:

    U Šidskoj opštini se plasirao samo jedan šestak 😦

   • Унео сам податак, хвала.

   • Postovani, na Opstini Palilula u Beogradu maksimalan rezultat ostvaren kod petaka je 75 poena. Takmicenje ne bi trebalo da se ponisti, ali bi granice za prolaz trebalo znatno sniziti. U protivnom ne verujem da ce se ova deca prijavljivati na takmicenje iz biologije u narednim godinama. Cestitam svim takmicarima. U nadi da ce granice biti snizene, zahvaljujem se na strpljenju.

   • Хвала и Вама на коментару.

  • Takmičarka :) рече:

   Iz Novog Pazara niko nije ostvario plasman za sledeći nivo takmičenja.

   • Штета, заиста. Објавићемо.

   • Kako je moguće da prvih 12 pitanja iz bioligije vuku 19 poena a ostalih 11 pitanja 81 poen, za 7. razred i da pritom deca ništa slično nikad nisu videla?

   • Очигледно је могуће, баш као што у петом разреду трећину укупних бодова „вуче“ познавање микроскопа и лабораторијског прибора.

  • prosvtna radnica рече:

   Bas se pitam kako? I to je sve namesteno, sramota, a zalosno za decu!!! Raspitajte se malo kako je to dete jedino proslo!!!!

  • Test je neprimeren uzrastu takmicara.Sansa da se prodje takmicenje za sesti razred je manja nego da se dobije na lutriji.U takmicenju se od ucenika traze sitnice koje su apsurdne.Petaci su na testu dobili pitanja iz lekcija koje rade na kraju skolske godine.U testu su date stvari koje se uce u srednjoj skoli.Totalno je nejasno kako je granica cak podignuta sa 86 na 91 poen.Nicim se ne moze nadoknaditi trud koji su ucenici i nastavnici ulozili, kao i decja osecanja nakon takmicenja. Ucenik sestog razreda iz opstine Cacak.

 2. Поштовани,

  Морамо да Вам се обратимо за помоћ у ширењу вести о једној неправди која се наноси најбољим ученицима ове државе који воле биологију, учествују на такмичењу и успешни су на такмичењима.
  Наиме, из године у годину се ти исти ученици систематски обесхрабрују на такмичењима због тога што се задужени за прављење тестова не придржавају задатих пропозиција као ни садржаја из одобрених уџбеника биологије за основну школу.
  Претпостављамо да ће Вам проследити тестове са општинског такмичења. Потребно је само да погледате задате пропозиције тј. до које теме је речено да ће бити тестови и да погледате садржај теста. У свим разредима има неколико питања која нису у складу са пропозицијама као ни из одобрених уџбеника. Питања су из лекција које се обрађују после наведених лекција у пропозицијама Такође, тестови нису били прилагођени узрасту ученика. На нека питања нема одговора ни у једном одобреном уџбенику а у пропозицијама се каже да се за све нивое такмичења користе одобрени уџбеници биологије за основну школу а не енциклопедије.

  Само неке примере да Вам изнесемо: нека питања у тесту за пети разред се тако детаљно обрађују само у шестом разреду (Како се креће трипанозома?). У тестовима се појављују називи живих бића којих нема ни у једном одобреном уџбенику или који се раде после лекције о цвету и опрашивању (Псилотум, Пирокока, Хламидомонас, Ешерихија, Цимбела, Банијана, Филоксера), делови цвета посебних представника (нпр.нарциса) који се не уче у основној школи. У шестом разреду се тражи градиво онтогенетског развића и одређивање припадности бескичмењака целомским деутеростомијама или протостомијама и то за одређене представнике. У седмом разреду има питање о лимфним жлездама које још нису обрађене, латински називи мишића, итд. Националне мањине су такође имале проблема са преводима назива живих бића који су буквално преведени и граматички нетачни. Ово су само неке од нерегуларности, детаљно ћемо образложити свако проблематично питање у писмима која следе после овог!

  На facebook страници постоји група Наставници биологије, погледајте коментаре, доста општина је бојкотовало такмичење због претешких и неадекватних питања!
  Погледајте и просудите сами! Поштеније би било да нама и ученицима кажу да нема новца за одржавање такмичења!

  С поштовањем,

  Разочарани наставници биологије из Панчева

 3. Reblogged this on .

 4. Moje dete, ucenica V razreda, sa danasnjeg takmicenja dosla je razocarana, uzrujana i obeshrabrena. Pominje gomilu pojmova za koje nikada nije cula, u neverici je da, nakon uspesno predjenih testova sa ranijih Okruznih takmicenja, nije bila u stanju da odgovori na vecinu pitanja na danasnjem takmicenju. Takvi su komentari i zaprepascenje i njenih drugara. Ovo sto se danas dogodilo je u potpunoj suprotnosti sa dobrom pedagoskom praksom. Deca ne vide rezultat svog rada i zalaganja, i gube motivaciju.Sankcionisati odgovorne za ovaj potpuni fijasko!

 5. Milica рече:

  Iz Novog Sada od osmaka se niko nije plasirao,prvi na listi je imao 82 boda
  Strasno…

 6. irena рече:

  Treba da trazimo da nam se na aktivu obrate sastavljaci testova . Zasto je tajna ko je pravio testove? Na Zvezdari je prosao jedan sestak.

  • Хвала за информацију, а ми заиста немамо информацију ко је састављао тестове. То је до СБД-а.

 7. Поштовани,

  Званичну примедбу Актива биолога Новог Сада можете видети на следећем линку: http://i.imgur.com/CG4zCLu.jpg

 8. Ljubica Marković рече:

  Ne mogu da ovom prilikom ne prosledim reči svoje koleginice, Vesne Nedić-nastavnice srpskog jezika,upućene đacima povodom sličnog događaja…jednog od završnih ispita:

  „Svim đacima čestitam na postignutim rezultatima na takmičenju!
  Kakvi su vam bili testovi -sjajno ste ih uradili!
  Kako smo vas ucili, i kako su nas ucili da vas ucimo, nista vam drugo nije ni preostalo, nego da se sami za sebe izborite!
  Svaka vam cast!
  Bolji ste od svih nas zajedno -i od nakaradnog obrazovanja, i od nerazumljivih pitanja, jos nerazumljivijih teorija, a narocito od necijih zelja da što vise izgresite, te da nas obrukate, a oni da imaju opravdanje za nase nepostojanje!
  Eto nama spasa odakle smo mu se, sa zebnjom, nadali!
  Sta ce vama škola?!
  Treba vam skola da izrastete u pobednike!
  Tu ste lekciju, najvazniju, savladali! Bez greske!
  Ostalo cete lako!
  I ja se vama ponosim!~

 9. Evo i ja da Vam se javim, kao Vas dugogodisnji prijatelj biolog. Osmi sam razred, i od petog razreda idem na takmicenja iz biologije. Uglavnom imam dobre rezultate na gradskim i opstinskim takmicenjima. Medjutim ove godine sam stvarno razocarana. Test za osmi razred bio je stvarno pretezak. Od nas se trazilo da znamo preko 30 vrsta biljaka i zivotinja i da ih razvrstamo po trazenim grupama. To je sve jako tesko ukoliko ne znate kako ti organizmi zaista izgledaju. Sve ostalo je nagadjanje, sto smo moji prijatelji i ja i uradili. Pored toga test je obuhvatao neke pojmove koje mi nismo idalje ucili, i pojedine izraze koji se ne pominju ni u jednoj knjizi za 8 razred. Ovo je bio test gde mi nismo mogli da pokazemo svoje znanje vec cisto „bubacenje“ napamet, sto nije poenta ovog takmicenja.
  Pre nego sto sam dobila test, i uopste dosla na takmicenje znala da sam da necu proci dalje, jer je granica jako povecana. No, nadala sam se nekom trecem mestu i jos jednoj diplomi u nizu.
  Sada sam jako razocarana, ne zato sto nisam prosla nego zato sto niste prilagodili test osnovcima. Nekako sam sa samim saznanjem koliko bodova treba izgubila zelju za daljim ucenjem, jer sam sve to gledala kao nesto nedostizno. Ja realno nisam bitna, ali zamislite sve one mucne petake koji se mnogo raduju takmicenju, uce i trude se, i sada su im mnoge zelje srusene. Nadam se da cete procitati ovo i sve ostale poruke i dobro razmisliti sta ce te uraditi sa ovogodisnjim i svim narednim takmicenjima.

  Ocekujem uskoro odgovore, nakon sastanka.

  • Нажалост, Ива, иако сам наставник, веруј ми да се осећам прилично немоћно (иако ти то тако вероватно не изгледа). 😦 Потпуно сам сагласан са тобом и могу само да ти обећам да ћемо моје колеге и ја наставити да се боримо да ствари буду боље.

 10. Biologičar рече:

  Poštovani, tvdrim da je test za 8.razred bio u skladu sa svim propozicijama, tj. odgovori su mogli da se nadju u udžbenicima. I ranijih godina se učilo iz više udžbenika, tako da nije to do sad nepoznat slučaj. Predlažem da se ne poništava takmičenje, konkretno za 8.razred, tj. da se spusti kriterijum prolaska na gradsko/okružno takmičenje.

 11. Marko рече:

  Тест за 8.разред није био “претежак“ јер је све могло да се нађе у уџбеницима.

 12. Marijana рече:

  Poštovani,
  Aktiv biologije grada Šapca,doneo je odluku da NE OBJAVLJUJE rezultate učenika.Dopis smo poslali Školskoj upravi i Biološkom fakultetu.Njihov odgovor je da u zakonskom roku od 24h pošaljemo zapisnik i rang liste a da će oni uzeti u razmatranje da li će granicu sniziti ili ne.Samo oni koji pošalju sve biće uzeti u obzir.

  Zanima me da li će i ostale škole slati podatke ili ne?Da li zauzimamo jedinstven stav ili ne?
  Pozdrav iz Šapca.

  • Колико је нама познато, немају све општине исти став. Чачак и Горњи Милановац су донеле одлуку као и колеге из Вашег града.

 13. Aleksandra рече:

  Da li postoji sansa da se kriterijum smanji? Ovo je uzasno, deca su izlazila u suzama. Takmicenje treba da bude afirmativnog,a ne destruktivnog tipa i po ucenike i po nastavnike i po roditelje!!!

  • Верујемо да постоји. Шапчани су јавили да су добили мејл у коме пише да ће Централна комисија разматрати и евентуално донети одлуку о снижавању критеријума.

 14. milena рече:

  Kao roditelj,mogu samo da kazem,da sam celo popodne tesila jednog petaka da ce biti bolje
  sledece godine…njegov odg je da on tamo vise ne ide…..ako je to cilj bilo kog takmicenja,onda je bilo izuzetno uspesno!!!!

  • Жао ми је, Милена, заиста, али видео сам и по мојим и ђацима мојих колега да је ситуација веома слична.

  • dejana рече:

   Postovana Milena,
   ja sam kao roditelj devojčice koja je 7. razred, ove godine insistirala da ne ide na takmičenje iz matematike, upravo zato što su u februaru prethodnih godina, davali zadatke iz gradiva koje je rađeno kasnije, u aprilu i maju. A o tome , što su to specifični zadaci koji se I ne rade na redovnoj nastavi, da ne komentarišem. Naravno, rade se u Matematičkoj gimnaziji (kojoj odajem poštovanje), ali naša deca iz klasičnih osnovnih škola ne bi trebalo da se porede sa decom iz matematičke ( mislim I na fiziku I na matematiku za 7. I 8. razred).
   Dakle, sve nam je kao država.
   Školujmo decu da idu napolje, ovde je znanje nepoželjno.
   Ali nije lose po njih, ako su juče shvatili , da se ovde rad, želja za znanjem , požrtvovanost ne ceni.Ovde se nikad ništa neće promeniti.
   Podržavam stav nastavnika biologije, a pitam se gde su njihove kolege,nastavnici drugih premeta, da ih podrže, a I da zaštite svoje đake.
   Roditelji, zaštitite svoju decu – sami. Da, deca su u pravu, ne treba ići na takmičenja. Zamislite koliko je to vremena za sport, rekreaciju, pozorište , koncert , za rad na sebi. Jedino im to ne mogu oduzeti.

   • Заправо, колеге учитељи и наставници из других предмета нас јесу подржали и делили су овај чланак на Биолошком блогу преко друштвених мрежа уз коментаре подршке.

 15. Vanja рече:

  Нас је наставница спремала и преко зимског распуста.Штампала и препричавала све књиге, али смо сви били затечени.Ја сам шести разред и представнике које су нам тражили има у Инвертебратима које је написао Крунић.Разочаран сам и ако наставници нешто не предузму,неће нико више ићи на такмичење.Понављање теста не долази у обзир.Ко је састављао је погрешио, а не ми ученици.Било је грозно,троје деце у учионици је плакало.Огроман стрес.

  • Вања, верујем, а ми ћемо дати све од себе, као наставници, да нешто учинимо. Овај текст данас довољно говори о томе да већ нешто чинимо.

   • U Cacku nije bilo plakanja, koliko sam ja upucena, ali svi smo razocarani…. Ne razumem zasto je nekom bio cilj da obeshrabri ucenike, bilo koji oni razred bili. I mi smo u toku raspusta ucili, iz svih mogucih knjiga! Ali da neko trazi pojmove koji se nigde ne pojavljuju… Favorizuju se pojedini udzbenici… Ako takmicenje treba da bude ovakvo onda ka nisam za njega… Steta, bas volim biologiju.

   • Мајо, не одустај од биологије, а ми ћемо се борити да се ствари побољшају.

   • Na to ni ne pomisljam. Ali sam razocarana ovom drzavom… Pozdrav!

 16. Bumbar рече:

  Učenici,koji prolaze svake godine dalje,danas su ostali razočarani i sa suzama u očima,jer znaju koliko su se trudili za ovo takmičenje i koliko su vreme uložili u to,i nisu prošla zbog testa,koji nije bio primeren opštinskom takmičenju bar za mene.Svake godine do sad nakon završetka testa,izlazila sam napolje srećna što sam sve uradila,iako sam znala da mi sve nije tačno uradila sam sve,danas izašla sam razočarana,jer ispada kao da ne znamo ništa,zbog testa koji je ove godine bio stvarno težak,od prošlih godina radila sam testove i na svakom sam imala bar 95 bodova,žao mi je jer ova takmičenja služe da motivišu nas učenike da se bore za nešto,da rade i uče,a ne da odlazimo kući sa suzama u očima. Dodatno nas je demotivisalo podizanje kriterijuma i to nas je više uplašilo nego sam test.Nije u redu prema onima koji vole biologiju,i koji su učili to nedeljama u nazad,iz više udžbenika,a nisu prošli dalje,volela bih ako bi se nešto promenilo,jer čisto sumnjam da će sledeće godine uopšte neko i ići,a po mom mišljenju ni ne trebamo da idemo jer nismo zaslužili ovako nešto

  • Сигуран сам у две ствари. Прва је да ти знаш много и не би била на општинском такмичењу да је истина да не знаш ништа. Друга је да заиста нисте заслужили и веома ми је жао што је то тако испало.

 17. Ако ће наредних година да се тестови за општинско, окружно/градско и републичко такмичење из биологиједа праве према занимљивостима из уџбеника и „Кутку за будуће биологе“, онда ћу својим ученицима да препоручим за учење Политикин забавник и рубрике Riplee „Веровали или не…“ и „Јесте ли већ чули…“. Зашто да не?! А, кад са дистанце од неколико сати погледам како смо прошли на такмичењу данас, крви смо ми јер смо довели ученике који имају двојке и тројке из биологије, зато је резултат такмичења тако лош. 😉

 18. Goran рече:

  Sta sa djacima koju su ostvarili, vise nego ocigledno, dalji plasman?!
  Sta sa pohvalom za njih?!
  Zasto ponistavati „tesko“ takmicenje, pa nije prijemni ispit…
  Jel treba genijalci da se stide??

  • Не, нити је било говора о томе.

  • Aleksa рече:

   Da nisu mozda ti imali resenja ili su unapred znali odgovore

  • Ana Simonovic рече:

   Ako je neki djak i prosao to ne znaci da je genijalac ,vec to znaci da je on sve ucio napamet i bubao sve od svih izdavaca.

   • Ана, ја то не бих смео да тврдим. Само бих најискреније честитао тим ђацима.

  • Roditelj рече:

   Đaci koji su ostvarili dalji plasman su eksperti za Biologiju.
   Mene nešto drugo muči: da li su zaista korektno ta sva ta deca osvojila preko 90 poena?
   Poštovani gospodine Gorane, pokušajte da se vratite u njihove godine.Da li bi Vi u tom uzrastu mogli da pređete „magičnih “ 90?
   Ukoliko niste biolog unapred se izvinjavam.
   Komentar pišem pod utiskom razgovora sa nastavnicima biologije.
   Reakciju nastavnika doživljavam kao poslednje trzaje odbrane časti profesije.
   Pozdrav.

   • Goran рече:

    Ako se vratim u proslost…seticu se svoje nastavnice iz biologije, Bogdanke Kalabe, OŠ Žarko Zrenjanin na N. Beogradu, koja me je dobro naucila i usmerila da kasnije postanem lekar.
    Jedan od ovih kandidata koji je postigao uspeh na ovom nivou takmicenja, jeste moj sin.
    On voli biologiju, ima dobru nastavnicu i pohadja dobru skolu.
    Nekoliko godina se takmici i postize svaki put dobre rezultate.
    Kako njemu sada sve ovo izgleda, to je pitanje koje bih podelio sa vama?

   • Све честитке најискреније.

   • Goran рече:

    Hvala vam!

   • Lazar рече:

    Potpuno se slažem sa Vašim komentarom.

  • petar 31 рече:

   Genijalac moze biti samo ako ima zdravu logiku i moc rasudjivanja. Genijalac moze biti dobar matematicar ili fizicar. Genijalac da bude onaj ko napamet nauci i reprodukuje gradivo iz svih mogucih i nemogucih udzbenika??? Ponistiti sramno takmicenje uz izvinjenje deci, uostalom treba ih ukinuti, jer su izgubila svoju svrhu!

   • Goran рече:

    Odakle ovoliko nipodastavanje onih koji su pobedili?
    Jel’ toliko tesko reci im „cestitam“, “ svaka cast“?
    Genijalac…nije genije, nego pametni pregaoc, marljiv i talentovan.
    Treba znati ceniti i tudji uspeh, zar ne?

   • Генијалац јесте све то. И то се не може оспорити.

   • Goran рече:

    Hvala Vam!

   • И није у реду налазити мане онима који су победили. Прво, деца нису крива за сав овај хаос и не треба на тај начин скретати пажњу на њих, а друго заиста је било потребно много труда и памети и интелекта и свега осталог. Сва деца, те она која су победила, без обзира на број бодова, имају моје искрено поштовање.

   • Aleksandar Dakic рече:

    Pa prevarili su ga i on se oseca, logicno, prevarenim, jer je odlicno prosao na neregularnom takmicenju. U sustini, najzaljije mi je upravo vaseg sina i njemu slicnih malih predanih ljudi koji nece moci da uzivaju u svojoj pobedi.

   • roditelj kv рече:

    @Goran
    Čestitke Vašem detetu! Niko ne nipodaštava najbolje, ni ‘genijalne’. Jednostavno se postavlja pitanje imamo li uopšte najbolje ako uzmemo da je cela ova lakrdija oko testa pravilna. Uzgred imajte u vidu da se deca žale da se u manjim školama protežiraju njihovi đaci, dozvoljava prepisivanje, a to nam nije prvi put. Setite se samo procurelog završnog ispita. Takav nakaradni sistem relativizuje svaki uspeh i dovodi u sumnju svaki rezultat. Još jednom, čestitam!

  • G-din Nikolić рече:

   Gospodine,da li to znaci da smo svi mi iz drugih skola imali lose nastavnike(a ipak je nas dosta zavrsilo fakultete),da li to znaci da nasa deca idu u lose skole i da njima predaju losi nastavnici? Koliko je dece iz skole Vaseg deteta ostvarilo plasman? Vasem detetu sve cestitke,ali spustite se na zemlju i shvatite da ga cinjenica da je najbolje uradio test iz biologije ne svrstava u genijalce,put do genijalca je mnogo duzi,trnovitiji i trazi mnogo vise uspeha od obicnog plasmana na opstinskom takmicenju iz biologije,ali Vi to zbog svoje preterane arogancije ocigledno ne primecujete.

   • Goran рече:

    Arogancija?
    Pohvaliti rad nastavnika, koji vec nekoliko godina ima dobre rezultate rada i uvek vise djaka na vrhu tabela…
    Istaci zadovoljstvo sto skolu koju pohadjaju moja deca 16 godina, koja je uvek u vrhu, u svim takmicarskim predmetima…
    Konacno, djak koji je prosao i na takmicenjima iz matematike i fizike…
    Osim cutanja, sta ja mogu/smem da kazem, a da ne dobijem epitet koji ste mi dodelili…?

   • G-din Nikolic рече:

    Lepo je sto hvalite rad nastavnika,Vasem detetu jos jednom cestitke za dalji plasman i iz matematike i iz fizike,ali niste odgovorili na jedno pitanje:“Koliko se učenika iz te Vase skole plasiralo za dalje (gradsko) takmičenje iz biologije?

   • Goran рече:

    Hvala Vam puno!
    Prenecu ovu cestitku, to mnogo znaci!
    To je „gorivo“ koje daje uzgon onima koji imaju takmicarski duh.
    Iz njihove skole…bilo je vise takmicara sa ostvarenih 70-95 bodova, ako je to bitni deo Vaseg pitanja.

   • G-din Nikolic рече:

    Kazete vise ucenika,pitam Vas za tacan broj,vise je neodredjen broj! Inace za prolaz treba najmanje 91 poen,a toliko poena u svim beogradskim opstinama,kao i svuda u Srbiji uspeo da skupi veoma mali broj djaka ( prolaznost se svuda pa i u Vasoj skoli meri u promilima),to je realnost ovog takmicenja!

   • Goran рече:

    Slazem se, svakako tesko tesko takmicenje.

   • G-din Nikolic рече:

    Ja se ne slazem sa Vama,test nije bio tezak vec je bio neprilagodjen gradivu!

   • Goran рече:

    Nase neslaganje ima jako nizak koeficijent korisnog dejstva prema ovoj „situaciji“, shodno tome, prepusticu se predlogu resenja relevantnog sluzbenog tela.

   • То је истина.

  • Nikola рече:

   Gospodine Gorane,
   Procitah sve ove Vase komentare i mogu Vam reci,bez zelje da Vas uvredim,da je strasno koliko niste realni.Iz ove Vase prepiske sa drugim ljudima moze se primetiti da niko od njih nije umanjio uspeh malog procenta dece koja su prosla dalje,vec su svi komentarisali neprilagodjenost testova gradivu,a kad ste se Vi umesali sa Vasom izjavom da je Vase dete genijalac izazvali ste bes kod drugih jer ako Vi kazete da je Vase dete genijalac jer je dobro uradilo test i plasiralo se dalje,onda se mi pitamo sta je sa 99% druge dece koja su ucestvovala,a nisu uspela da se izbore sa ovako sramnim testovima,da li to znaci da su ta deca ne znaju nista???Da li to znaci da samo skola koju pohadja Vase dete i samo nastavnici te skole znaju da obrazuju decu,a nasa deca idu u pogresne skole i njihovi nastavnici su needukovani,lenji i ne zele da rade sa decom. Shavtite Vase dete niko ne nipodastava,nipodastavate Vi nasu decu,a to sramno s Vase strane!!!

   • Ја мислим да је у питању неспоразум. Не мислим да је господин Горан хтео да омаловажи другу децу, нити желим да верујем да је ико желео да омаловажи ђаке који су се пласирали. Још једном кажем да деца нису крива и да фокус не би требало да буде на њима.

   • Goran рече:

    Nesporazum, da. Na to sam dao komentar i ponovicu da „genijalac“ nije genije (njih zaista ima manje od 1%), vec, po mom misljenju, neko ko se potrudio da nadje „znanje“, iskaze ga i samim tim ga stekne, sto je od svega najvaznije.
    A, sto se tice sramote koju bih trebao da osetim, pre bih rekao da u ovom neposrednom post-factum trenutku je iskazano nedovoljno razumevanje za „drugu stranu“, one koji su i ovako formiran, ocigledno tezak test prosli i svu tu sramotu preuzimam na sebe!
    Pohvalom dobrih, ni u jednom slovu napisanom, nisam imao nameru niti sam to i ucinio, da omalovazim bilo koga.
    Zao mi je zbog losih interpretacija mog afirmativnog stava prema dobrom radu onih koji su uspeli, uvek cu biti pun hvale za takve, a sticaj okolnosti je da ovoga puta je i “ moj kandidat“ medju njima.
    Ako je ovo arogancija i moja sramota…

   • Nikola рече:

    Ako ste pazljivo citali komentare od samog pocetka mogli ste da primetite da decu koja su prosla dalje niko nije prozivao,dok Vi niste postavili Vas komentar.Na stub srama su stavljani ljudi iz SBD,sto je i normalno jer su oni sve ovo i zakuvali,ali Vi ste ocigledno imali preveliku zelju da se pohvalite uspehom Vaseg deteta i svojim licnim obrazovanjem,pa ste napisali sta ste napisali,a taj Vas komentar je izazvao odredjene reakcije.Slazem se sa Vama da dobro treba pohvaliti,ali za pohvalu kao i za kritiku treba odabrati pravi trenutak!!!

   • Goran рече:

    Ovo je razumniji iskaz. Drago mi je.
    Svakako cete se sloziti da se i o utakmici sa „losim“ sudjenjem…odmah pise, a ne posle sednice saveza?
    Neka najbolji pobede.
    Srdacan pozdrav

  • Марија рече:

   Господине Горане,

   Задатци су очигледно били неадекватни за ученике. То што је ваше дете прошло не значи да остали ученици морају бити дискримисани и ускраћени за пролазак. Садржај овог теста се не може наћи у многим књигама ,а такође се може рећи да су задатци претешки за ниво основног образовања. С обзиром да је у питању такмичење схватам да је од ученика захтеван нешто већи ниво знања, али то није образложење за овај неспоразум.

   Марија

   • Goran рече:

    Zadaci…jesu bili teski ali ja to nisam komentarisao.
    Djaci koji su uspeli da se sa takvima izbore, su okarakterisani bubalicama, prepisivacima, „imali su odgovore“ etc.
    Na to sam ja odreagovao, to je mene pogodilo.
    Ja nisam video neregularnost takmicenja, vec vise nego ocigledno „podignutu lestvicu“ ali ni to nisam komentarisao.
    Nadam se da me sada bolje razumete.

   • Aнђелка рече:

    Поштовани колега Горане, пре свега честитке на успеху Вашег детета!
    Наравно да је заслужило похвалу и награду за свој изванредан успех. Ја, бих само, као неко ко се некада, такође, такмичио из биологије и лекар по струци, хтела да укажем на један детаљ који сте превидели у читавој овој ситуацији. Наиме, пошто смо Ви и ја лекари и заљубљеници у биологију, наша деца су од малих ногу окружена литературом и неисцрпним изворима информација из биологије, анатомије, физиологије… и наравно да су се и сами заинтересовали за то и добијали одговоре на свако питање које их је копкало и самостално учили много тога, а још ако је неко од наставника то подржао и био у могућности да ради са њима мимо школског плана и програма, милина једна. Али шта да радимо са децом којој су главни извор информација школски уџбеници, пуни грешака и без довољно ваљаних података о било чему? Наставници су у обавези да се придржавају школског плана и програма, а Правиник за такмичења из биологије, наводно, стриктно прати тај план. До сада је било неких мањкавости, али ове године се заиста претерало и у великој мери изашло из оквира градива за основну школу.
    Хоће ли та деца уопште више пожелети да се такмиче, ако знају да су осуђена на неуспех? Да ли ће успеси на оваквим такмичењима некога усмерити на пут медицине и сродних грана, попут Вас и мене?
    Узгред буди речено, општинско такмичење из физике је у следећу недељу…

   • Goran рече:

    Koleginice, u pravu ste.
    Znam za raspored.
    Pozdrav!

  • Sofija рече:

   Za ovo tskmicenje nije trebala nikakva genijalnost vec cisto bubanje i ucenje napamet! Svaka cast svima koji su dobro uradili ali niko me nece ubediti u to da je pravo znanje iz biologije pokazano razvrstavanjem biljaka zivotinja i drugih vrsta po tome da li su flotante submerzne ili emerzne ili po tome da rasporedimo vec navedene na delove gde zive!

   • Свако има право на своје мишљење. Моје мишљење, као наставника биологије са вишегодишњим искуством и не малим резултатима иза себе, свакако је да су деца која су прошла безмало перфектна у сваком смислу. Онакав тест није једноставно проћи.

   • Goran рече:

    Vidite, neke nauke iziskuju dobru memoriju, trivijalno nazvanu „bubanje“.
    Kako god, to je svakako trud, a i vestina.
    Nadam se slozicete se.

  • Nastavnik рече:

   Mnogo inteligentnija deca su padala na ovom testu, ne zbog neznanja, već zbog nemogucnosti da prepisu, koriste druga pomagala u toku testa ili zato sto jednostavno nisu povlasceni, sto je većina dece koja su prošla, bila.

   • Ја ово не бих тврдио и заиста се ограђујем од оваквих тврдњи. Још једном апелујем на колеге, родитеље и ђаке да у фокус не стављају децу, па тако ни победнике, јер они заиста нису криви ништа.

   • Goran рече:

    Ja znam da to nije istina.
    Treba znati…ali treba i umeti!

  • Ako su vaša deca genijalci, kako tvrdite, ne vidim kakav problem će im predstavljati ponavljanje testa, biće u prilici da se otarase svih loših komentara a i da ponove svoju genijalnost još jednom. Ostali koji nažalost nisu genijalci imace prilike da u pravednim uslovima pokažu svoje znanje!

   • Понављање теста није оптимално решење чак ни за децу која нису остварила пласман. Но, видећемо шта ће рећи СБД.

   • Goran рече:

    Promasili ste temu…
    Srecno!

   • Aнђелка рече:

    Поштовани Иване,
    ако сте пажљиво прочитали мој коментар, могли сте из њега да закључите да ја осуђујем овакав један однос ДБС, управо према деци која у регуларним, школским условима немају подједнак приступ информацијама, попут деце којима се родитељи баве областима заступљеним на такмичењима. Није било помена било чије генијалности, напротив, ради се о приступу информацијама и хаосу који влада када су уџбеници у питању. Некада смо сви учили из истих, Заводових, уџбеника и били равноправни, а данас? Ван памети је да се деца, основци, припремају за такмичење из СЕДАМ различитих уџбеника и да су подаци за једну те исту ствар различити од издавача до издавача. Све ово не умањује успех деце која су, и под оваквим условима, задовољила, заиста нереалне критеријуме.
    Иначе, моја ћерка, петак је имала 55 поена на такмичењу, а син осмак, који је прошле године постигао одличан успех , се ове године није ни такмичио, јер га екологија не занима!

   • И мени је сулудо да деца уче из седам различитих уџбеника.

 19. Sestak рече:

  U Somboru nijedan ucenik iz 6. razreda nije ostvario plasman nazalost….valjda ce srpsko biolosko drustvo imati razumevanja i ponoviti takmicenje…

 20. Roditelj koji gubi i poslednju nadu da ce nam ikad biti bolje u Srbiji рече:

  Цело ово данашње такмичење из биологије скроз је у контексту политике која се промовише последњих година у Србији а то је да треба убити сваку креативност јер знање очито смета. Оно чега би се прави лидери и интелигенција постидели, неко покушава да узме као аргумент против оних који нам подучавају децу па да на евентуалне захтеве просветних радника (да им се коригују примања и услови рада) има одговор: „Ево колико радите, види се колико вам је деце прошло на организованим општинским такмичењима из биологије. Ћутите, будите задовољни и оним платама што имате, јер са таквим нерадом и то ћемо да вам узмемо.“

  С поштовањем,

  родитељ 4 извандредна детета која нажалост живе у оваквој земљи Србији полуписмених људи који манипулишу народом и воде нас „у пропаст и нестанак“

 21. robertpetrovic рече:

  Поштовани,
  Званичну примедбу Актива биолога Сремске Митровице можете видети на сајту ОШ „Свети Сава“: http://www.svetisavasm.edu.rs/

 22. Dragana Stanisic рече:

  Mislim da su kolege već sve rekle pa da se ne ponavljam. U Opštini Lazarevac se plasirao samo jedan šestak od 100 takmičara. Ovo je vrhunac svih propusta i ponižavanja koje smo trpeli svih ovih godina. Jako mi je žao dece koja su se tako rano suočila sa nepravdom i istinom da znanje vrlo često nije dovoljno. Pozdrav od Lazarevcana

 23. Aleksa рече:

  Ovako obratio bih se ljudima koji su pisali da su testovi osmog razreda korektni,kako onda oni objasnjavaju da su se na nivou drzave plasiralo samo par osmaka, 3-4,
  Na takmicenja se salju deca koja su talentovana salje se po sestoro, u proseku,dece najboljih iz svake skole
  Da li sad vi hocete da kazete da su ta deca glupa ili…?
  I da li vam je to malo nelogicno

  • Много је нелогично, ако ћемо искрено. Хвала, Алекса, на јављању.

  • Svaka cast! Ovo je ono isto sto sam i ja hteo da napisem.

  • Zarko рече:

   Pa bili su korektni onde gde kazu unapred pitanja ili oni koji samo bubaju. Test nije trazio apsolutno nikakvu zdravu logiku samo bubanje. Inace osvojio sam 60 poena i to je dosta kako je ocajan test bio.

 24. Marija рече:

  Поштовани,
  Сматрам да припрема ученика за било који ниво такмичења, не подразумева као доминантане ниво препознавања и просту репродукцију напамет научених назива врста. Проф. Ранко Рајевић говори о НТЦ систему учења,као о начину повећања ефикасности учења и развоја функционалног знања, а онда се направе такви тестови, у којима се питањима форсира супротно. У тесту за 8. разред, четрдесетак поена је дато за препознавање врста. И то којих врста???Модрика, јеремичак, свиб… Питања не покривају више нивоа знања.И рекла бих да је ауторима теста промакла једна грешка у кључу, коју изгледа, нико није уочио. Дрезга није флотантна врста, као што пише у кључу, већ субмерзна. А тек тестови за петаке и шестаке!! Много тога је речено. Подржавам колеге и сагласна сам са претходно прочитаним. Мишљења сам да би тест требало поновити, или дооообро спустити границу за пролаз на Окружно такмичење.

  • Хвала Вам на овој примедби.

  • građanin рече:

   Kakve veze s ovim testovima ima „Проф.“ Ранко Рајевић i НТЦ систем учења? (Ovaj post zvuči kao da je on autoritet i za biologiju, a NTC se time ne bavi, koliko mi je poznato.)

   • НТЦ систем се бави методама учења и применљив је на биологију, али овај тест није прошао ни поред НТЦ ни поред било каквог смисленог учења.

 25. Kao odgovor osobama koje su ranije navele da test za 8. razred nije bio pretežak, mogu samo da kažem da smo imali zadatke gde je trebalo rasporediti biljke i životinje, bilo ih je jako puno od kojih je dosta njih bilo nama nepoznato, došlo je do situacije da je devojčica pitala nastavnicu šta je modrika i žena nije znala šta da joj odgovori. Radila sam testove od ranijih godina i ni u jednom testu nije bilo toga da treba da se „nabuba“ brdo pojmova napamet, kao što je bio slučaj ove godine. Stvarno su nas demoralisali sve, iskreno sam smatrala da mogu da prođem na okružno takmičenje, ali posle ovakvog testa se ne nadam prolasku čak i ako spuste kriterijum. Test je užasno napravljen jer niko od dece od 5. do 8. razreda nije mogao da pored znanja , pokaže i neku logiku i zaključivanje, kao što je inače bilo. Stvarno se grozno osećam posle ovog jer osećam da sam izneverila i sebe i nastavnicu koja je verovala u mene, iako mi je rekla da se ne sekiram, meni je par puta stvarno došlo da zaplačem. Pa nek razmisle ako se dete od 15 godina ovako oseća, kako se osećaju petaci, od kojih većina, verujem, više neće hteti da ide na takmičenja. Deca su plakala, nastavnici su bili šokirani testovima. Bezobrazluk. Ako su hteli da smanje broj učenika (što su već uradili s obzirom da su podigli prag za prolaz na 91 poen) to su i uspeli, ako ovako nastave neće imati nikoga na republičkom. Ja sam za to da se ponovi test, mada ne verujem da će tako biti, ali u svakom slučaju neka bar spuste kriterijum jer nije fer prema nama. Nadam se da ćete uspeti nešto da uradite! Inače, iz moje opštine niko nije prošao (opština Čajetina).

 26. Da li je moguce da se ponovi takmicenje? Test nije bio tezak

 27. Marsa рече:

  Kada su upitanju ovakve stvari, ovo su mesta na kojima ucenici najlakse gube samopouzdanje. Ove gidine sam osmi razred, a prosle godine sam bila na republickom iz biologije i osvojila 86 poena, a danas sam na opstinskom izvukla malo vise od 60. Istina je da nisam puno ucila i da sam se malo vise pripremala za takmicenje iz hemije koje je bilo juce, ali ipak imala sam neku nadu da ce i ovaj test biti sasvim u redu, da cu se bar izboriti za diplomu. Medjutim, sam pogled na drugu stranicu testa za osmi razred me je ostavio bez teksta. U neku ruku, znala sam da ce doci do toga da se na testu nadju biljke i zivotinje, medjutim usled obaveza vecina djaka nije stigla da ih nauci. U principu, test je bio jako tezak i mi djaci, a i nasi nastavnici smatramo sa nije bio prikladan za nase godiste. Jednostavno, ne znamo ni sta smo radili, a kamoli na sta bi smo mogli da urucimo zalbu. Ipak, sta je tu je. Jedino sto mi nije jasno jeste kako ce se dalji tok takmicenja nastaviti. Ako ostane ovako onda ce se neki ucenici takmiciti sami sa sobom, jer nemaju suparnika.

 28. U Valjevu niko nije plasiran od šestaka! Test je bio veoma neprikladan našem uzrastu!

  • Истина је.

  • Cista sramota…. Neka mi neko, neko, bilo ko kaze sta je to morska jabuka? Navedite mi jedan jedini udzbenik u kome se ovaj termin spominje a da je za osnovnu skolu. Nismo mi dosli da doktoriramo biologiju nego da se takmicimo, a to nam je uskraceno. Ok, zadaci treba da budu logicki, ali kako mozemo znati da li kod periske prvo nastaje analni ili usni otvor? Sramota i nista drugo…
   Razocarani ucenik sestog razreda beskrajno zaljubljen u biologiju i beskrajno posramljen zbog jucerasnjeg dogadjaja

 29. Predlažem da se test poništi!!!

  • Видећемо шта ће бити, а одлуку ћемо објавити.

  • Поштоване колегинице и колеге,
   обраћам Вам се као неко ко изнад свега воли децу и природу (тим редоследом).

   Данас су у Србији, на једном простом и једноставном такмичењу, понижени сви они који мисле и воле као ја.

   Просветни радник сам већ тридесет година и верујте претрпео сам најразличитије „господаре“… и знам да има велики број мојих исписника који вечерас са горким укусом у устима смишљају реченице којима ће се сутра обратитити својим најбољим ђацима, онима који су са толико жеље, надања, стрепње ишчекивали шести март двехиљаде шеснаесте (има ли чак и симболике у датуму?).

   Шта рећи једном једанаестогодишњаку који је „горео“ за тај дан и … освојио одличних нпр. 59 бодова и био … гле ПРВИ на општинском… а у ствари добио једва „двојку“…
   О онима који такође обожавају „биологију“ а „освојили су „одличних“ 49…. да и не говорим? И као што је неко написао овде да га је дете прекорило: „дали сте ми погрешан тест“… шта сте му одговорили да ми је знати?

   Занима ме, онако најискреније, шта мисли човек који, пишући тестове за основце, на овакав начин узима себи за право да суди… и да пресуђује, како ми се чини. И ко му је дао право да то чини?

   Ове тестове нису писали неуки људи, ово је писао врх интелигенције једне (надам се наше) државе, барем када је у питању наука која се назива биологија.
   То су људи који су овенчани највећим титулама и звањима.

   А ми не знамо ко су они. Нити имамо било какву шансу (или право) да то сазнамо.

   А морамо сутра да уђемо у учионице и да кажемо …ШТА?

   „Знате децо били сте добри… ма одлични сте били…са ваших 66, 71…. итд бодова. Ја Ваш наставник сам Вас одлично спремио … обзиром колико сте бодова добили… А сад да пређемо на следећу лекцију… И онако ово више није важно … погледајте мало фарму, брата, парове…. тамо је будућност а биологија (хемија, српски, уметност… знање…) е то је одређено за неку другу … бољу децу… не за вас.“

   Видим да овде има и прагматичара…

   „Решимо проблем реално… спустимо лествицу… на рецимо … хм да видимо колико бодова… рецимо 75 бодова.
   Доообро… шта каже статистика… у том случају имамо на окружном… 120 ученика… упс… много је. Дед да видим шта се дешава ако је граница 81…
   70 ученика… добро је ал… јел може на 85 бодова па да их буде око 50… то би било онако … округло… таман…“

   Звучи Вам бесмислено… значи крајње реално на овим просторима…

   Да Вас не оптерећујем више… поента је у следећем:
   Ко је дозволио ово? И још значајније ко је задатке прегледао? Аутори могу и да погреше, нико није свемогућ.

   Свако (претпоставимо) ради најбоље што уме али зато постоје комисије које урађено прегледају, исправе, дотерају…
   Сви то што радимо, радимо зато да би нам деца била боља и паметнија од нас… зар не?

   Зато питам надлежне… (јел то беше СРПСКО БИОЛОШКО друштво): Ко је ово дозволио? Које потписао ове тестове… Јесу ли ово писали биолози? Бога му па нема нас у Србији баш толико … да се не знамо сви…

   Јер, драге колегинице и колеге, руку на срце… ово је срамота свих нас…

   Хвала свима који су имали довољно стрпљења да прочитају ово моје писмо до краја…

   Разочарани наставник „биологије“ у Србији…

   • Имао сам стрпљења и хвала Вам на јављању.

   • Dimke рече:

    BRAVO! Odlicno ste to rekli. Ja sam prvi u opstini a imam 51 poen. Sta ce mi nastavnik reci? Znam kako vam je. Samo hrabro

   • svaka rec Vam je na mestu. moje dete se takmicilo , uradila je sve sto joj je bilo poznato , naravno iz udzbenika koji koristi u skoli. to je bio veoma mali broj pitnja. dete koje voli biologiju i koje se takmici od petog razreda , sada je razocarano .
    razocarana je i nastavnica ne uspehom dece koju je vodila nego celom ovom situacijom. svaka cast deci koja su postigla uspeh i plasirala se dalje , verujem da im je poen veliki kao kao kuca , i meni bi bio.
    SVAKA CAST SVOJ DECI NA OVOM TAKMICENJU .

   • Ја на ово немам коментар.

 30. Vidim da ovde ima i komentara da testovi nisu uopšte teški i da sve informacije imaju u udžbenicima… Moguće, ali problem je upravo test koji proverava ko je bolje naučio napamet te informacije. Takođe, očito da za uspeh na takmičenju veliki značaj ima i odabir pravog udžbenika, jer treba znati iz kog udžbenika „bubati“.

 31. Vec trecu godinu se takmicim iz biologije. Prethodne dve godine stizala sam do poslednjeg ranga takmicenja. Ovakvim testovima kao sto je test za 7. razred ne popularise se biologija. Umesto da se ucenici motivisu postize se suprotan efekat.

 32. Ukoliko bude malo dece na daljim takmicenjima/okrunim i republičkom/ organizator će uštedjeti značajna sredstva koja umesto za djecu mogu biti pametnije iskorištena.Recimo za nadoknade onima koji su sastavljali testove .

  Li Testovi

 33. Natalija рече:

  Ucenica sam osmog razreda i od petog razreda ucestvujem na takmicenju iz biologije. Poznato je da su takmicenja oduvek bila manje ili vise namestena, neko prepisuje, ucenici grada domacina su povlasceni, nastavnici se bore za svaki poen svojih ucenika kako bi, uglavnom nezasluzeno, prosli na sledeci nivo takmicenja. Medjutim, ove godine situacija je izmakla kontroli kao nikada do sad. Devojcica iz ALEKSINCA koja je jedina prosla dalje bila je sa mnom u ucionici za vreme takmicenja nije ispustila telefon iz ruke punih sat vremena. Ona je, takodje, ucenik skole domacina i time je bila favorizovana, kao i drugoplasirana ucenica koja je sedela tik iza nje i dobijala odgovore sve vreme. Nastavnik koji je u nasoj ucionici bio dezuran je nastavnik biologije u skoli koja je organizovala takmicenje, sto je, smatram, van svakih pravila! Par puta je prosao pored nje i ignorisao njeno ocigledno koriscenje telefona, dok su ucenici ostalih skola bili prekoravani za svaki pogled koji upute drugarima iz odeljenja. A nije li cudno i to sto jedino ona ima 93 poena u celom Niskom okrugu? I sa kim ce se takmiciti na okruznom takmicenju? Razmislite o tome.

  • Наталија, најбоље је да све то пријавиш својој наставници.

   • pravilnik рече:

    Sta reci , u pravilniku se nista he pominje o tome

   • Није важно што се не помиње, неке ствари су напросто нерегуларне. Најбоље је да о томе одлуче наставници из те општине.

  • Moja topla preporuka svima, nemojte ucestvovati na takmicenjima iz biologije, ukoliko ih uopste i bude bilo!

   • Ја се ипак надам да ће се ситуација поправити, па ће такмичења бити боља.

 34. Djurić рече:

  U Kraljevu se niko ni iz jednog razreda nije plasirao. Trebalo je videti uplakanu decu i unezverene profesore kako im objašnjava da nisu krivi i da je test grozan.

 35. Jedan sam od takmicara u opstini Vozdovac.Kad sam video test samo sto nervni slom nisam doziveo.Kad videh prvu stranicu,znao sam da necu proci.Za prelazak na gradsko takmicenje je potrebno 91 poen,a u mojoj opstini niko nema ni 71.Pitanje je ko je dozvolio da ta osoba sastavlja taj test?Ako niko nista ne uradi sledece godine ne idem iako sam uspesan u biologiji.Zelim da kazem da su se ostali takmicari kao i ja veoma pripremali za ovaj trenutak,a zamislite ucenike 5. razreda kojim je ovo prvi put.Zamislite to pripremate se mesec dana i obeshrabre vas tako sto cete imati 40-50 poena.Pravilno bi bilo da se ispita sta se desilo i da se sankcionise,a ne samo da se sve zaboravi.

  • Сагласан сам.

  • Samo mi jedno nije jasno…. I pored teskoce testa neko se dosetio pa skratio vreme resavanja zadataka i podigao crtu za prolazak na 91 poen. Ej, pa gde to ima?! Znaci ucenici moraju da urade vise od 90% kako bi prosli. Ja sam za to da se u svakoj opstini napravi rang lista i da ucenici koji su osvojili prvo i drugo mesto (ali ne po kriterijumu 81-90, 91-100, vec da ucenici npr koji imaju od 60-70 poena budu prvo mesto, a da oni koji imaju od 49-59 budu drugo mesto, brojevi su uzeti nasumicno). Svakako ne mogu da izrazim svoj bes, tugu i razocarenje pa cu prosto preci preko ovoga nadajuci se da ce SBD i ko je vec nadlezan nesto preduzeti. Volela bih da se test ponovi, bio bi red. A do tada…

 36. Neki osmak рече:

  Testovi za osmi razred su bili preteski.Pojmovi su bili nepoznati i nisu se nalazili u knjigama.Verovatno su i testovi za ostale razrede bili teski,ali mladji ucenici ce imati jos prilika da osvoje nesto,a sta je sa nama osmacima kojima je ovo bilo zadnje takmicenje i kojima je trebao prolazak da bi mogli osvojiti neke bodove za upis u srednje skole?Smatram da se ne treba smanjiti kriterijum,nego treba da se takmicenje ponovi i da pitanja budu adekvatna i na nivou uzrasta ucenika.

  • Шта год СБД одлучи, ми ћемо објавити. У сваком случају верујем да си разочаран и жао ми је због тога.

 37. sanja рече:

  Такође се придружујем протесту против оваквог такмичења. Деца су се припремала месецима, а након теста коментар је био да им је доста тоа непознато. Просто је немогуће да са толико рада освоје 30-50 бодова или максимално 75 . Моји ђаци су на територији општине најбољи, али резултати заиста нису одраз њиховог уложеног труда.

  • Верујем у то, јер и ја сам много часова провео са својим ђацима, а и они су много часова провели учећи код куће.

 38. Isidora рече:

  Evo par reči i od prošlogodišnjeg državnog prvaka. Naime, od 5. razreda redovno učestvujem na takmičenju iz biologije i uvek sam išla do kraja. U 5. razredu sam osvojila 2. mesto na gradskom takmičenju, u 6. razredu 1. mesto na gradskom takmičenju, a u 7. , 1. mesto na republičkom takmičenju. Volim biologiju od prvog susreta sa njom. Kao i prethodnih godina, tako i ove, naporno sam se spremala za takmičenje učeći iz 5 različitih knjiga. Ali šta to sve vredi kada izgleda tu „specijalnu“ knjigu nisam imala. Osvojila sam 82 poena, ali po mišljenju „stručnjaka“ to je nedovoljno za prolaz na sledeći nivo takmičenja, iako pitanja nisu bila primerena našem uzrastu. Verujem da će se u narednim danima iznaći rešenje koje će ispraviti učinjenu nepravdu. Pozdrav iz Mladenovca.

 39. Ucenik рече:

  Kao učenik 7. razreda predlažem da se ovaj test poništi, i da se napravi novi, prilagodjeniji našem uzrastu

 40. Ucenik sam 7.razreda i cim sam video prvu stranu testa znao sam da necu proci.Idem na gradska takmicenja i uspesan sam.Neka ucenica 5.razreda je plakala,jer nije znala test.Da li treba obeshrabrivati decu koja nemaju iskustva?Ko je napisao test?Nadam se da ce se ponoviti test ili makar uraditi nesto normalno.Moramo razumeti tu rec TEST.Znaci da proverava nase znanje,a ne da nam pokaze da ne znamo fakultetsko i srednjoskolsko gradivo.

 41. Hvala drzavi sto je pocela da mi razocarava sina od 7 razreda a isto tako da mi pomaze da ga polako vaspitavam da mora da ide odavde 😦

 42. Aleksandra рече:

  Moram da priznam da uopste nisam iznenadjena ovim oblikom sistemskog unistavanja dece koja ocigledno predstavljaju pretnju ovoj drzavi. Ne radi se o tome da li je test bio tezak ili ne, I ranije je bilo teskih testova, nazalost, ovim se salje jedna druga vrsta poruke…

  • Ја јесам изненађен, као наставник који је много уложио у ово такмичење. Хвала на коментару.

 43. Osmakinja рече:

  Stvarno je bilo tesko a dnevno sam ucila vise od 5 sati.Bilo je mnogo nepoznatih pojmova(npr.garak,posejdonija)koji se od mojih 5 knjiga nijednom nisu pomenuli a da ne pominjem da je npr.u jednom zadatku trebalo izbacitu organizma koji nije svastojed a svi ponudjeni jesi bili svastojedi ili greske u kljucu gde pise da je drezga plutajuca biljka…

  • Разумем, али такав тест мало говори о правом знању и разумевању. Мислим да сте се ви сви ипак добро показали.

 44. Napravite takmicanje slicno kao hrvatskim natjecanjima. Msm ovako nema smisla test je ili pretezak ili prelak svake godine ista prica 🙂

 45. Ucenica sam osmog razreda i idem na takmicenja od sestog razreda. Uvek sam ostvarivala dobre rezultate. Mislim da je ovogodisnji test iz biologije za 8 kao i za sve razrede bio jako tezak. Trazili su ucenje napamet a ne logicke zadatke. Mislila sam da ce biti logicki zadaci, jer stvarno ima jako dobrih i zanimljiv zadataka koje su mogli dati (pogledajte zbirku zadataka iz biologije za 8.razred od logosa). Samim tim sto je za prolaz trebao 91 bod izazvalo je u meni razocarenje (pre cetiri godine se prolazilo sa 81). Iz znatizelje sam pogledala i ostale testove.Test za peti razred je u potpunosti bio neprikladan.Prosto mi je vecina stvari bila nepoznata. Dobro se secam sta smo ucili iz sestog razreda. I mogu reci da je test sadrazo puno glupih i nepotrbnih pitanja. Neki pojmovi i zivotinje su bili skorz nepoznati. Test za sedmi razred je bio previse glup. Za takmicenje iz sedmog razreda sam ucila iz: gerundijuma (radili smo po njoj u skoli), bigza, kleta i nisam sigurna da li sam ucila iz logosa, cak smo i izvlacili neke stvari iz zavodove. To je vec 5 knjiga. Bilo je opet nepoznatih stvari. Na primer: listovi celija (ne secam se da sam to procitala ni u jednoj knjizi), 16 zadatak ima samo u zavodovoj knjizi (secam se toga dobro jer nam je nastavnica dala neku staru zavodovu knjigu da to naucimo tako da to nije bilo ni u logosu, bigzu ili gerundijumu), 14 zadatak takodje i mislim da je bilo previse slika. Takmicenja treba da motivisu decu. Ona treba da budu neka vrsta zabave ali i truda i rada. Mislim da je nebulozno da ucenici kupju po 4-5 knjiga kako bi dobili obicno parce papira (diplomu), a i naravno treba platit sve te knjige i to ne mogu svi priustiti. Ako vec treba da ucimo iz toliko knjiga onda je bolje i da se ne ide.Mislim da nije vredno toga. Znam koliko sam se ja samo u sedmom razredu nervirala zbog toga. Svaku knjigu sam procitala i izvlacila ono sto nije bilo u mojoj. Mozete samo zamisliti na cega mi je licila redovna knjiga za skolu. Mislim da pitanja treba da budu samo iz jedne knjige a ne iz 50. Pitanja koja su bila na testu za 8. razred mogu da se nađu u zavodovoj knjizi. Ali mislim da vecina dece nije imala pristup toj knjizi i da nije mogla da uci iz nje. Ta knjiga je previse opsirna i sadrzi nebitne stvari. Mislim da bi samo dvoje, troje ucenika iz razreda moglo da se nosi sa tom knjigom. Toliko od mene.

 46. Marko рече:

  Ovako, nastavnik nisam bio nikada ali jesam biolog i radim ozbiljno u toj struci već desetak godina, sada van Srbije, a redovno i sa mladima.

  Znam šta znači takmičenje za đaka jer sam i sam učestvovao na takmičenjima iz biologije u svim razredima osnovne i srednje škole. I u moje vreme je bilo kilavo sastavljenih testova, ali nikada ni blizu ovako drastično kao što je to sada slučaj (bar koliko vidim iz komentara).

  „Štrebačenje“ i „bubačenje“ su mi izuzetno nakaradni pojmovi ali zahtevanje reprodukcije čitavih fraza, nebitnih detalja i marginalnih činjenica na više od 10% testa na bilo kom takmičenju je neprimereno i uvreda za bilo koju struku. Takođe, sve više od jednog pitanja za koje odgovor ne postoji ili se ne može izvesti iz apsolutno svih udžbenika smatram neprimerenim za opštinski nivo.

  Problem obrazovanja u srbiji je što se eliminacija na testovima vrši na činjeničnoj, a na logičkoj osnovi. To nije nova boljka, toga je bilo oduvek, a ni fakulteti nisu pošteđeni.

  Takođe, ovo učenje iz čitavog niza udžbenika je za mene novost, toga nije bilo ranije.

  Odgovornost za rezultat bih svakako prebacio sa učenika i nastavnika na SBD. U SBD-u ima sjajnih ljudi ali kao društvo nisu koherentni već čitav niz godina. Dobar pokazatelj ovoga je ljaga koja navučena na naučni časopis koji društvo izdaje, a ovi testovi su samo još jedan u nizu takvih pokazatelja. Ne tražim, za razliku od nekih komentatora, da se pokaže prstom na krivca, ali se nadam da će se SBD poneti dostojanstveno i odgovorno prema svojim sadašnjim i budućim kolegama i spustiti granicu prolaznosti na razuman nivo ili ponovo održati takmičenje. Ne mogu da podržim bojkot ni u kom smislu jer je to kontraproduktivno.

  A za decu, takmičare, imao bih samo jednu poruku:

  Dali ste sve od sebe, ima onih koji su dali više, onih koji su se uplašili neuspeha i dali manje ali je samo jedno bitno, bez obzira na ovu godinu, na rezultate ovog takmičenja, ne odustajte od biologije. Gledajte i obraćajte pažnju na prirodu oko sebe jer, kada vi stasate kao naučnici, u Srbiji budućnosti, bavljenje prirodom i životnom sredinom će biti najpatriotskije zanimanje.

  Za kraj bih citirao i Matvejeva jer je upravo ovaj citat, meni bio motivacija kada sam kao klinac prolazio kroz slične probleme.

  “Priroda se može istraživati i voleti u malome: u kapi vode, u epruveti, u kavezu. Ali najveća čast i zadovoljstvo je istraživati prirodu u velikom i najvećem – od podgorja do vrha jedne gorostasne planine. Želim da mnogi naši prirodnjaci gledaju i proučavaju prirodu u velikom, da budu slavni putopisci u nauci!.”

 47. snezana рече:

  U Opstini Raska se niko nije plasirao za dalji nivo takmicenja!

 48. Roditelj рече:

  Roditelj sam deteta sestog razreda koje je prosle godine osvojilo prvo mesto na opstiskom i prvo mesto na okruznom takmicenju. Ove godine nije imalo dovoljno poena za prolaz… Prvo sto zelim reci BRAVO za decu i njihove nastavnike. Drugo je to da se nadam da ovaj problem nece biti zataskan kao nazalost vecina problema u ovoj nasoj drzavi. Uzgred u opstini Paracin prosao je samo jedan osmak.

  • Хвала на информацији. Трудимо се да не буде заташкан и ако се питају наставници биологије, а макар мало се питају, неће бити.

  • Saglasna sam! Ali bojim se da ni ovaj problem kao ni ostali nece najslavnije proci… Veliki pozdrav u nadi da ce nadlezni nesto uciniti!

 49. Ucenica sam osmog razreda i idem na takmicenja od sestog razreda. Uvek sam ostvarivala dobre rezultate. Mislim da je ovogodisnji test iz biologije za 8 kao i za sve razrede bio jako tezak. Trazili su ucenje napamet a ne logicke zadatke. Mislila sam da ce biti logicki zadaci, jer stvarno ima jako dobrih i zanimljiv zadataka koje su mogli dati (pogledajte zbirku zadataka iz biologije za 8.razred od logosa). Samim tim sto je za prolaz trebao 91 bod izazvalo je u meni razocarenje (pre cetiri godine se prolazilo sa 81). Iz znatizelje sam pogledala i ostale testove.Test za peti razred je u potpunosti bio neprikladan.Prosto mi je vecina stvari bila nepoznata. Dobro se secam sta smo ucili iz sestog razreda. I mogu reci da je test sadrazo puno glupih i nepotrbnih pitanja. Neki pojmovi i zivotinje su bili skorz nepoznati. Test za sedmi razred je bio previse glup. Za takmicenje iz sedmog razreda sam ucila iz: gerundijuma (radili smo po njoj u skoli), bigza, kleta i nisam sigurna da li sam ucila iz logosa, cak smo i izvlacili neke stvari iz zavodove. To je vec 5 knjiga. Bilo je opet nepoznatih stvari. Na primer: listovi celija (ne secam se da sam to procitala ni u jednoj knjizi), 16 zadatak ima samo u zavodovoj knjizi (secam se toga dobro jer nam je nastavnica dala neku staru zavodovu knjigu da to naucimo tako da to nije bilo ni u logosu, bigzu ili gerundijumu), 14 zadatak takodje i mislim da je bilo previse slika. Takmicenja treba da motivisu decu. Ona treba da budu neka vrsta zabave ali i truda i rada. Mislim da je nebulozno da ucenici kupju po 4-5 knjiga kako bi dobili obicno parce papira (diplomu), a i naravno treba platit sve te knjige i to ne mogu svi priustiti. Ako vec treba da ucimo iz toliko knjiga onda je bolje i da se ne ide.Mislim da nije vredno toga. Znam koliko sam se ja samo u sedmom razredu nervirala zbog toga. Svaku knjigu sam procitala i izvlacila ono sto nije bilo u mojoj. Mozete samo zamisliti na cega mi je licila redovna knjiga za skolu. Mislim da pitanja treba da budu samo iz jedne knjige a ne iz 50. Pitanja koja su bila na testu za 8. razred mogu da se nađu u zavodovoj knjizi. Ali mislim da vecina dece nije imala pristup toj knjizi i da nije mogla da uci iz nje. Ta knjiga je previse opsirna i sadrzi nebitne stvari. Mislim da bi samo dvoje, troje ucenika iz razreda moglo da se nosi sa tom knjigom. Toliko od mene

 50. Andrija рече:

  Zamislite da od oko 8 000 dece „prodje“ oko 20.I to u celoj Srbiji!Da li toliko drzava nema para ni za ucenike.Pa se posle pitaju sto odlaze i nadaju se da ce ostati.Nije im dovoljno da za 6 poena dignu prolaz na gradsko takmicenje,vec moraju praviti nerealne testove.Vama hvala postovani,sto na svaku poruku odgovarate,sto podrzavate decu.Izgleda da su se malo zaneli iz SBD.

  • Хвала Вама, јер свако јављање, односно коментар јесте подршка ђацима који су учествовали.

 51. Ранко Радованчевић рече:

  ПРИГОВОР НА ТЕСТОВЕ ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ОДРЖАНО 06.03.2016 ГОДИНЕ
  Актив наставника биологије општине Вршац је непријатно изненађен тестовима састављеним за Општинско такмичење 2016 године.
  Тестови имају пуно термина и примера који нису прилагођени узрасту ученика. При томе се не налазе ни у једном уџбенику одобреном од стране Министарства просвете. Део задатака се односи на делове градива који још нису обрађени (пример лимфни органи…). Дати су задаци из градива које наставним планом и програмом за основну школу нису обухваћени (пример онтогенеза, органогенеза…). Тестови су тако састављени да се није водило рачуна о образовним стандардима и функционалним знањима, већ је суштина тестова усмерена на детаље и занимљивости које прате лекције у уџбеницима (пример псилотум, пирокока…).
  Подизањем критеријума за даљи ниво такмичења (91 бод) и давањем неадекватних тестова за општински ниво такмичења стиче се утисак као да организатори не желе да се такмичење даље одржава. Овакав начин такмичења доводи до разочарења и демотивисаности ученика за даљи рад. Наставници се доводе у ситуацију да изгледају непрофесионално и некомпетентно у припреми деце за такмичење . Поставља се питање чему уложени труд и проведено време ученика и наставника у припреми за такмичење.
  Из општине Вршац, ниједан ученик нема пласман на Окружно такмичење.
  У седмом разреду нико од ученика није освојио ниједно од прва три места.
  Ми смо расположени за сарадњу у интересу деце али нас обавестите о адекватној литератури потребној за припрему деце. Оформите комисију за проверу примерености тестова основношколском узрасту и размотрите критеријуме за следеће нивое такмичења.
  Приговор упућујемо : МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, СРПСКОМ БИОЛОШКОМ ДРУШТВУ, ШКОЛСКОЈ УПРАВИ ЗРЕЊАНИН И БИОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ .

  У Вршцу
  06.03.2016 године
  Актив биолога Вршац

  • Објављено. Хвала Вам, колеге.

  • Kao majka osmaka kome je predmetni nastavnik Ranko Radovančević, mogu samo da izrazim duboko žaljenje i razočaranje ovogodišnjim takmičenjem iz biologije.Sve reči hvale na račun nastavnika.Toliko truda, svakodnevnog učenja i rada sa djacima koje traje već mesecima…Moj sin obožava biologiju, imao je osvojenih 81 bodova, ali to nije bilo dovoljno za prolazak.Nadam se da će ova nepravda prema djacima, nastavnicima i svima nama koji smo uz njih biti ispravljena.Čestitke malobrojnima koji su prošli!

   • Честитке и Вашем детету и колеги. Лепо од Вас што сте похвалили наставника.

 52. Iz inata buduci biologicar рече:

  Rekao bih da mi je zao vremena koje sam ulozio za spremanje ovog takmicenja ,ali zbog mog nastavnika koji se toliko trudio da nas spremi ,reci cu samo da ja biologiju znam savrseno ,i nastavnice hvala sto ste verovali u nas.

  • Ово је много лепа порука. Твоја наставница има сјајног ђака.

  • Slazem se, hvala i mojoj nastavnici… Nastavnicima treba odati priznanje! Mukotrpan rad, gotovo svakodnevan a od hvala nista. Ova drzava zeli da upropasti prosvetu! Ali je znanje ono sto nam niko ne moze odustati, pa se nadam da ce se testovi vec jednom ponistiti i da ce se takmicenje ponoviti. A sto se tice ovih …………(dodati bilo koji pridev a da je u negativnom smislu😀) testova nadam se da ce ih uramiti i da ce ih okaciti u svakoj skoli, u svakom kabinetu za biologiju, u SBD i svakoj drzavnoj instituciji koja ima bilo kakve veze s biologijom da stoje za nauk, da vec jednom naucimo kako ne treba.
   Hvala na strpljenju, i sama sebi vec postajem dosadna sa komentarisanjem…
   Veliki pozdrav u nadi da ce se nesto promeniti!

 53. Bilo bi zanimljivo pogledati testove učenika koji su pod ovim okolnostima i na ovakvim testovima ostvarili 91 i više bodova.
  Sve pohvale za učenike i nastavnike koji su učestvovali na takmičenju, kao i školama u kojima su ista realizovana.
  Ostali neka još jedanputa razmisle da li se bave časnim poslom.
  Deco ne odustajte od biologije, ona je vrlo bitna – zato od nas i Vas kreću.

  • Ја бих похвалио све ученике, без обзира на број бодова. Што се наставника тиче, такмичења су реализована у свим школама, а верујем да смо сви ми наставници часно радили данас, те дали све од себе да достојанствено покажемо своје неслагање са оним што се дешава. И ја поручујем да од биологије не треба одустати.

  • Huhh, mislim ali se i pribojavam da ste u pravu. Zalosno…:-( 😦

 54. Veljko рече:

  Pozdrav,ja sam Veljko Djordjevic. Danas sam ucestvovao na opštinskom takmicenju. Mora da vam kazem da je test bio pretezak. Trazili su pojmove koje nismo imali da ucimo. Nakon zavrsetka dosli smo do nastavnika, prvo sto nam je reka bilo je:,,ovo je preteško,ja iskreno ne bih prosao sa mojim znanje“. Ako on nije umeo da resi a zavrsio je fakultet za biologiju,ko ce ?

 55. Autori testa i propozicija su definitivno dokazali svoju metodičku stručnost i potvrdili da nije problem u prosvetnim radnicima i deci , već onima koji se njima bave i propisuju pravila.
  Ovakav fijasko mora imati epilog sa ličnom odgovornošću i imenovanjem pojedinaca.
  Nauk bi trebao biti da se mora konsultovati struka kako se ovo ne bi ponovilo.
  Uvaženi fakultetski metodičari bi konačno morali shvatiti da fakulteti obrazuju buduće nastavnike i da oni zato moraju biti u kontaktu sa školama i da metodika na fakultetima nije nebitan predmet. Naravno, uslov za to je da oni prvo imaju ptrfstavu o tome šta se radi u školama..
  Jednostavnije rečeno, oprobano dobre stvari školstva koje smo imali, trebalo bi da oživimo i prigodimo sadašnjosti.

  • Сагласан сам да мишљење практичара треба више узимати у обзир. Хвала на коментару.

 56. Marija рече:

  U opštini Ćuprija plasirao se jedan šestak sa 91 poenom, ostalo zaista nije vredno komentarisati, u Jagoini niko ne ide dalje, nije mi jasno za koliko će spustiti kriterijum kad učenica kao prva na rang listi ima 59 poena u 7. razredu?

 57. Aleksandar Dakic рече:

  Ma nije test bio tezak, nego je prevarantski. Ovo je cisto izivljavanje onoga koji je sastavljao test (ili ih prepisao odnekude). Na faxu smo imali takve profesore koji vode sopstvene ratove … ko da su umetnici … Bog pa oni … pa niko … Takmicenje je dogovor tri strane (testopisac, testopregledac, testopopunjavac) … Svi moraju da se drze dogovora … Ovde se testopisac drzao svoje vizije sveta … I tako jedan ili dva coveka mogu da se izuvljavaju nad hiljadama … To se zove moc … i kada covek oseti da nema sankcija koje ga mogu dotaci … onda izadje iz njega ono sto zeli da potisne…. Nadam se da sanjaju svaku deciju suzu i svaki osecaj praznine dece koju su ona osetila zbog BIOLOGIJE 6.3.2016. … hiljade ranjenih malih bioduša … Ovo ne sme proci, jer ce se ponavljati.

  • Биће добро ако из овога извучемо лекцију за убудуће. Сагласан сам.

  • roditelj kv рече:

   Svaka Vam čast za komentar, na istom smo tragu! Iživljavanje iskompleksiranih foteljaša koji nisu proveli dva kišna petka sa osnovcima i žive u svom vitruelnom svetu mimo realnosti treba da bude javno kritikovano. Dete mi je 5. razred u prvoj ozbiljnoj takmičarskoj godini i već trpim stres i ogorčenost što su ga nastavnici izabrali da se zavrti u tom začaranom krugu. Već se kajem. A pismo roditeljske reakcije poslala sam na sve relevantne adrese, okačiću ga i ovde i proslediti svim javnim i nejavnim servisima u Srbiji. Mora i o ovome da se priča kad je obrazovanje u pitanju, a ne samo kad štrajkuju nastavnici zbog mizernih plata i studenti zbog golemih školarina. Takmičenja počinju da služe ubijanju naprednih i zainteresovanih u pojam. Samo da ostanu mediokriteti. Niko da ne štrči!

  • Treba izvuci pouku, ali mi Srbi se cesto vise puta opecemo dok ne shvatimo da je vruce…

 58. Nekako me svaki put iznova, iznenadi promovisanje bubanja na uštrb stvarnog razumevanja… Nikako da pristanem na ideju da postoje favorizovani izdavači udžbenika… Još uvek mi je neobično da novi sastavljač(i) testova te testove pišu sebe radi, nemajući stalno u vidu interes učenika. Sve postaje objašnjivo ako se zamisli da interesi učenika, posebno onih najboljih, i nisu državni/društveni interes. Ili možda sastavljač nije znao za koga piše taj test? Možda je mislio da je u pitanju kviz sa vrednim nagradama?

  Mislim da je sam sistem takmičenja iz biologije pogrešan odnosno da je Pravilnik napisan tako da je samo bilo pitanje vremena kada će se dogoditi nešto ovakvo. Naime, unapred određivati pragove prolaznosti (91-100 bodova) je pogrešno, jer onda broj plasiranih učenika na sledeći „stepen“ pored njihovog znanja, veoma zavisi i od zadataka. Vidimo šta se danas desilo – za okružno (gradsko) takmičenje u Beogradu se sa opštinskih plasirao 1 (i slovima JEDAN) sedmak, tri osmaka i dva šestaka. Pitam se da li će taj jedan sedmak pobediti samog sebe i plasirati se na republičko trakmičenje? Nameće se odgovor da nije sigurno jer se on, kao i ostali,ne takmiči sa ostalim učenicima već sa PRAVILNIKOM. Tj. neće sebe pobediti ako ne osvoji magičnih 91+ bodova.

  Dakle prag prolazosti treba ukinuti i ustanovljavati ga za svaki nivo i svaku godinu posebno na osnovu pokazane uspešnosti učenika. Tada će, u slučaju da su zadatci neprimereno teški oni biti takvi za sve pa će prag biti niži i obratno.

  Takođe deo pravilnika o „plasmanu“ zaslužuje da se citira

  „Пласман ученика након општинског такмичења утврђује се на основу освојених бодова и то: I место од 91-100 бодова; II место од 81-90 бодова и III место од 71-80 бодова.“

  Iz ovoga sledi da onaj ko je osvojio najviše bodova na opštinskom takmičenju (recimo 77), pa je samim tim i najbolji u opštini to, zapravo i nije, već se „plasirao“ na III mesto na osnovu PRAVILNIKA.

  Znači, prvo mesto na svakom nivou treba da osvoji, recimo 10% učenika sa najviše bodova drugo sledećih 15-20% itd. a ne da se unapred utvrđuju bodovne granice.

  Nešto mi govori da je „cela stvar“ sa fiksnim bodovima (dalji plasman nagrade) tako postavljena upravo da bi organizator takmičenja imao „svu vlast“ tj. pisao je Pravilnik sebe radi (pogledati „ogradu“ od ev. grešaka u udžbenicima, npr) pri tome prenebregavajući interese dece.

  Rezultat smo, nažalost, videli danas.

  PS. „Odgovor“ koji su Šapčani dobili je primer bahaćenja koje trpimo samo zato što smo do sada bili neodlučni da kažemo „Dosta! Sram Vas bilo! “

  Današnje reakcije nastavnika mi vraćaju nadu da, još uvek, nije sve izgubljeno.

  • Наставници имају моралну обавезу да одреагују и то сам и очекивао од својих колега. Хвала на јављању.

  • roditelj kv рече:

   Da, to je ta logika! Napisah je u pismu nadležnima. Molila sam ih da me kao pametni nauče da objasnim detetu koje se u sport razume, kako to da je treće mesto a nema bronazana medalja, nema plasman. Dakle, trčite sprint na 100m i ako ne dotrčite na nivou svetskog rekorda, ili brzinom Huseina Bolta nema medalje! Pa u ovom trenutku sa ovakvim testom to je to! Ili naterati Bolta da postigne isto vreme ali na 150m, ili mi nemamo Bolta ili samo on sa sobom može da se takmiči, a ostali – sedi jedan!

 59. Nastavnik biologije рече:

  Svaka cast deci, koja sebi daju za pravo da kazu kako test nije bio uopste tezak, ali moram da vas razocaram da je to samo prividno stanje vaseg znanja, nabubanog za ovo takmicenje. Ja, kao student doktorskih studija, sa prilicno visokim prosekom tokom studija, nisam znala deci danas da odgovorim na sijaset pitanja. A to znaci, da se na ovom danas tj juce takmicenju nije trazilo znanje, vec sposobnost za memorisanje ogromne kolicine podataka,koje sam sigurna sutra vec necete znati. Sa druge strane, drage kolege, jako sam ponosna sto smo pokazali jednu kolektivnu sloznost i besomucnu zelju da se pomogne mladim narastajima, jer mi prvenstveno nemamo puno koristi, sem profesionalne satisfakcije, od takmicenja, koliko koristi imaju te male, pametne glave, koje su danas sebi postavljale bezbroj puta pitanja. Iskreno se nadam da ce nase urgiranje imati pozitivan ishod, te da ce u najmanju ruku oni sa najvise poena, ma koliko da je to bilo, otici na dalji rang takmicenja. A inace kolega koji je spominjao fakultetske metodicare, moram ispraviti da Bioloski fakultet ima samo jednog metodicara, iz cijeg udzbenika su i proistekla ova pitanja.

  • Хвала на коментару и такође честитам још једном свој деци која су, према мом мишљењу, била успешна.

 60. Zarko рече:

  Ja dosao na takmicenje sav ispunjen, bio sam prosle godine na republickom. Pogledam test, dodje mi da se krstim. Za pola od onih vrsta koje se pominju nikada nisam cuo. U pocetku sam mislio da se nisam dobro spremio za ovo takmicenje, posto idem na puno njih. Ali kad sam video da i svi moji drugari gledaju test za zgrazavanjem… Nasi nastavnici su rekli da ni oni ne bi imali 90 poena na testu…

  • Дефинитивно није до тога да се ђаци нису спремили. Ђаци су се спремали и ово није њихов неуспех.

 61. Goran рече:

  Poštovani, moja malena je prvi put ove godine učestvovala na takmičenju. Inače je peti razred. Imala je oko 50 bodova. Ona kaže, a verujem joj, da mnoge stvari ne da nisu učili, nego nisu ni čuli.Ako je svrha takmičenja, slučajno pogađanje, ako je i to moguće, onda je postignuta. Mada su rezultati očajni. Osim toga problem je u favorizovanju udžbenika nekih izdavača, iako ni to nije pomoglo. Ubeđen sam da velika većina divne dece mogu da urade normalan test sasvim korektno. Nažalost, ovo je zemlja Srbija. Lekar sam, psihijatar, i bio sam stalni učesnik brojnih takmičenja, pa i ostvarivao neke rezultate, ali ovo što se desilo juče to je velika sramota. Osim toga ne znam ko će učestvovati na takmičenjima sledeće godine. Veliki pozdrav iz kišovitog Valjeva.Goran

 62. kada mi je dete juce ispricalo sta se desilo mislila sa da je neka greska u pitanju i da moje dete se jednostavno nije snaslo , ali sada vidim da je trud koji je ilozen u ucenje bio uzaludan . u pozarevackoj opstini samo dva ucenika se plasiralo dalje. strasno i smesno

  • Труд никада није узалудан, а да је у питању велика неправда, потпуно сам сагласан.

 63. Akisa рече:

  Ја сам ученик трећег разреда гимназије и искрено да вам кажем после овога ја се плашим да следеће недеље идем на такмичење, ко зна шта ће да нас дочека

 64. Ja sam pitao dežurnog nastavnika da možda nije pogrešio, pa mipriložio test za sedmi razred! Ovo je čist sram i bezobrazluk za našu divnu državu!!!!

 65. Pa mi priložio.*

 66. Kristina рече:

  U potpunosti se slazem sa svima koji misle da su testovi bili preteski.Ja sam Kristina i juce sam se takmicila u Uzicu. Nakon zavrsenog testa nastavniku sam rekla da sam dala sve od sebe, on je rekao da idem kuci i ne nerviram se jer ni on ne bi mogao da resi neke od zadataka.Po prvi put u zivotu cujem za neke zivotinje i biljke.Ucila sam iz logosovih knjiga i zbirki, kao i iz gerundijuma.Nastavnik se trudi da nam da vise razlicitih izdavaca.Mislim da svaki udzbenik treba da ima isti sadrzaj.Zao mi je zbog ovakvog incidenta, jer se iz biologije takmicim jos od petog razreda i postizem sjajne rezultate.Saznala sam da sam osvojila 59 poena.Zadovoljna sam kao i moj nastavnik.Bez obzira na to, saglasna sam da se takmicenje ponovi.

 67. […] У недељу, 6. марта 2016, у нашој школи одржано је општинско такмичење из биологије за ученике са територије општине Алексинац. Укупно је учествовало 124 ученика од 5. до 8. разреда. На жалост поводом овог такмичења јавило се велико незадовољство ученика, родитеља и стручне јавности – с тим у вези  препоручујемо да погледате биолошки блог. […]

 68. Razocaran рече:

  Zdravo! Ono sto sam ja zeleo da Vas pitam jeste da li ce se zaista granica prolaznosti spustati i ako da u kojoj meri, posto sam cuo da ce je mozda spustiti i na cak oko 50 poena, mada mislim da je ponavljanje testova najbolje resenje. I jos jedna sigestija jeste ta sto je ovako tesko takmicenje doslo odmah dan iza hemije, a mnoga deca idu na oba. Da su napravili bar razliku od nedelju dana, mnogo vise dece bi imalo uspeha.

  • Сугестије су сасвим на месту и надам се да ће одговорни размислити о њима.

 69. Pirokoka рече:

  Drage kolege, u opštini Novi Bečej se jedna učenica šestog razreda plasirala na okružno takmičenje. Mi smo uložili prigovor školskoj upravi i ministarstvu prosvete:

  Prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije na održano opštinsko takmičenje iz biologije, školske 2015/2016.godine

  Aktiv biologa opštine Novi Bečej ulaže protest na kvalitet i izbor zadataka koji su neprilagođeni uzrastu i obuhvatali su okvire van prosleđenog plana i programa takmičenja. Ovakvim pristupom uticali ste na motivaciju učenika, nastavnika i roditelja za dalje učešće na takmičenju iz biologije. Ponizili ste našu profesiju i povredili osećanja dece.
  Očekujemo da nam se zvanično obratite povodom našeg prigovora.

  Aktiv biologa opštine Novi Bečej (svi smo potpisani imenom i prezimenom)

 70. Dimke рече:

  Iz moje opstine NIKO nije prosao. Razgovaracemo sa nastavnikom da i on i drugo nastavnici iz opstine napisu primedbu. Trebalo bi da se kriterijum spusti. Uzgred ja sam 1. mesto sa 51 poenom dok sam prosle godine bio 2. sa 94.
  Opstina Pristina

 71. Zelim da se ponovi takmicnje!!!!!

 72. Takmicenje treba da se ponovi

 73. andjela рече:

  Kada je moje dete juce doslo sa takmicenja i rekla da je test bio tezak, nisam mislila da je to ovolikih razmera. Inace je osvojila 86 poena i nekako smo uspeli da objasnimo da je za prolaz potrebno 91 i vise poena. Uspeli smo i da objasnimo da je ona dala maksimum, da je puno ucila i da je II mesto na opstinskom takmicenju odlican rezultat. Biologija joj je jedan od omiljenih predmeta i zaista je sa velikim zadovoljstvom ucila za ovo takmicenje. Medjutim, kada sada procitam koliko se malo ucenika plasiralo na okruzno takmicenje, koliko su deca razocarana, tek sada vidim kolika je nepravda naneta nasoj vrednoj deci. Smatram da takmicenje ne treba da se ponavlja, jer nema razloga da deca budu izlozena dodatnom stresu. Ne znam koje je najpravednije resenje, ali se nadam da ce ici u korist dece. Inace, koliko sam ja uspela da vidim, iz Nisa je proslo dvoje ucenika iz 5. i dvoje iz 6. razreda.

  • Хвала Вам на коментару и информацији.

   • andjela рече:

    Ipak moram da se ispravim, ovo se odnosi na rezultate iz opstine Medijana Nis, nisu rezultati za sve opstine. Izvinjavam se, nisam obratila paznju dok nisam videla komentar za opstinu Palilula Nis, gde se niko nije plasirao.

   • Колико ми видимо, једино је Ниш био колико-толико успешан што се шестог разреда тиче. Чак осморо, толико их нема у целом остатку Србије.

  • andjela рече:

   To je lepo, iako to ne tesi ostalu decu koja su verujem jednako vredno radila. A moram da kazem da u nasoj opstini Medijana ima dosta dece iz sestog razreda koja su osvojila drugo (njih sedmero) i trece mesto,(njih desetoro). Mislim da je to za svaku pohvalu, pogotovo kada je ovakva situacija u drugim mestima.

 74. Dragi nastavnici, vaša reakcija na jučerašnju sramotu nam vraća nadu da nije baš sve izgubljeno…

  Mislim da treba stati uz one koji odbijajau da pošalju rezultate, posebno imajući u vidu bahati odgovor „viših vlasti“ koji je juče upućen Šapčanima.

  To, u praksi, znači da bi bilo poželjno da se ponište rezultati i da se, za sledeće godine izmeni Pravilnik koji je, po mom uverenju, omogućio da se nešto ovakvo i dogodi. Potrebno je ukinuti sve unapred zadate pragove (prolaznost nagrade) i određivati ih svaki put u odnosu na stvarni (a ne neki, pretpostavljeni) uspeh učenika (kao na takmičenju iz matematike npr). Uostalom, ceo ovakav Pravilnik štiti one koji su ga i napisali a ne decu kojoj je i namenjen.

  Svako „spuštanje praga prolaznosti“ bi, zapravo, značilo zataškavanje bruke i pristanak na poniženje, kako nastavnika tako i učenika.

  U ovoj „borbi“ roditelji mogu da pomognu šireći „vest“ (internet, mediji) jer je snaga javnosti jedina snaga koju, možda, „više školske vlasti“ još uvek uvažavaju.

  KOliko me je ražalostilo jučerašnje takmičenje, još više me je obradovalo saznanje o nastavnicima koji se bore za svoje učenike, za povratak promocije znanja u odnosu na faktografsko „štrebanje“,ukratko – za sopstveno dostojanstvo.

  • Izvinjavam se na skoro pa ponovjenom noćašnjem postu. Uputio sam ovaj komentar jer sam mislio da moj sinoćnji nije i neće biti „objavljen“.

 75. Baki Car рече:

  Ovo je strašno! Ne mogu da verujem sta neki pišu! Imam preko 79 poena i šta sad? Treba da pričam kako je test bio lak kao i većina drugih? Treba da pričam kako se rešenja mogu naći u knjigama? Pa to su priče za malu decu! Takvim pojedincima bili su omogućeni uslovi za prepisivanje i pomoć nastavnika.. Ako ste nesto takvo vec uradili ne morate da lažete druge kako je test lak i samim tim pravite druge nastavnike i učenike budalama…  Realno niko nije mogao da ima više od 90 poena…
  Posebna priča je test koji niko normalan ne bi sastavio.. Biologija se svela na čisto bubacenje! Pa ni taj  koji je sastavljao test za osmi razred ne zna sve one vrste! Ja sad nabubam sve vrste biljaka i životinja i super prva sam.. u čemu je tu poenta? Zašto je bitno kog je dana svetski dan biodiverziteta? Ne razumem , ali dobro.
  Koliko sam razumela prošlo je ukupno oko 20 učenika od petog do osmog razreda.. Pa što bi se oni uopšte takmičili na gradskom nivou? Sa kim da se takmiče? Sa samim  sobom? Nerealne stvari…
  Prag prolaznosti je pomeren na 91 poen.. Kada sam čula to već nisam imala želju da se takmičim i to pogotovo nakon školskog takmičenja gde sam imala 70 poena.. znala sam da ne mogu da se plasiram dalje!
  Nisam od juče,a nisam ni toliko mala kao petaci pa da možete da mi zamazete oči! Idem na takmičenje iz biologije od šestog razreda i imala sam prilično dobre uspehe. U šestom razredu sam bila prva na gradskom takmičenju (98poena),takođe i prošle godine (94),bila sam i na republičkom takmičenju i zadovoljna sam sa tadašnjim  svojim rezultatom od 80 poena,tako da prosto ne mogu da verujem sta se događa!
  Nadam se da će test biti ponovljen ili da će granica prolaznosti biti barem 71 poen 🙂

  • Заправо, већина уопште не прича да је тест био лаган. Напротив. Што се тиче даљих корака, ускоро обавештавамо.

 76. Наташа рече:

  Општинско такмичење из биологије је ове године јасно и недвосмислено показатељ стања друштва и нашег образовања. Циљ састављача тестова је искључиво био да се деци и њиховим наставницима пронађе незнање, а не да се из њих искаже знање!!! Моја ћерка је осмак, на прошлогодишњем такмичењу је први пут учествовала, дошла и до републичког нивоа на коме је имала запажен успех (наравно, тај успех јој не утиче на додатно бодовање за упис у средњу школу, јер се рачуна само успех на такмичењима у осмом разреду, какав нонсенс, све што деца улажу у свој рад и знање до осмог разреда нема никакве везе) и код себе препознала таленат за биологију као науку, заволела анатомију, саопштила нам да ће јој то можда бити и будуће занимање. А онда је уследило јучерашње такмичење и разочарање, велико, огромно. На децу је ово утицало демотивишуће. Какав однос држава има према својим будућим научницима, лекарима, биолозима…Такав да их одвраћа од свега што су заволели, жели да их научи да је то неважно, да им утуви у главу што не знају, а не шта знају и да им на тај начин огади научну област коју су у одређеном тренутку заволели и код себе препознали склоност ка истој. Зар није циљ свима нама да свако ради оно за шта је способан, талентован, заинтересован? Изгледа да није, циљ нам је да се фармацеут у данашње време бави продајом лекова, а не справљањем, да је лекар постао административац који се бави евидентирањем, а не лечењем пацијената… Негативних примера је много, позитивних тако мало. Не дозволимо да овај суноврат свега који се догодио јуче додатно разочара нашу децу, демотивише наше наставнике и убије сваку клицу лепог и позитивног. Ипак, остаје горчина… Придружујем се свим наставницима биологије који су храбро стали у одбрану својих ученика и свог педагошког и научног рада. Не дозволимо им да нам понизе децу и наставнике!!! Свака им част да су у овим околностима показали овакве резултате!!! Честитам свима!

  • Придружујем се честиткама јер су заиста заслужили. Хвала Вама на коментару.

 77. Vanja рече:

  Ovo je stvarno sramota. Nisam učestvovala na takmicenju, ali sam upućena u ovu nesrećnu situaciju. Mnogi moji prijatelji, za koje pouzdano znam da imaju mnogo znanja iz ove oblasti, žestoko su razočarani težinom i prilagođenošću testova. Naravno, to nije njihova krivica. Oni su dali sve od sebe, ali ovogodišnji sastavljači testova misle da je sasvim u redu da takmičenje bude toliko nekorektno da bude toliko mnogo opština gde nijedan đak nije osvojio plasman! Predlažem da uložite žalbe. Sve što vam je smetalo tokom ovog takmičenja (a znamo da je toga bilo poprilično) napišite na papir, i pošaljite Bioločkom društvu, možda čak i ministarstvu. Ne dajte se, biće bolje jednog dana.

  • Sve što je ovde napisano je istina i potpuno razumem reakcije nastavnika, roditelja i dece. Međutim, ne mogu da se složim sa predlogom da takmičenje treba ponoviti i dodatno izložiti još jednom stresu i nastavnike i decu. Uzmite u obzir činjenicu da mnogim učenicima ovo nije jedino takmičenje. Da li su oni krivi? Idealno rešenje je izvršiti pritisak na organizatore, da na osnovu dobijenih podataka o ostvarenim plasmanima, na nivou opstina, koriguju pragove prolaznosti, kao i da se dobro pozabave sastavljanjem testa za okružno, uzevši u obzir sve gore pomenute primedbe. Pozdrav!

   • Данице, Ваши аргументи звуче разумно и ја се надам да ће их уважити у потпуности.

   • Ne bih se složio sa predlogom da se spusti prag prolaznosti ili kriterijum, kako ga već ko naziva, iz jednog prostog razloga. Slušao sam priče dece raznih uzrasta koja su se takmičila i na osnovu datih premisa izveo logičan zaključak da je većina na sporna pitanja odgovarala po sistemu eci peci pec. Oni koje suočavanje sa takvim pitanjima nije dekoncentrisalo i obeshrabrilo, a imali su sreće da pogode, uspeli su da sakupe poneki poen.
    E sad, pitam i Vas i sve nas da li se lutrija ovog tipa može nazvati znanjem i da li srećne dobitnike treba dodatno nagraditi ?

   • Ta eci, pec tehnika je prisutna na svim takmičenjima, kada deca ne znaju odgovor i ne žele ostaviti prazno. Nije to argument za koji se treba držati!

   • Nesporno je postojanje eci peci pec tehnike na takmičenjima, ali je malo verovatno da neki značajniji procenat učenika tom tehnikom prolazi dalje bez čvrstog utemeljenja u znanju. U slučaju da neko čudnom igrom sudbine ipak sakupi dovoljno poena za prolazak dalje bazirajući se na toj tehnici, a ne na stečenom znanju, onda je loto idealno zanimanje za takve srećnike.
    Ipak, šalu na stranu, ova neočekivana situacija je kod većine prouzrokovala dodatni stres. Više komentara je išlo u tom pravcu prepoznavši stresnu situaciju, koja je usledila nakon suočavanja sa takvim testom, kao blokadu koja je onemogućila prezentovanje naučenog.
    Neko bi sad rekao da „najjači samo ostaju“, ali je takva argumentacija ipak primerenija emisijama tipa Survivor. A i ne živimo u Sparti.
    Zbog svega navedenog, i dalje držim da je spuštanje praga prolaznosti nekorektno i u krajnjoj liniji i nepošteno.
    Osim u slučaju da je ovo bila tajna regrutacija za novu seriju „pod pritiskom“.

   • G-din Nikolic рече:

    Takmicenje ne treba ponoviti jer je to dodatni stres za decu i roditelje,ali je pogresno i spustiti granicu jer se na taj nacin ipak daje legitimitet ovakvom haoticnom takmicenju,jedino razumno resenje je BOJKOTAVATI dalje nivoe takmicenja,jer ako se pristane na spustanje granice ili ponavljanje testa ko zna sta nam decu ceka na okruznom!

   • Управо.

 78. Jovanovic Jelena рече:

  I moje dete,sesti razred,se juce takmicilo u Gornjem Milanovcu. Svi su vec opisali sa kakvim su ocekivanjima deca otisla a sa kakvim su se razocaranjem vratila kucama.O nama roditeljima da ne govorim,gledati dete koje se danima sprema za vise od tri takmicenja pored redovne nastave i dodatnih aktivnosti…pa to je dosta tesko. Kod nas u gradu jos jedan problem,ne znam da li je tako bilo i u drugim opstinama,takmicenja iz biologije i istorije na koje se dete takodje plasiralo,bila su istog dana tj.juce, a mi smo,eto,izabrali biologiju,pa me zanima da li je i to jedan od nacina da se deca demotivisu i odustanu od takmicenja? i na kraju,ko ce se onda takmiciti?

 79. Raflesija рече:

  Поштоване колеге,
  Актив наставника биологије општине Осечина се слаже са изнешеним приговорима, посебно за тежину теста. На нивоу наше општине нема пласираних ученика.
  Немамо додати ништа ново, што већ нисте рекли, само да је ово срамно.

 80. nastavnice izvinite рече:

  ja se javno izvinjavam nastavnici biologije /izvinite ali test je bio tezak/

  • Мислим да за извињењем нема потребе. 🙂 Сви наставници биологије разумеју у каквој су ситуацији наши ђаци били.

 81. Milan рече:

  Ja sam na svoj uspeh ponosan kakvi su bili testovi 6.razred

 82. MAMA

  Mama sam devojčice petog razreda iz Novog Sada.Osvojila 53 boda.Kaže da drugu polovinu nije znala,a baš se spremala.Bila najbolja u svojoj školi.I baš je plakala.Od prvog razreda nije dobila manju ocenu od petice.I na prvom takmičenju se već razočarala.Šta da joj kažem…

  • Реците јој да је и даље сјајна, јер јесте. Толико бодова на оваквом тесту је фантастичан успех, тим пре што у целој Србији има тек пар пласираних петака.

 83. DRVO ILI ŠUMA !
  Poštovani,
  obraćam Vam se kao roditelj deteta koje se, uz biologiju, do sada uspešno takmičilo iz još jednog predmeta pa sam tom činjenicom i po logici stvari zaniteresovan za dešavanja koja, najblaže rečeno, mogu nazvati bestidnim.
  Niti je prvi, a verovatno ni poslednji put da naša deca postaju žrtve nekompetentnih i isfrustriranih individua koje su se dočepale uticajnih položaja po kriterijumu podobnosti i pripadnosti, a ne stručnosti. Nažalost, tako je na svim nivoima funkcionisanja nečega što je jednom davno BILA država.
  Već neko vreme „cure“ informacije o nameri „umnih glava“ vladajuće buljumente da na sve moguće načine obeshrabre, pa čak i ponize, svaki pokušaj naše dece da znanjem iskamče mrvicu budžetskih sredstava za nešto što bi trebalo da se prepozna kao ulaganje u budućnost. Ali, koga briga za budućnost znanja i obrazovanja pored parova, farmi i ostalih teških haubica u procesu obesmišljavanja svega smislenog.
  Zašto se moj komentar zove drvo ili šuma ?
  Iz jednostavnog razloga što, čitajući komentare, uočavam da se od šume ne vidi drveće kao ni od drveća šuma. Nije suština u snižavanju kriterijuma. I ne sme da bude, jer je to prihvatanje poniženja kojem su deca i njihovi nastavnici juče bili izloženi.
  Dajte nam mrvice i mi smo mirni i siti. NE !
  Takmičenje treba PONIŠTITI pod svaku cenu zbog kršenja pravilnika o takmičenju kao i prisustva očite NAMERE da se suština takmičenja dezavuiše i dovede do apsurda. Pravnom terminologijom bi se to nazvalo
  Po mom skromnom mišljenju, to je jedino za šta se vredi boriti. Sve ostalo je prećutno odobravanje stava da se sa nama i našom decom mogu igrati igre u kojima je dozvoljeno kršiti uspostavljena pravila jedino u slučaju kada je onaj ko ih krši istovremeno i onaj ko ih donosi.
  I kakvu poruku time šaljemo našoj deci, pitanje je zbog kojeg svi treba da stavimo prst na čelo.
  Mislite o tome !!!

  • Хвала Вам на овом писму и могу Вам рећи да наставници биологије и те како размишљају шта даље да чине.

 84. ритички осврт на тест општинског такмичења из биологије за ученике седмог разреда основне школе у школској 2015/16.

  Поштовани/а

  Обраћам вам се као отац дечака који похађа 7. разред основне школе и као лекар специјалиста неурологије, са стажом од 17 година. Моја супруга је такође лекар специјалиста радиологије.
  Наш син је одлучио да учествује у такмичењу из биологије и ове као и сваке претходне године, почевши од 5. разреда основне школе, зато што воли природне науке.
  Обавештен сам од стране наставнице биологије да је ово године Српско биолошко друштво одоговорно за састављање тестова за општинско такмичење.
  Након доста озбиљне припреме, коју сам лично контролисао, наш син је отишао на такмичење са надом да ће тест успешно урадити, у складу са знањима која је досада стекао из наставе биологије 7. разреда, користећи доступни уџбеник биологије за овај узраст, уз неке моје мање допуне. Користили смо уџбеник аутора Мирајне Топић, Томке Миљановић и Тихомира Лазаревића, у издању “Герундијума”, који је одбрен за издавање и употребу у седмом разреду основне школе решењем број 650-02-503/2013-06 од 11.02.2014.г., издатим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
  Након урађеног теста вратио се у најмању руку изненађен тежином теста, и количином њему непознатих појмова, који су били у тесту.
  Замолио сам надлежне у школи, након завршетка такмичења, да ми се достави бланко образац теста, да бих стекао увид у садржај истог.
  После детаљног анализирања сваког питања и подпитања, те њихове повезаности са доступном и предложеном литературом из које су се деца могла припремати, могу слободно и одговорно да кажем, да је СРАМОТА, децу у 7. разреду основне школе изложити овако суровом тесту, при чему није званично предложена никаква шира литература, сем званичних уџбеника биологије за 7. разред.
  Свој оштар суд у наредним редовима ћу детаљно образложити питање по питање:

  У књизи не постоји јасан део, на основу кога би се недвосмислено могло рећи, да су тела моторних неурона смештена у предњим роговима кичмене мождине. Не постоји ни текстуално нити сликовно јасно објашњење.
  Појам мапе покретљивости целог тела не постоји у књизи, а лично ни ја за такав појам нисам чуо, мада је вероватно аутор питања мислио на моторни хомункулус у чеоном режњу мозга.
  У целој књизи нема податка о томе који органи су у ствари лимфни органи, па је тако на дато питање немогуће дати одговор детету у овом узрасту и са овим нивоом потребног знања.
  Појам “ослобађајућих хормона” се апсолутно не помиње у делу књиге о жлездама са унутрашним лучењем, већ се само говори о вези хипоталамуса и хипофизе, при чему се ни на који начин не сугерише да хипоталамус лучи било какве ослобађајуће хормоне. И поред овако тешког питања и за озбиљније узрасте ви уместо појма хипоталамуса, додатно збуњујете децу користећи термин међумозак, што је шири појам и анатомски хипоталамус спада у њега, али физолошки не спада, при чему постављате питање из физиологије.
  У делу градива о грађи костију нигде не стоји прецизна година старости особе до које се стварају ћелије крви у костној сржи.

  Појам Ахилове тетиве се уопште не спомиње, нити се говори о појединачним мишићама, групама мишића или њиховим припојима.

  Асполутно не постоји било какав податак у књизи о броју различитих преносиоца сигнала у нервном систему.

  Не постоји податак о томе да ли су сви гени активни у свим ћелијама.

  Појам лимбичког система се уоште не спомиње у делу уџбеника о нервном систему.

  Ово питање предстваља врхунац неадекватног приступа у састављању теста. Питање је из ембриологије, области која уопште не постоји као део градива у књизи.

  Као што сам већ претходно рекао о појединачним мишићима, њиховој грађи и функцији нема говора, тако да тражити да се наведе исправна фунцкија свих наведених мишића у овом питању представља изазов и за лекара опште праксе.

  Апослутно се не спомиње појам највећег и најдебљег нерва у човечијем телу у књизи. Појам Паркинсонове болести и допамина такође не постоји у књизи. Када се говори у хормонима коре надбубрежне жлезде говори се само у општем смислу, а не како се који појединачни хормон зове и шта ради.

  Шта се желело овим питањем ни мени самом није јасно. Да ли се желело да се говори о некавим типовима зглобова, који се нигде у књизи не наводе, или се желело да у одговору стоји назив зглоба који одговара опису. Чак и да је то све јасно тежина овог питања превазилази знање и појединих здравствених радника, а камо ли деце од 13 или 14 година.

  Појма деменције или Алцхајмерове болести нема међу болестима нервног система, не постоји опис ниједне кожне болести коју наводите у питању. О врсти миопатије која настаје услед оштећења мишићних кончића било би боље питати специјализанте неурологије.

  Кроз кичмену мождину пролази централни канал, који се не проширује, већ се наставља у мождане коморе, које су све засебно формиране у процесу органогенезе нервног система.

  Нигде у тексту о нервном систему не стоји да се тела можданих нерава налазе у можданом стаблу, већ се говори да из можданог стабла крећу главени (?) или мождани нерви.

  Шокантно је да се деци у 7. разреду поставља питање где се налазе тела сензитивних нерава кичмене мождине. На ово питање не знају одговор ни неки неуролози.

  У целини састављачи теста су направили претежак тест, апсолутно не прилагођен узрасту и он што је најважније није претходно дефинисана додатна литература из које би се деца припремала за овакав тест.
  Не знам чему служе овкави тестови, сем демотивацији и оних заиста одличних ђака да се такмиче и на тај начин стекну сопствену сатисфакцију, и задрже шансу да се пробију даља на окружно и републичко такмичење, што им је битно ради каснијег уписа у средње школе. Све наведено спеман сам да браним пред онима који су састављали овакав тест. Молим вас да ми надлежни одоговоре у што краћем року на моје примедбе.

  У Београду 06.03.2016.г.

  Др Миодраг Манигода
  специјалиста неурологије

  • Очекујемо одговор од надлежних, који ћемо, наравно, објавити. Ми Вам захваљујемо на овој стручној анализи, која нам значи утолико пре што је то област Вашег рада. Као наставници биологије можемо само да се усагласимо и да допринесемо и сопственим замеркама, материјалне и методичке природе, што смо и учинили.

  • Миодраг рече:

   Одговори на већину питања за 7. разред налазе се у уџбенику који је написала Јелена Ђорђевић(Завод за уџбенике).
   -Тела неурона који граде покретачки део мождинских нерава смештена су у сивој маси кичмене мождине (38. страна)
   -Мапа покретљивости-слика (37. страна)
   -Лимфно ткиво је ткиво слезине,крајника,лимфних чворова (27. страна)
   -Ослобађајући хормони међумозга (57. страна)
   -У коштаној сржи дугих костију до 20. године се стварају крвне ћелије (71. страна)
   Ахилова тетива повезује кости пете са двоглавим мишићем листа (74. страна)
   -У мозгу постоји више од 20 различитих преносилаца сигнала (33. страна)
   – У једру се налази наследни материјал који садржи комплетан ,,рецепт“ за изглед и функционисање сваке ћелије организма,али се користе само они делови наследног материјала неопходни свакој појединачној ћелији (21. страна)
   -Лимбички систем је део нервног система задужен за остваривање емотивних реакција и понашање (40. страна)
   -Раслојавање ћелија ембриона 3 недеље после оплођења је објашњено на 22. страни
   -О појединачним мишићима и њиховим улогама на 84. страни
   -Највећи и најдебљи нерв у телу човека је ,,ишијадикус“ (32. страна)
   -Паркинсонова болест настаје услед оштећења делова мозга у којима се налази преносилац сигнала допамин. (41. страна)
   -Хормони коре надбубрежне жлезде-минералокортикоиди и гликокортикоиди и њихове улоге наведене су на 59. страни
   -Тражени типови зглобова су наведени и појединачно описани на 73. страни
   -Алцхајмерова болест је на 41. страни
   -Дерматитис и псоријаза-66. страна
   -Врста миопатије је мишићна дистрофија која настаје услед оштећења мишићних кочића (85. страна)
   -Тела можданих нерава налазе се у мозгу (34. страна),а више о томе одакле креће сваки покединачни мождани нерв у Клетовом уџбенику аутора Славице Здравковић на 75. страни. Главени или мождани нерви су једно те исто што је наведено у Герундијум уџбенику на 83. страни.
   -Сензитивни нерви кичмене мождине не постоје (Герундијум, 83. страна). Задатак се односио на тела осећајних нервних ћелија које чине мешовите нерве кичмене мождине. Она се налазе у ганглијама (38. страна)
   *Све стране у уџбеника које су наведене без издавача се односе на Заводов уџбеник аутора Јелене Ђорђевић.
   Надам се да сам био од помоћи.Слажем се да је тест био тежак и да је захтевао учење напамет уместо логичког размишљања. У изради теста је коришћен само један
   уџбеник у којем се налази много података који у другим нису наведени што није баш примерено за општинско такмичење.

   • Хвала на овој великој помоћи.

   • Сложићете се да је елементарна ствар да уџбеници за један исти предмет, у једном разреду основне школе у једној држави треба да буду уједначени по свом садржају. Пошто све што наводите стоји у уџбенику Завода, онда је исти требао да буде препоручен као једини уџбеник биологије за 7. разред у овој школској години. Све остало је требало да буде без дозволе. То говори колико се о образовању у овој држави води рачуна. Без обзира на све тест је био срамно тежак за ниво општинског такмичења, са више питања која превазилазе и ниво средњих школа! И најважније нигде не пише која је препоручена додатна литература!

   • Није препоручена како се наводно не би форсирао један издавач. Међутим, показало се да учење из других уџбеника овог пута није донело резултате.

 85. Ucenik рече:

  Da li verujete da će, ukoliko se poništi test, deca želeti ponovo da odu na takmičenje? Čemu ponovo stres? Zbog tudje greške. Smatram da bi trebalo da se spusti kriterijum!

  • И ја сам више за то, али биће како СБД одлучи.

   • Deco izvinite jos jednom рече:

    Ja se iskreno nadam da na spustanje granice necemo pristati. Sta pokazujemo takvim potezom? Dajemo legitimitet onakvom testu?! Mislim da ne bi bilo lose da se povede diskusija o tome sta nam je ciniti upravo ovde i sa jasnim stavom i predlozima, jedinstvenim, izadjemo pred SBD. Svojim ucenicima sam i danas rekao da ako spuste granicu, necu ih voditi. Ne vidim poentu jucerasnjih prigovora, ako tako bude. Neka se npr. izbace sva sporna pitanja, pa od toga sto ostane neka traze 90%, nema veze. Ili neka jednostavno podele ucenicima sa 91+ nagrade za prvo mesto i zavrsimo pricu za ovu godinu…

   • Видећемо сутра на састанку наставника.

 86. Bumbar рече:

  Ponavljanje takmičenja ne dolazi u obzir,jer nam nije potreban dodatan stres i nerviranje,koji je od juče već prisutan,za one koji imaju bodove i zaslužuju da idu dalje.Učenici su testove uradili najbolje što su znali,a ponavljanje trstova bi moglo značiti još manji broj bodova nego na predhnodnom urađenom takmičenju,najviše zbog straha od toga šta bi bilo na tom testu.Najbolje rešenje je spuštanje kriterijuma,jer nije u redu prema onima koji su vredno učili i radili za ovo takmičenje.Tako,za osmi razred,test koji sam ja radila,druga strana liči na telefonski imenik,i uopšte nema simtričnosti,odnosno da zadaci idu od lakšim kad težim,učila sam iz stare nastavnicine knjige,koju je ona koristila kada je bila kao ja,pa čak i tada nije bilo ono što se tražilo u testu.Nadam se da će nešto da preduzmu i spuste kriterijum,a sumnjam da će učenici pristati na ponovljanje testa,jer to je nepravedno prema nama,jer nismo mi sastavljali test. Čestitam svima na ostvarenom uspehu,svi smo POBEDILI !!!

 87. Učenica рече:

  Ja sam se juče takođe takmičila. Osmi sam razred. Osvojila sam 74 poena i time zauzela treće mesto iako sam druga po bodovima u opštini. Test je bio veoma težak i nadam se da će ili ga ponoviti ili smanjiti prag prolaznosti.Ja jako volim biologiji i dugo i vredno sam se spremala i ove godine.Prošle godine sam bila i na republičkom tako da ne smatram da ja to ne znam.Jedina sam iz škole uopšte osvojila neko mesto,tako da smo i nastavnica i ja zadovoljne mojim uspehom, a što i ne bi bile, s obzirom na to da se na testu tražilo reproduktivno znanje, tj. „bubačenje“ napamet primera za koje nismo ni čuli.Tu nema nikakvog funkcionalnog znanja tj. povezivanja i logike jer mi za to nismo ni čuli pa kako da onda zaključimo gde živi ta vrsta. Možda to i postoji u nekom udžbeniku ali ja sam se spremala iz više njih i nigde to nisam pročitala, jer na testu bi trebalo biti ono što piše u većini udžbenika a ne samo u jednom koji se favorizuje. Želim da poručim svim učenicima koji kao i ja nisu prošli da se ne nerviraju, i ne krive sebe jer mi smo sve od sebe dali, učili i pripremali se i to nije naša greška. I želim da se zahvalim nastavnici koja se toliko trudila oko nas, i pružila nam podršku i pored ne tako dobrih rezultata!

  • Све је тачно и сагласан сам у потпуности. И лепо што си похвалила наставницу.

 88. Katarina рече:

  Kako je moguce da se ne reaguje na greske u kljucu nijedne godine?

 89. Vidim da SBD zakazao sednicu za sredu.
  http://www.serbiosoc.org.rs/?p=390

  Reklo bi se „da peru ruke“ od sopstvene odgovornosti iako su ONI organizatori

  „Dogovoreno je da svaki od neposrednih organizatora autonomno formira sopstveni stručni tim za izradu testova, kao i tehničko-operativni tim za njihovu izradu.“

  Delegiranje prava na drugoga („neposredni organizatori“)ne amnestira sopstvenu odgovornost („Organizator“)

  ITD.

  • Да, то ћемо објавити.

   • Љиљана рече:

    Сва питања која нисмо знали за 5,6. и 8.разред су у уџбеницима Клета, аутор за 5. и 8. је Владимир Ранђеловић , а за 6. Љубиша Станисављевић и Јелена Станисављевић. Зашто су баш ти уџбеници фаворизовани?

   • То је питање за СБД.

   • Biljana рече:

    Као родитељ ученика VI разреда, који је 06.03.2016.године радио, односно покушао да уради тест на општинском такмичењу из биологије, улажем приговор због тежине и концепта теста намењеног овом рангу такмичења за ученике шестог разреда који су на овај начин вишеструко оштећени.
    -Тежина и садржај теста непримерен је за овај узраст ученика
    -Задаци су из градива које није обухваћено програмом
    -Многи појмови који су захтевани не постоје ни у једном одобреном уџбенику за основну школу
    -У Правилнику који смо добили од матичних школа наведен је део градива из којих ће бити проверавано знање, међутим питањ и задаци се односе на делове градива који још нису обрађивани и делове градива који превазилазе шести разред, а верујем и основношколски узраст
    Питам се да ли сте можда мислили да су деца већ студенти биологије? Колико литературе треба да користи ученик основне школе како би задовољио критеријуме оних који су састављали тестове?
    Оваква организација такмичења је не само понизила децу, него и нас родитеље, а верујем и њихове наставнике. Сваки ученик који се 06.марта појавио у школи је већ сада „велики човек“. Бољу децу, вреднију и паметнију, ретко која држава има. Министарство, школске управе, биолошки факултет и биолошко друштво и сви остали који су учествовали у организацији такмичења су се понели нечасно и срамно уништавајући љубав деце према овом предмету. Велики број деце није ни покушао да реши тест или да заокружује одговоре размишљајући „можда и погодим нешто“. Међутим, моје дете, а ни друга деца неће изгубити самопоуздање и неће одустати. То им ми, родитељи, нећемо допустити. Изаћи ће из ове лакрдије још јачи и паметнији, што ће и доказати у некој ближој или даљој будућности… Варате се ако мислите да ће родитељи одустати и да ћемо се задовољити другачијим одговором од оног у коме се наводи име и презиме аутора који је саставио тест као и име и презиме онога ко је исти верификовао.
    Надам се да су наставници, који су последњи атом снаге искористили у раду са нашом децом, поносни на своје ученике. Знам, да и поред понижења које су искусили, неће одустати.
    Због свега напред наведеног, захтевам да ми писменим путем одговорите на приговор и то ко су аутори теста, ко је тест верификовао, да ми дате објашњење из којих је одобрених уџбеника ученик могао да научи градиво обухваћено тестом (да се наведе уџбеник и година издања, аутор уџбеника, као и страна уџбеника где се може наћи одговор на питања под бројем 5,6,12,13,15,18-шта означавају празне црте на цртежу). Једино исправно, ако не и једино законито решење било би поништавање такмичења и заказивања поновног општинског такмичења из биологије за ученике основних школа.

    Биљана из Сремске Митровице

   • Биљана, хвала Вам на овом писму.

 90. bethh рече:

  Od petog razreda se takmicim i uvek ostvarim zapazene rezultate. Prosle godine sam imala preko 90 poena i na opstinskom i na okruznom nivou, i bila sam ucesnik republickog takmicenja. Obozavam biologiju, pa sam i ove godine sa istom namerom vredno ucila i spremala se za takmicenje iz biologije i jos par drugih.Ucila sam iz vise knjiga,sto je zaista naporno. Kada sam videla test, tacnije sve one biljke i zivotinje, njihova stanista na koje sam najmanje obracala paznju, znala sam da necu da prodjem (iako nisam bila upucena u to da je granica za prolaz pomerena za 6 bodova). Kada sam saznala rezultate bila sam i razocarana i srecna u isto vreme. Postigla sam dobar rezultat, 80 poena i prvo mesto ali ipak, to nije bilo dovoljno po misljenju onih koji su sastavljali testove. Sve dok nisam saznala da je ovo zaista bilo tesko, ne samo za 8. razred vec i za ostale razrede, krivila sam sebe kako nisam bas na to obratila paznju a bilo ga je u knjizi. Da, jeste ga bilo u knjizi, ali nije poenta takmicenja to ko ce zapamtiti vise zivotinja i biljaka. Nije poenta takmicenja da ucenici izgube volju za ucenjem. Nije poenta dati tezak test kako bi se smanjili troskovi organizacije daljeg takmicenja. Ne, to nije poenta!!! A ako vama (onima koji su sastavljali test) jeste bila, onda aplauz, uspeli ste!!

  Uzgred, da napomenem da iz nase opstine niko nije prosao ni iz jednog razreda, nazalost.

  I zelela bih da cestitam svima koji su se takmicili i koji su se trudili oko takmicenja, jer ce se taj trud isplatiti nekada.. 🙂

  • Одличан закључак. 🙂 Хвала на овако озбиљној анализи.

   • Ljilja рече:

    Сва питања која нисмо знали за 5,6. и 8.разред су у уџбеницима Клета, аутор за 5. и 8. је Владимир Ранђеловић , а за 6. Љубиша Станисављевић и Јелена Станисављевић. Зашто су баш ти уџбеници фаворизовани?

   • Зато што су аутори тестова очигледно радили по њима. Сада зашто, најбоље је да одговоре они сами.

  • Ni iz moje opstine se niko nije plasirao na gradsko takmicenje 😦

 91. Volim biologiju ♥ рече:

  O tezini testa dovoljno govori to da kada sam pitala nastavnicu sta je posejdonija ili sta se koristi protiv garke nije znala da mi odgovori.

  • И ја сигурно не бих знао да одговорим прецизно, а најискреније не сматрам ни да је такво знање неопходно чак ни биолозима.

 92. Dragana рече:

  Poštovani nastavnici, dragi đaci,

  najpre svima „bravo“ za postignute rezultate.

  Kao majka učenika 7. razreda koji je učestvovao na takmičenju, i kao prosvetni radnik, ne mogu da ne reagujem na događaje od prethodnog dana.
  Sigurna sam da su se sva deca vredno spremala za takmičenje, a ona koja učestvuju već po drugi, treći ili četvrti put (kao i moj sin) za pripremu koriste više udžbenika. On je koristio Logos (to je njegov udžbenik) i dodatno je koristio Gerundijum i Zavod za udžbenike (beli).
  Ali izgleda da je pogrešio, jer nije koristio Zavod za udžbenike (roza) iz kog su većina (a možda i sva) pitanja sa testa i čiji je autor profesor Biološkog fakulteta iz Beograda, a čiji je tim (prema saopštenju SBD) organizator i autonomna grupa za izradu testova. Ako je autor ovog udžbenika u timu za organizaciju takmičenja, onda su stvari jasne i treba ih nazvati pravim imenom.

  Bilo koje rešenje da donesete, mišljenja sam da neće biti pravedno. Osim već pomenutih primedbi, zaboravili samo i na anksioznost dece koja je postala izraženija ugledavši takav test. U tako stresnoj situaciji deca nisu bila u mogućnosti da se u potpunosti skoncentrišu na odgovore, pa su mnogi ostali uskrađeni bodova jer su odgovor ostavili grafitnom olovkom.

  Sastanak UO SBD u sredu?! Gospodo, zar ne mislite da je to kasno?

  Ogorčeni roditelj,

  • Хвала Вам на колегијалној подршци. Мислим да је СБД заказало састанак за среду, јер смо ми најавили окупљање за уторак.

 93. roditelj kv рече:

  Evo mog pisma svim relevantnim i nadležnim za jučerašnju bruku srpskog obrazovanja. Hvala nastavnicima biologije!
  Poštovani,
  Obraćam vam se kao roditelj jednog petaka koji je, budući vrlo svestran i nadaren, pošao koliko vidim, pogrešnim putem nadigravanja i ogledanja s vršnjacima, trudeći se da dokaže svoje znanje, bude među najboljima na glupavim i sramnim školskim takmičenjima. Inače sam nije bezglavo ambiciozan, niti pak forsiran, a na takmičenja ga kandiduju postignuti rezultati i sami nastavnici. Žalosno je da dete koje je jedino svesno svojih kvaliteta i vidi koliko može, i već sa 12. godina ima neki plan u vezi svog obrazovanja ovako neumesno, slonovski trapavo i ni malo pedagoški bude izigrano upravo od sistema koji treba da ga obrazuje, a naposletku i od svojih nastavnika koji ga nagovaraju da uđe u taj začarani krug. Uverena sam da je ovo priča većeg broja dece koja su juče bila samo šifre i numere u vašem neobičnom sisitemu vrednosti i pogrešnom načinu obrazovanja.
  Srećna sam samo zbog toga što on još uvek sve shvata kao igru, sport sa ne baš fer pravilima, pa nije bio među onima koji su zajedno sa nastavicima očajno izlazili iz učionica uplakani. To je već porodično vaspitanje i stav o životu kojem ga roditelji uče, a koje svakako od vas ne može da usvoji.
  Prvo radi čega treba da se zapitate je potpuno nenormalno postojanje od 7 do 10 različitih udžbenika po predmetu za svaki razred. Iz toga sledi idiotski zahtev da deca treba da spremaju takmičenja iz svih njih! Kao visoko obrazovana osoba iz iskustva mogu da kažem da je i tri različita autora sasvim dovoljno da se spremi bilo koji ispit na fakultetu i to za visoke ocene, pogotovo ako se ima u vidu da je to JEDAN program, jedna ISTA materija, da nijedan autor u svom udžbeniku ne može da izmisli ’toplu vodu’. Konkretno vam mogu potkrepiti činjenicom da čak na pravosudnom ispitu (koji je takođe nakaznost našeg obrazovanja i prakse) kandidate fakultetski obrazovane i zrele, pitaju iz kojih su priručnika učili, a svega je dva izdavača, kako šanse nikom ne bi bile umanjene. Na stranu to što se sva ta štiva razlikuju tek po nekim nebitnim informacijama u ’zanimljivostima’ čime pisac daje, tobož, neki svoj lični pečat. Nijedno od njih nije istraživačka monografija za promovisanje u zvanje redovnog profesora. Čak se i protežiraju pojedini izdavači i ono što piše u njihovim udžbenicima.
  Drugo, dete je reklo da pojedine stvari iz testa nije čulo, a neke još uvek nije ni učilo, u šta sam se uverila kad je objavljen na internetu, pa smo proverili i u knjizi i u oblastima koje su zvanično navedene za takmičenje.
  Treće, sam koncept pitanja. Za biljku koja ima najveći cvet na svetu, običnom pretragom na internetu, saznajete da je vrlo vulgarnog naziva ‘Titan arum’ te da nije raflezija koja ima najveći POJEDINAČNI (zar je to bitno da znaju?!) cvet, ali je ona verovatno navedena, primera radi, u nekoj od silnih knjiga. Laički rezonovano to je kao kad biste rekli da je najveći vrh na svetu ne Mont Everest već K2 ili Kilimandžaro samo što je to neko tamo naveo u udžbeniku. Pored toga što ih terate da bubače i izigravaju Ginisovu knjigu rekorda, servirate im netačne i relativne informacije – može da bude, a ne mora da znači. Sistem eliminacije je u nekim pitanjima potpuno opak i gotovo neprimenjiv: gde živi pirokoka (prevazilazi relevantnost za 5. razred) razumno bi bilo da izbor bude – u vodi; na normalnim temperaturama; na niskim temperaturama; na visokim temperaturama, a ne da im se nudi imbecilno preciziranje u stepen, pa čak i ako, za njih naprednom logikom, pođu od toga šta može da znači ’piro’ opet imaju dve šanse da pogreše! Navode se oblici cvetova (i to bez slike) koje deca nikad nisu videla, a koje verovatno znaju jedino travarke koje skupljaju čajeve po Rtnju. Bolje bi bilo da udesite da im svaki treći čas bude u prirodi, da odu na livadu, sami vide i opipaju rastinje koje ih okružuje, a ne da ih zaglupljujete vrstama po ostrvljima u Indijskom okeanu koje su i otud već istrebljene. Dalje, relevantan je laboratorijski inventar koji je imanentniji hemiji nego biologiji, još u lošim crno-belim kopijama, koji, uzgred, dve trećine škola nema, a opet navođeni su drugačiji u različitim knjigama samo primera radi, a svaki autor udenuo po neki svoj da dokaže svoj superioran um. I takav zadatak nosi više bodova nego neki sa funkcionalnim i primenjivim znanjem.
  Iako je moje dete po postignutom rezultatu bilo treće u velikom gradu, a oko praga, za koji tek naknadno saznajem kakva je budalaština, i njegovog prolaska dalje nismo ni trepnuli, ni pravili frku, volela bih da me neko nauči kako da mu objasnim logiku. Vidite, njih zanima sport, dovoljno su veliki da znaju šta je biti prvi, drugi, treći, opet, znaju i da ta i takva mesta donose medalje. Razumno, zar ne? E, sad, treba mu racionalno reći da iako si top tri ipak – nema medalje! Prevedeno na sportski rečnik značilo bi da recimo, niko nema medalju u sprintu na 100m jer nije trčao na nivou svtskog rekorda ili brzinom Huseina Bolta!?
  A, poštovani, postavili ste im bar par prepreka i prepona da gotovo ne dođu na cilj, ili je loš sistem učenja i bavljenja biologijom, ili je njihovo znanje i prirodna tupost – koju ste maestralno utvrdili poražavajućim rezultatima, tolika da trenutno bolje nemamo. Vi superiorni ste ’osuđeni’ na takvu decu koja i najbolja ne mogu da doskoče ni do trojke, ali sva sreća, oni (i mi s njima), nismo osuđeni na vas! Ma koliko se sad, post festum i naposletku dosećali da spuštate pragove i izvodite razne druge akrobacije ispravljajući greške svoje nadobudnosti i neprimerenosti, ja neću dozvoliti, a nadam se ni drugi panetni roditelji, da moje dete bude vaš eksperimentalni materijal u posrnulom srpskom obrazovanju. Samo da ne klonu duhom, kao što vidim da su mnogi, dokazaće se oni gde treba i kad treba – daleko od vas u inostranstvu, a biće ih sramota ko im je krojio kapu i određivao budućnost.
  U sumnju se dovodi i ta šačica neviđenih i ’odabranih’ koji su prošli, s obzirom da se sama deca žale da se u manjim opštinama i seoskim školama vara i prepisuje. Zgodno bi bilo da se zna ko su i čija su deca prošla dalje, budući da se u zemlji okorelog nepotizma oni na pozicijama pobrinu za svoje, a to je decenijska praksa na fakultetima (pogotovo medicinskim), što ne bi bila i u osnovnoj školi. Na to ukazuje i činjenica da mnogi prvaci iz predhodnih godina, ove nisu ni prešli prag, a ’tamo neki’ jesu. Naučili su loši (osveta loših đaka), da više ni u ovoj nesrećnoj Srbiji nije dovoljno da se kupi diploma već se stihijski i na vreme potomcima obezbeđuju frizirani uspesi pobede na takmičenjima, da prost puk ne bi mogao ništa da im prebaci. Kakvo je stanje stvari i kakvi rezultati, vi nas baš uveravate u to. Obeshrabriti i ograničiti prodor dobrima i najboljima i mogu da se guraju sopstveni mediokriteti. A imali smo slučaj ’procurelih’ završnih isptita, za koje nadrlja, gle čuda – čistačica!
  Kao ozbiljna osoba, akademski građanin, odličan učenik, student generacije i nadasve, majka troje dece, dužnost mi je da vam ukažem kud vodite ovaj brod. Lično bih posavetovala i osoblje Ministarstva, priređivače ispita, članove društava, komisije, biologe, naučnike i predavače da iskoristite slobodno vreme, manete se krišom gledanja rijalitija, i podrobno više puta pročitate/pogledate ’’ Šešir profesora Koste Vujića’’, da shvatite kakvi mentori i učitelji svojim pulenima treba da budete. Suština podučavanja treba da bude da đak prevaziđe profesora, a ne da se ovaj trudi da ga zgazi, unizi i sebi dokaže da je bolji i dat za sva vremena.
  Potrudiću se da ovo pismo i cela priča oko takničenja izađe iz okvira ’stručnih’ kuloara i internet jadikovki i nametne se negde po medijima, javnim i nejavnim servisima diljem države. Zaslužili ste da budete prozvani, jasno i glasno iskritikovani i naučeni pameti, kad se već sami niste pobrinuli za vaša delovanja čije posledice trpe drugi, tj. budućnost ove zemlje.
  A naša poslovična negativna selekcija i nedostatak vizionarstva su i doveli dotle da smo postali ugrožena nacija, a uskoro i biološka istorija, dok naši najbolji beže od nas da ih uče neki mudriji i pametniji.
  S poštovanjem,
  Gorica Milenković

 94. Katastrofa ne znam da li sam se vise sokirala kad sam videla test ili kljuc, do sad sam mislila da za takmicenje iz biologije treba imati razvijenu logiku i koristiti mozak, za test osmog razreda je samo u jednom zadatku bilo potrebno da iskoristimo neki vid logike a u svim ostalim cisto bubanje i ucenje napamet ne znam kako se ovo desilo ali strasno je to sto smo mi ucenici proveli mnogo vremena radeci biologiju i na kraju da to nema nikakve razultate! Nas je nastavnica ucila da bubanje i biologija nemaju nista zajednicko osim pocetnig sova ali juce su mi pokazali da to nije tako! Razvrstavanje biljaka po tome da li su submerzne emerzne ili flotantne, da li su date trave zastupljene na planinskoj rudini stepi livati ili gde god, i ponovo da li su dati organizmi prave plivajuce kopnene ili zivotinje koje jedan deo svog razvica probode u vodi NE POKAZUJE PRAVO ZNANJE!!!!! Jako sam razocarana i ljuta na sve koji su pravili i podrzali da se ovakvi testovi daju na opstinskom takmicenju za osnove skole!

  • Тестови су, нажалост, готово потпуно репродуктивног карактера, сагласан сам.

 95. Gorane nisu svi u prilici da nabave literaturu i da imaju nastavnika koji ih sprema prolazak vaseg sina je zbog dobre okolnosi uz koje bi bilo koje dete uz malo truda proslo

 96. Разочарана рече:

  Ученица сам 7. разреда и од 5.разреда редовно сам ишла на такмичења и освајала одличне успехе и на општинском и окружном такмичењу. На тај начин сам и заволела биологију и све ме је више и више интересовала , вероватно због наставнице која ми је пренела јако велико знање из тог предмета. Зато сам се баш активно и пуно спремала за ово такмичење и свако слободно време користила да се спремам…али већ када су ми рекли да је за пролазак потребан 91 бод мислила сам да имам неке шансе,али да су оне знатно мање. Међутим када сам видела тест рекла сам у себи да је ово последњи пут да сам отишла на такмичење из биологије . Разлог је био и више него очигледан свака страница била је тежа и тежа, било је пуно непознатих и нејасно формулисаних задатака…све у свему мој труд и труд наставника био је бескорисан …исто тако било ми је криво што сам учила из 4 књиге а испоставило се да су питања била баш из оне књиге које нисам имала или увопште нису била ни у једној књизи….личило ми је као да ономе који је састављао тест није нимало стало да овај тест буде урађен за децу која размишљају и закључују ,већ за оне који бубају….то су само неки од разлога зашто више нећу да се такмичим из овог предмета иако ми је омиљен. На тесту сам имала 85 поена и поносна сам на себе и свесна сам да све што је било у мојој моћи сам урадила а остало је само део наше неразвијене државе.

  • Ја бих волео да ипак не одустајеш. Хвала на овако детаљној и паметној анализи.

 97. Deco izvinite jos jednom рече:

  Kolege, ja se iskreno nadam da na spustanje granice za prolaz dalje necemo pristati. Ja siguno necu, vec sam deci to saopstio iako ne znaju rezultate. Smatram da bi svi mi na taj nacin dali legitimitet onakvom testu. Mozda ne bi bilo lose da upravo ovde povedemo diskusiju o nekom zajednickom stavu. Neka se svi sporni zadaci ne boduju, a onda od ostatka trazi 90+ %. Ili jednostavno podeliti diplome za prvo mesto na Republickom takmicenju za svu decu koja su zasluzila prolaz juce. Na taj nacin staviti tacku na ovogodisnju pricu. Okrenuti se prici o testovima za narednu, ako budemo imali koga da povedemo na takmicenje.

 98. Petra рече:

  Ima li nekih novosti vezano za snizavanje kriterijuma za prolazak na grad?

 99. Ucenik 7 рече:

  Da li postoji mogucnost da se broj bodova za prolazak spusti na 80?

 100. Ja sam iz Šumadije i znam da se iz opštine Topola kao i iz opštine Kragujevac niko nije plasirao na regionalno takmičenje!

 101. Kao ucenica 8. razreda veoma sam razocarana. Osvojila sam 3. mesto gledajuci kako deca iz 5. razreda placu zbog loseg testa.
  Ne znam sta su ovim hteli da postignu. Na prvi pogled test mi je bio cudan i tezak. U pitanju ko nije svastojed ,mislim da su svi-sta da odgovorim? Razvrstavanje zivotinja i biljaka na drugoj strani testa sam vecinom znala ,ali to nije bilo pitanje za logiku i razmisljanje, kako bi trebalo vec pitanje za ,kako da se izrazim „nabubati“ ili „uciti napamet“ sto je kratkotrajno znanje i u daljem toku zivota to deci nece biti od koristi. Na takmicenja iz biologije odlazim od svog 5. razreda. Ja bih licno ponovila test ,ali da ga ovoga puta sastavlja druga osoba. Takodje , meni kao takmicaru bilo je veoma tesko da ucim iz svih udzbenika. U svakom ima nesto novo ili su za isti pojam dati razliciti nazivi. Volela bih da za buduce takmicare budu podaci iz oko 2 udzbenika ,koji se najvise koriste u skolama.

  Nadam se nekoj dobroj odluci 8.marta.
  M.M.

 102. a da li ste razmisljali o onima koji nemaju kletovu knjigu niti mogu da je priuste . Da ste pametniji davali bi pitanja iz svake knjige , a ne da mucite jadnu decu koja su prvi put na takmicenju iz biologije i da izgube zelju za daljim takmecenjem u starijim razredima.

 103. Мама рече:

  Поштовани,
  обраћам Вам се као поносна мајка једног шестака заљубљеног у биологију, који се недељама спремао за ово такмичење, што у школи са наставницом, што код куће. Користили смо два уџбеника, тестове са такмичења, стандарде ( и сама сам наставник па сам упозната са овом проблематиком много више него просечан родитељ).
  Моје дете је отишло на такмичење убеђено у добар резултат и сигуран у своје знање. Онда је добио тест, погледао га и схватио да „НИШТА“ не зна. Помислио је и он да је добио погрешан тест али није имао храбрости да пита за други. Блокирао је и буквално ништа није урадио. Неких тридесетак бодова. И због тога је плакао. Још увек је тужан и мисли да ништа не зна.
  Ја сам му, као и његова наставница, објаснила ситуацију. Зна он, каже. Ипак, сви су они само деца и да ли баш разумеју прљаве игре одраслих, као и нечије скривене интересе. Ако их уопште има. Или је све ово само фарса и отаљавање од стране неких „компетентних“ и добро плаћених јединки?
  Још нешто. Због мог, али и многе друге деце која су на самом почетку вратила тест, не би било фер само померити границу пролазности. Најправичније би било организовати ново такмичење. Деца која су остварила пролаз на даље 6.3.2016. задржавају ту позицију.
  С поштовањем,
  Поносна мама

 104. Fascinantno je da se nijedan medij, (stampani, tv,internet) nije bavio niti se bavi ovom temom. To samo po sebi govori o stanju drustva i o njegovim prioritetima. I savet roditeljimaosmaka : ne nadajte se da ce vam deca stici do bodova za upis sa takmicenja iz bilo kog predmeta. Sva takmicenja su montirana tako da minimalan broj dece stigne do mesta koja se boduju pri upisu.Racionalnije je da se spremaju malu maturu i “ nabijaju“ prosek, nego da se spremaju za takmicenja. Ne kazem da niko ne stigne do tih poena, ali dobra kalkulacija je cesto bolje resenje.

 105. u opstini aleksinac je plasman ostvario samo jedan ucenik od petog do osmog razreda

 106. Razočarana рече:

  Poštovani,
  iz petrovačke opštine nije prošao nijedan učenik. Isti slučaj kao i svuda,deca su razočarana i totalno zbunjena. Moja ćerka ,inače učenica šestog razreda,došla je kući dodatno postiđena rečima direktora škole u kojoj se takmičenje održalo :“Kao što vidite nema diploma,ove godine niste pokazali neko znanje“.
  Nemam reči.

 107. Posle svega moje pitanje je kako ce izgledati gradsko takmicenje iz biologije? Ocigledno ce ono biti za nekolicinu djaka koji ce raditi testove iz poznavanja anatomije, neurologije, endokrinologije, ortopedije, dermatologije, alergologije, genetike…..a literatura ce im biti ona za polaganje specijalistickog ispita na medicini!?. Posle toga republicko takmicenje nam nece ni biti potrebno. Ja, kao roditelj, lekar i predavac na fakultetu, mogu da kazem da sam zatecena i revoltirana sadrzajem testa za sedmi razred, koji sam imala prilike da vidim. Ono ni u kom slucaju nije primereno uzrastu za sedmi razred. Cestitam pojedincima na uspehu ali, to ne moze biti realna slika. Mnogo dobre i vredne dece ovim takmicenjem je povredjeno, poljuljano im je samopouzdanje i kako im sada objasniti da bi trebalo da crvene oni koji su sastavljali testove, a ne nasa deca.

  • Драго ми је да смо чули и мишљење факултетског професора, јер тестови и потичу са факултета на коме раде Ваше колеге професори биологије.

 108. Buduci lekar рече:

  Zaista smatram da ovo nije bilo fer prema deci. Ucenica sam 7. razreda i idem na takmicenja iz biologije jos od 5. razreda. Na ovom takmicenju sam osvojila 66 poena i jako sam ponosna na njih. S obzirom na tezinu testa, ovo je jako veliki uspeh. Biologiju obozavam, i zelim da budem lekar, te sam se ove godine prijavila pune nade da cu stici do drzavnog takmicenja, jer je ovo nesto cime zelim da se bavim i u cemu uzivam. Nazalost, vise nikad necu otici ni na jedno takmicenje vodjena ovim iskustvom. Zelim samo da cestitam svoj deci na OVOLIKOM uspehu! Hvala!

  • И ја мислим да си постигла велики успех и драго ми је да имаш циљ. Што се такмичења тиче, па, она сигурно не говоре много о било коме, посебно не ово.

 109. Игор рече:

  У општини Палилула, град Ниш ни један једини ученик са подручја општине се није пласирао на окружно такмиченје

 110. Opština Priboj nema plasman na okružno. U petom i sedmom razredu nema ni treće mesto. Šesti razred jedan učenik treće mesto (75 bodova) , osmi razred jedno drugo i tri treća mesta.

 111. Mirjana Poznanovic рече:

  Moj sin vrhunski zna biologiju, i bio je jako dobro spreman za opstinsko takmicenje . Osvojio je 66 poena. Da su testovi bili kao prethodnih godina (radili smo ih na internetu) imao bi oko 90 -100 poena
  Jako mi je zao i krivo sto je prvi put na takmicenju kao petak ovako sve proslo
  Ovo takmicenje bi trebalo ponoviti , ima puno dece koja vole biologiju , velika je steta
  Nalzalije je to sto je pametno i talentovano dete sa takmicenja izaslo u suzama … 😢😢😢

  • И ја мислим да је ово такмичење један велики жалостан промашај.

   • MIRJANA POZNANOVIC рече:

    Ljudi, tuzna i jadna je ova nasa zemlja !
    Nije ni cudno sto mladi odlaze !!
    I da se ponovi ovo takmicenje, sta mislite da li ce deca sa voljom otici ???!!!
    Iskreno mi je zao, videla sam koliko su se pripremali za ovo, i sa koliko velikom zeljom su izasli na takmicenje …
    Svaka cast nastavnicima za trud …
    Tesili su decu , od petaka do osmaka …
    Bilo je vise nego zalosno … 😪😪😪😪😪😪

   • Управо. Хвала на подршци нама наставницима и наравно, ђацима.

 112. Ja sam takodje ucestvovala na takmicenju,odmah kad sam videla testove znala sam da nece proci dobro.U nasim testovima za osmi bile su date neke vrste biljaka i zivotinja koje nemaju u udzebinicima a za sedmi razred trazeni latinski nazivi koji se ne uce u osnovnoj skoli,smatram da znam biologiju i da sam se dugo i naporno pripremala,za sav trud i napor koji je ulozila da budemo sto bolji zahvaljujem se nastavnici.Ja sam za oba resenja ili da se opstinsko takmicenje ponavlja ili da se smanji broj bodova za prolaz dalje.

 113. Ko je sastavljao testove? рече:

  Testove su spremali državni fakulteti, koji se finansiraju državnim novcem, za državne škole – tako da su (sada) sve informacije javne. Koga nešto zanima, neka uputi zahtev za informaciju.PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA imate na http://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/vodic/prirucnikzaprimenuzakonacir.pdf

  • Има и у „Политици“, али не и онлајн. Биће и у другим новинама, прилично сам уверен.

 114. G-din Nikolic рече:

  Upravo procitah u dnevnoj stampi da je test za peti stampan na hrvatskom jeziku i da je doticna metodicarka profesorka fakulteta sa svojim timom taj test prekopirala ( copy-paste) sa nekog hrvatskog sajta,pa da Vas pitam da li je to istina!? Ako profesori prepisuju i varaju sta onda ocekivati od dece!

  • Заиста не знам одакле је тест проистекао, али здраво сумњам да се и у хрватским основним школама учи овај ниво.

 115. Poštovani nastavnici i roditelji,
  uz svo dužno poštovanje prema učenicima-takmičarima čije komentare sam sa pažnjom čitao prvenstveno se obraćam Vama/nama.
  Sa neskrivenim zadovoljstvom sam u toku jučerašnjeg dana pratio komentare i analize utemeljene na elementarnoj logici, argumentovane i nepobitne.
  Kao takvi, oni nisu predmet ovog teksta.
  Kao roditelj sa pedagoško.psihološkim obrazovanjem skrećem Vam pažnju na „detalj“ koji je pomalo skrajnut u raspravi o takmičenju, testovima i rezultatima.
  Svako takmičenje je stres za učesnike. Nesporno.
  U zavisnosti od tipa ličnosti, odvijaće se i hemijski procesi u telu o kojima Vi, poštovani nastavnici, svakako znate više od nas roditelja. Uz časne izuzetke roditelja lekara čije smo sjajne komentare imali prilike pročitati.
  Dakle, govorim o STRESU i reakcijama na njega.
  A nadasve o EMPATIJI koja je u ovom slučaju bezrezervno NEOPHODNA.
  Stavimo se na trenutak u položaj naše dece koja su uložila veliku količinu volje, želje, vremena i životne energije u pripreme za takmičenje. Stavimo se na trenutak na njihovo mesto u TRENUTAK kad, puni očekivanja i želje, sedaju u učionicu da urade test. OSETIMO taj trenutak spoznaje da ono što im se daje kao zadatak ne mogu rešiti. Ne zbog toga što nisu dovoljno učili, već zbog toga što je „neko“ odlučio da se izruga NJIMA. Da ih učini beznačajnim u svojoj podloj nameri koja je apsolutno ogoljena do koske. I da se naruga svima nama koji smo stajali iza njih i koji smo, u tom trenutku, ipak bili marginalni.
  Da li smo uspeli da OSETIMO taj TRENUTAK bespomoćnosti, straha… svih onih emocija koje su BLOKIRALE našu decu ??? OSEĆAMO li taj trenutak u kome su hemijski procesi o kojima petaci, šestaci nemaju saznanja ali ih jasno osećaju, o kojima su sedmaci upravo učili, a osmaci ih znaju prepoznati na osnovu naučenog, ispunili nameru tvorca testova ?
  OSEĆAMO li trenutak u kom se ruši sistem naše dece, kad ono što znaju prestaje to da bude, kad bespomoćno gledaju u test, kad im se ruše snovi, kad…
  NE da RAZMIŠLJAMO o tome, već da to i OSETIMO.
  Čast izuzecima koji su se uspešno izborili sa tom količinom stresa, ali činjenice dokazuju da to ipak nije pravilo.
  Ako smo uspeli da OSETIMO, onda ćemo se svakako složiti da je JEDINO MORALNO REŠENJE, PONAVLJANJE neregularnog takmičenja u kojem bi sva deca pod istim uslovima izašla na crtu. Pa kom obojci, kom opanci !
  Veliko hvala svim nastavnicima koji se bore za očuvanje integriteta profesije i nadasve za integritet NAŠE dece, dajući im primer da ne treba podviti rep pred naletom „sile“ već da treba ustati i boriti se za prava koja im pripadaju.
  I pravno i moralno.
  Svako dobro !

  • Хвала Вам на овом јављању.

  • Divan „post“.

   Možda ponavljanje testa zvuči logično i nadasve ispravno, ali mi je „sumnja veća od nade“ da je to moguće izvesti u kratkom roku. Ko će sastaviti tako izbalansirana pitanja da razumno očekivani broj dece postigne unapred određeni broj bodova potreban za „prolazak“ (pa ma koji taj „broj“ bio) na sledeći nivo takmičenja?

   Oni koji o tome odlučuju su pokazali šta znaju i kako tretiraju našu decu i njihove nastavnike, sastavljajući test sebe a ne dece radi. A oni o tome odlučuju i dalje.

   Treba imati u vidu da posle opštinskog nivoa sledi okružni pa republički… a vremena je malo (ukupno dva meseca do završetka ŠG za osmake).

   • Zapravo da budem preciznijji
    Ponavljanje takmicenja uz ukidanje pragova kako za prolaznost na viši stepen takmičenja, tako i za nagrade.
    Prolaznost i „kvote“ za nagrade odrediti tek posle ponovljenog takmičenja u zavisnosti od uspeha učesnika.

   • Видећемо шта ће рећи.

   • Još jedan aneks

    Da o pragovima prolaznosti na okruzno takmičenje kao i o pragovima za nagrade, odlučuju odnosne podružnice nastavnia biologije

   • То би било идеално и можда је и крајње време да се наставници питају.

   • Они одлучују, али наше је да ли ћемо пристати на те одлуке.

 116. Bumbar рече:

  Da li je moguće da se donese odluka da na primer,prvih deset ili petnaest učenika prođe dalje iz svakog razreda?

 117. Iskreno,još u nedelju sam se pitala kako će se se organizatori takmičenja izvući iz ovog problema. A ,problem uopšte nije mali.Danas nešto razmišljam ,možda ne bi bilo loše osim spuštanja granice za prolaz, da na osnovu prikupljenih rang lista spuste i rang za mesta i diplome.Osim očiglednog promašaja i haosa,besmisleno je da učenici budi prvi ili drugi u svojim opštinama , a da nemaju diplome.

 118. SBD je izdalo prvo zvanično saopštenje.
  Divno !
  Jedino su zaboravili da puste vodu posle njega 😉

 119. Natasa рече:

  Na portalu Blica, na adresi http://www.blic.rs/vesti/drustvo/gde-je-granica-test-za-osnovce-kao-za-akademike/3n8lkxl, nalazi se članak o proteklom takmičenju. Možda je dobro ostaviti neki komentar i tamo i time podići čitanost članka i skrenuti pažnju društva na ovaj problem

  • Наташа, то ћемо свакако урадити, баш као што смо за тај исти „Блиц“ изјаве већ дали.

 120. Master рече:

  Iz Zaječara se niko nije plasirao samo su tri šestaka osvojila nagrade.Jedan drugu, a ostala dvojica treću.

 121. I ja sam ucestvovala u takmicenju i moram da kazem da je test za moj, ali i za druge razrede, bio pretezak. Uzgred, to su rekli i svi nastavnici u mom gradu, Vranju, a takodje su se svi ucenici zalili. Takmicenje ni prosle godine ije bilo lako, ali za razliku od ovog bilo je laganica. Ove godine je bilo toliko glupih pitanja da ni moja nastavnica ne zna odgovor na neka, bez obzira sto je nastavnica, a zena je inace veoma pametna. Postoje stvari koje smo mi, zaista, napomenuli u skoli, ali niko nije mogao ni da ocekuje nesto ovako tesko. Sta je to prvi, drugi i treci list celije? Gde se to pominje? yaista ne ynam gde su ovi testovi pravljeni tj. ko ih je pravio, ali mislim da je to neka osoba skrenula s puta. Prosle godina sam i na opstinskom i na okruynom imala vise od 80 poena, tj. oko 90. A sada… U koliko su osobe koje su pravile test htele da obeshrabre decu i ako su hteli da niko ne prodje, uspeli su. SVAKA CAST!!! Strasnooooooo.!!!!!!!!!!!!!!

  • И ја кажем страшно. Што се тиче листова ћелије, никада нисам чуо за то, а и ја сам прилично паметан наставник биологије. 🙂 Чуо сам за клицине листиће, који се, иначе, раде у средњој школи.

 122. Mark Purda рече:

  Dobar Dan zelim!

  Ja sam brat od sestre koja je isla na takmicenje iz biologije za sedmi razred. 2 meseca je vezbala, od januara prethodni testovi su joj bili sve oko 80, znao sam da na takmicenju jos bolje ce da uradi, jer zna mala stvarno… I dolazi kuci…rekla je jako.je bilo tesko…prvo nisam ni reagirao, mislio sam da je imala tremu i to.je to..nego kad sam ja video test…. JER STE VI DRAGO BIOLOSKO DRUSTVO NORMALNI?!!?! Devojcica je ucila vise odmesec dana, sigurna je bila u plasmanu, i osvojila je 43 poena…sta da kazem…sram vas bilo…. Jer je IKO osvojio prvo mesto negde? Neki genijalac (il da su platili bioloskom drustvu za testove) . Okolinu sombora iz od 5. Do 8 razreda 3 plasmana je bilo, i sestom razredu najbolji je bio sa 68 bodova ostali su naravno jedva 3. Mesto sa 71-71 bodova..

  Okolina Sombor

  • Ми нисмо Биолошко друштво, ово је сајт Стручног актива наставника биологије, а то је нешто сасвим друго. Но, верујем да су са свим овим упознати људи из овог друштва.

 123. Neznam sta da kazem…. Realno bi bilo da ovo poniste i da naprave jedan normalan test i da to napise djaci ponovo neznam do aprila il tako nesto…. Ali sta cekamo od drzave? I meni su pre tri godine ponistili malu maturu …i? Nista nije bilo -_- sram im bilo…

 124. Vesna рече:

  I to kakvo saopštenje??? U KOME piše da je sednica održana 9.10.2016.god. Greška? Slučajna? Namerna? Čini mi se da je u ovoj situaciji najpostenije i najbezbolnije rešenje da sva deca idu dalje na gradsko takmičenje.

  • И ја мислим апсолутно исто. Уз још неке измене у пропозицијама и начинима састављања теста.

  • Vesna, istine radi, datum je tačan tj. TADA (09.10.2015) je formiran Odbor za organizaciju takmičenja iz biologije za osnovne i srednje škole koji je bio direkatan organizator priprema i izvođenja takmičenja.

 125. Zoran рече:

  Odgovorno tvrdim, da su podjednako za krah učenika krivi i njihovi nastavnici. Većina njih je decu videla na samom takmičenju. Koliko nastavnika biologije( važi i za ostale predmete) je okupilo učenike i sa njima provežbalo pre opštinskog takmičenja? Verujem da mogu da se izbroje na prste jedne šake. Učenici su i za školsko a mnogi i za opštinsko znali za datum održavanja na par dana ranije. Lično sam sa sinom učio za takmičenje iz jedne knjige i radne sveske (veoma teško gradivo koje mora da se nauči napamet) i osvojio je 93 boda. Nastavnici se nisu bunili kada su početkom godine videli kakve sve gluposti treba da uče naša deca i ko je pravio te udžbenike.

  • Срам Вас било, Зоране, зато што тако генерализујете без покрића. И да одговорно тврдите, потписали бисте се именом и презименом. Детету свака част на успеху.

  • Јелка рече:

   Sram Vas bilo , Zorane !
   Kao što je kolega rekao i ja Vam to isto kažem. Ponosni sam nastavnik dece iz OŠ “ Branko Radičević “ iz Stapara, vredne, radne , odlične dece …dece sa kojima delim ovaj šok i poniženje što smo zajedno doživeli . Još uvek su mi pred očima lica učenika kada su izašla sa testiranja kao i SVIM mojim kolegama….Jelka Filpović

  • Samo da razjasnim da je gornji post stavio drugi Zoran a ne onaj koji je gore imao neke predloge i koji poštuje (malo je reći) napore nastavnika da zaštie decu i sačuvaju sopstveno dostojanstvo.

  • Aнђелка рече:

   Зоране, ја заиста не знам коју школу похађа Ваше дете, али , такође, одговорно тврдим да се велика већина наставника итекако потрудила да припреми децу за ово такмичење и јако је ружно са Ваше стране да, на основу свог, појединачног искуства, оптужујете све наставнике за овај фијаско, иако нимало нису криви. И поред тога што је наставница заиста одлично и предано радила са мојим дететом из три различите књиге и ја додатно радила са њом код куће, дете није баш славно прошло. Очигледно нисмо користиле одговарајућу литературу, а искрено говорећи и немам жељу да мучим дете непотребним и непримереним информацијама које су се нашле у тесту за пети разред. Биологија се учи са разумевањем и љубављу, а не напамет! Потпуно је бескорисно учити нешто само да би се постигао одређени резултат на такмичењу.

  • Zorane.sta da vam kazem?! Niste normalni… i ne…djaci nisu pre takmicenja saznali kad je takmicenje nego pre 2 meseca! A vas sin…sigurno ste ga terali ko konja…. jer to nije normalno…

 126. Nastavnica iz jedne skole je reka da nece voditi djake sledece godine na takmicenje ako ne snize bodovanje jer je jedan njen ucenik osvojio 2. mesto u opstini paliluli sa 80 poena i nije prosao dalje

 127. Mirjana рече:

  Jel ste culi neke nove informacije ????

 128. Maša рече:

  U opstini Pancevo nije bilo ucenika sestog razreda koji su bili prvo i drugo mesto! To dosta toga govori..

 129. Jadan ja рече:

  Kada sam video test…mislio sam da je za sedmi 😦 Imao sam 30…nastavnica nam je dala 2 petice sto smo i toliko uspeli…jer ona je mogla samo oko 50 poena da dobije kako je pregledala…:/

  • 🙂 Поздрав за сјајну наставницу, а и ти ниси јадан ти, као што кажеш, него си сјајан. И ја да сам ти наставник, свакако бих ти дао две петице.

 130. Iako se odrzao sastanak,umesto da SBD odluci sta ce biti,samo se slusale primedbe i predlozi koji imaju i mane.Svaki predlog ma koliko god bio popularan ima svoju manu tako da se mnogi ne slazu za kriterijume,za direktan prolazak na gradsko(okruzno).Dakle dosli smo do zakljucka da se danas nista nije postiglo.

  • David рече:

   Potpuno ne slazem sa time, ali ipak oni su mogli makar da smanje kriterijume, ali nema veze . Sta je bilo,bilo je.

  • СБД одлучује сутра, ако ћемо поштено. Не може СБД да доноси одлуке на састанку наставника.

 131. Usput srecan 8.mart iako nije bio nesto lep za nastavnice biologije i ucesnice takmicenja.

 132. David рече:

  Iskreno na takmicenju kod mene u Vranju nisam video toliko tuznih lica. Mnogo njih su se nekako smeskali misleci da je ovo takmicenje pretesko(to nisam bas razumeo ali sam bio isti takav). Ne razmem da li postoji razlog za odustajanje jer svi mi se na greskama ucimo (slazem se ovo nije greska ucenika i nastavnika vec onih koji su pravili test). Ovde je prosao samo jedan sestak a ja sam solidno prosao sa osvojenim drugim mestom i prezadovoljan sam time. Takmicenje je tu uvek za proveru znanja a sada,ove godine, su izgleda hteli da omalovaze rad i ucenika i nastavnika sa pojmovima koje vecina ucenika a i nastavnika nije culo do sad. Ne razumem zbog cega je to tako ali evo,dajem poruku svima: koliko god poena na takmicenju da ste osvojili,ponosite se time! Uradili ste sve sto mozete i to misljenje vam niko ne moze oduzeti. Samo vase ucesnje i pojavljivanje na takmicenju bilo je vredno pohvale.Dakle nemajte brige niko vas sigurno nece kritikovati ma cak i 1 poen osvojili.To je neko moje misljenje tako da jos jednom SVAKA CAST svima na ucestvovanju na takmicenju,znam da ste se potrudili i to sigurno zasluzuje cak 2 petice svima! 😀

 133. Jovana рече:

  Ucenica sam osmog razreda .Predhodnih godina osvajala sam diplome i imala sam veoma veliki broj bodova.Uvek sam imala plasman na okruzno takmicenje cak sam i tamo osvajala mesta .Nisam strucno lice ali dajem sebi za pravo da kazem da su ovogodisnji testovi bili neprimerni za uzrast ucenika .Ne znam odakle da pocnem .Sadrzaj zadataka i vecina pomenutih pojmova nepoznati su ucenicima .Ne nalaze se u udzbenicima .Odakle onda mi da naucimo ?!Nastavnici cak i obradjuju sa nama gradivo koje nije po planu i programu ,koje se ne nalazi u nasim knjigama.Nema izvora iz kojih bismo te nepoznate pojmove mogli da naucimo jer takvo gradivo nije namenjeno za osnovce , da jeste nalazilo bi se u udzbenicima .Kako bismo mogli da znamo nesto sto nikada nismo spomenuli ili ucili . Nemaju svaki roditelji mogucnosti da svom detetu omoguce veci broj knjiga , radnih listova za jedan predmet .Postoje deca koja su tremarosi poseduju zadovoljavajuce znanje ,ali jednostavno pred pocetak takmicenja se uplase ,onda i ono sto su znali kao da zaborave ,ne zaborave oni to ,ali takva je ljudska psiha . Videvsi test uspanicila sam se i prva reakcija mi je bila hvatanje za glavu , u sekundi smisljajuci nacine na koje cu resiti zadatke. Razmisljala sam , pratila sam svoje instikte i smisljala sopstvene nacine ,ali ne razmisljaju sva deca kao ja .Samo zelim da se izborim za svu decu jer nisam samo ja bitna . Moj predlog je sledeci: Da bi sve bilo fer i korektno takmicenje bi trebalo ponovo da se odrzi na medjuokruznom nivou ali da sva deca koja su ucestvovala na opstinskom rade testove i neka sva pravila budu kao sto su do sad bila .Naravno sa primernim testovima .Nije mi jasno sta su oni koji su sastavljali testove dobili ovim?! Ovaj postupak ja tumacim kao ismevanje djaka i nastavnika .Sve ovo je pokazatelj kakvi ljudi postoje ,kakva nedela cine i koja im je namera .Evo cestitam uspeli ste da sve ucesnike i nastavnike ostavite bez reci ali nije na meni da se raspravljam .Uverena sam da postoji pravda i da ce na neki nacin platiti oni koji su ovo ucinili .Jos samo zelim da se nadovezem na prethodnu temu . Ni jedno dete ne bi trebalo da uci napamet to nikako nije resenje .Bas zato nam skolstvo i propada .Zar nesto ne bi trebalo da nam ostane u glavi ?Jer ako se uci napamet to nije dugotrajno, zaboravi se . Slazem se da postoje stvari koje moraju tako da se nauce , ali ne i celokupno gradivo .Polagacemo zavrsni ispit i sve ce izaci na videlo .Bilo kakao bilo iznela sam svoje misljenje i nadam se da ce greska biti ispravljena.

  • Јована, ти разумеш смисао учења боље него поједини факултетски професори који се баве наставом. Само то могу да ти кажем. 🙂

 134. Vesna рече:

  Zorane, istine i samo istinu radi, na sajtu SBD-a, kao i na sajtu za nastavnike biologije objavljeno je zvanično saopštenje SBD-a od juce, u kome stoji da je Odbor za organizaciju takmičenja formiran na sednici UO SBD-a 9.10.2016., a ne pise 2015.god.

 135. Vesna рече:

  Želim da ponovim svoj stav, da je u nastalo situaciji, bez obzira što nije idealno, najbezbolnije rešenje direktan prolazak svih ucenika. Svi oni su najbolji u svojim skolama, a nisu dobili pravu šansu da pokažu ono što znaju. Rezultat koji bi pokazali na okružnom takmičenju bio bi realan pokazatelj njihovog znanja, a najmanje je važno da li se takmičenje zove opštinsko ili okruzno.

 136. Poštovani .
  da li vi mislite da su ostala takmičenja lakša? Ne, nisu. Čak, štaviše. Pogledajte rezultate naprimer iz matematike, fizike, engleskog jezika. Govorim vam o opštinskim takmičenjima u 2015, 2016 godini. U 2015 godini zadaci iz matematike su bili takvi da su na okružna takmičenja išli učenici sa 30-40 bodova od mogućih 100. I, šta je tu problem? Nisu svi u prilici da imaju iste uslove subjektvne,a posebno objektivne. Manje sredine svakako imaju hendikep u svakom smislu. Ipak niko se godinama ne buni protiv toga. Znate li zašto? Zato što na osnovu rezultata opštinskih takmičenja komisija odredi koji je to broj bodova potreban za dalje takmičenje, kao i koliko je potrebno bodova za I III i III rang tj. mesto. Moje skromno mišljenje je da je i to nepravedno, tj. nije cilj elitizma takmičenja na opštinskom nivou. Ono se treba forsirati tek na okružnom i republičkom nivou. Na opštinskom nivou treba forsirati masovnost. Svakako da će najbolji ići dalje. Šta je problem ove godine na takmičenju iz biologije? Svakako izbor građe i postavljenih pitanja. Ipak uz određeni rad , uz korišćenje dodatne literature ( odobrenih udžbenika raznih izdavača), realan broj bodova se može kretati od 70-80 bodova , i to nisu loši rezultati. Najveći problem jeste taj što je unapred određena granica za prolaz na okružno takmičenje koja je određena sa 91 bod. To je bilo realno prošlih godina kada su pitanja sastavljali pedagozi u nastavi. Bilo je tzv 40-50 sigurnih bodova , 10-ak na sreću i ostalo na učenje dodatne literature, pamćenje činjenica i sl. Ove godine je postavljen potpuno nov koncept , rekao bih akademskog znanja, faktografskog pre svega, što može imati značaja u budućem obrazovaju (vreme provedeno u ućenju, pamćenje, povezivanje pomova i sl). Nije sve tako katastrofalno kako je prikazano. Šta reći za npr istoriju. To su same činjenice, najčešće čisto biflanje. Šta reći za matematiku, fiziku npr, to su sati i sati vežbanja svih vrsta različitih zadataka , prepoznavanje raznoraznih caka i primena.
  Rang, kao i broj bodova neophodan za okružna takmičenja iz svih predmeta treba odrediti posle takmičenja. Ima tu malo više administracije, statistike, korespodencije… ali nikome to ne smeta. Svi vi znate da se takmičenje neće i ne može ponavljati. To je pre svega tehnički neizvodljivo- To zahteva dodatna finansijska sredstva, termine, prevoz, dnevnice . Svi učenici imaju i drugih takmičarskih i ostalih planova, potom predviđeni termin 09.04.2016 za okružno takmičenja, potavljanje pitanja odgovornosti (što i ne bi bilo loše). Rešenje se već nazire: Na okružna takmičenja se pozivaju učenici sa 65-70 bodova, rang nagrada na opštinskom takmičenju se postavlja na nižu lestvicu (što je pošteno), malo primerenija pitanja uz konsultaciju sa neposrednim nastavnicima na okružnom nivou, malo veći broj učesnika na republičkom takmičenju i svi će biti zadovoljni, verujte na reč. Ipak se na takmičenje ide zbog diplome. Njima se diče kako učenici, tako i predmetni nastavnici. Fizičarima svakako ne smeta što im je formula 5% učesnika dobija I nagradu, 10% učenika II nagradu a 15 % III nagradu na svim nivoima. Briga njih (ne samo njih) da li je prvi imao 40 ili 100 bodova, važna je diploma. To niko neće da kaže. Anketirajte sve nastavnike da li se slažu da npr učenik koji je u VIII razredu osvojio 70 bodova dobije diplomu I ranga , plasman na okružno takmičenje i da se takičenje ne poništi (naravno i ostali II i III rang komparativno niže) verujte mi da bi svi odgovorili potvrdno, i da bi i oni i učenici bili presrećni. Molim komentare na ovaj komentar

  • Nikola рече:

   Marko,
   apsolutno ste u pravu.Velikih propusta ima i sto se tice ostalih takmicenja,narocito takmicenja iz matematike i fizike.Tu cak daju i zadatke koji su po tezini neprimereni deci koja 7. i 8.razred osnovne skole pohadjaju u redovnoj skoli,a kad se DMS-u da primedba na to oni kazu da to moraju da rade zbog dece koja 7. i 8. razred pohadjaju u okviru matematicke gimnazije.Pa je l to normalno da oni sa 13 casova nedeljno matematike i ovi nasi sa 4 casa imaju zadatke iste tezine?A sta rade deca po gradivima u Srbiji,a to je 90%,gde ne postoje odelenja pri matematickoj gimnaziji.Mislim da ovaj cirkus oko biologije treba da bude primer i ostalim Drustvima ( matematika,fizika,a i hemija),da prilikom daljnjeg sastavljanja testova obrate vise paznje na plan i program,a i da u rad komisije ukljuce nastavnike iz osnovnih skola jer su oni jedini kompetentni za sastavljenje testova za taj nivo znanja.Svi mi koji smo zavrsili fakultete znamo da sastavimo neresive testove za decu od 11 do 15 godina,ali poenta nije u tome,treba umeti sastaviti test koji prati plan i program za odredjeni razred.Sta je htela gospodja koja je sastavljala testove iz biologije,da pokaze da bolje vlada bilogijom od osnovaca,pa ako je to htela evo uspela,ja joj odajem priznanje i javno je pohvaljujem ,,Gospodjo prof.dr.Jelena Stanisavljevic svaka Vam cast bolje znate biologiju za osnovnu skolu od osnovaca,moje cestitke!
   Ove godine kola su se slomila na biolozima,a ako se ovako nastavi sledeci na udaru je neki drugi predmet,pa sad apelujem gospodo iz drugih Drustava(matematicari,fizicari,hemicari),pamet u glavu i morate imati mnogo vise sluha za bazu i za situaciju na terenu,jer davanje ekstremno teskih zadataka,pa onda spustanje granice je sramno,jer Vi spustanjem granice indirektno priznajete Vase greske.
   Stara poslovica kaze,,Pametan covek uci na tudjim,a samo b….a na svojim greskama“

 137. Vesna рече:

  Metodicaru, hvala najlepse na ovom, kao i svim ostalim odgovorima koje smo od Vas dobijali u protekla tri dana. Upravo sam pročitala zapisnik i zao mi je sto što će ove godine, ukoliko doneti predlog bude usvojen, deci biti uskraćena mogućnost daljeg takmicenja, za koje su se vredno spremala, tako da sav njihov trud pada u vodu. Sa druge strane razumem i razloge nastavnika za izglasavanje ovog predloga. Jednom recju – tamni vilajet.

  • То ми је посао. 🙂 Што се тиче самог предлога, чекамо саопштење СБД па ћемо известити о томе.

 138. Bumbar рече:

  Ako se usvoji tacka broj tri od sinoc,i ako se ponisti takmicenje,i dobijemo diplome,to bi znacilo kraj za takmicenje iz biologije,ali sta je sa ostalim predmetima? Ostali vrsnjaci imace priliku i da ucestvuju u gradskom i republickom tamicenju,a mi necemo.I onda ce oni zbog toga mozda imati vise diploma od nas (govorim o odluci za djaka generacije,posto se diplome najvise gledaju) a mi nismo ni imali priliku da pokazemo svoje znanje na gradskom i republickom dok oni jesu. Ponavljanje takmicenja je takodje jako velika gresk,ajer ucenici nisu krivi za njihove propuste

  • Ljubičica рече:

   Tako je, u potpunosti si u pravu. Ne treba žrtvovati sada decu zbog prepucavanja naatavnika. Ovako cela priča ode u drugu krajnost. Ko ovde misli o interesima dece? Deca su samo povod za neku širu stvar, a njih niko I ne pita za mišljenje. Njihove interese niko više i ne zastupa. Deca žele da se takmiče i dalje, a ne da se takmičenje ovde završi. Nastavnici pred sobom imaju još godine i godine rada I takmičenja. Ako ove godine nije uspelo, iduće će biti drugačije. Ali za neke od nas ovo je završna godina I prolaz na dalji nivo nam i te kako znači. Trudili smo se, vredno učili iz 5 knjiga I postigli neki zavidni rezultat (80 poena). Zar sve to sada treba zanemariti zarad sujete nastavnika? Spustite kriterijume kao što to rade iz svih ostalih predmeta, sledeći test prilagodite gradivu (imate mesec dana za to) I idemo dalje. Mi smo željni izazova I daljih takmičenja. Na taj način, ako prekinete dalje takmičenje, biste izvojevali Pirovu pobedu. Zadovoljili bi sopstvenu sujetu I zaštitili lične interese, a nas oštetili. Najvažnije je, da bi ovom odlukom neki od osmaka ostali bez diplome đaka generacije, jer nam nije data šansa da dođemo na više nivoe takmičenja, što je đacima koji se takmiče iz drugih predmeta dozvoljeno, spuštanjem praga prolaznosti. Kada budete presecali ovu situaciju mislite malo i na nas i naše interese. Za nas nema sledeće godine I narednih takmičenja, mislim na nivo osnovne škole, kao što za vas postoje. Vama je svejedno. Sledeće godine će doći neki novi osmaci I generalno neki novi klinci. Nama je šansa sada I kad budete odlučivali vodite se i ovim. Nemojte nas prekinuti u nastojenjima I borbi Za vrlo važno priznanje đaka generacije. Dugogodišnjim vrednim radom smo zaista zaslužili da dobijemo fer i korektnu borbu, a ne da u naše ime odlučite o odustajanju. Imajte na umu da za nas to nije odustajanje samo od jednog opštinskog takmičenja, već nam može promeniti život!

 139. Ako je cilj sastavljaca testa bio da napravi decu neznalicama,nastavnike nestrucnim a sebe uzdigne na pijedestal sveznalice,negde je debelo pogresio.Treba napomenuti da u nedelju na testu nisu bili studenti Bioloskog fakulteta nego ucenici osnovnih skola.Mislim da je cilj ovog takmicenja bio da deca zavole biologiju,da se prikljuce raznim projektima koji ce im prosiriti vidike iz ove problematike a kasnije i da daju pecat svojim radovima.Takmicenje u nedelju je bila negacija svega izrecenog.Mnogi roditelji iz nizih razreda su rekli da narednih godina njihova deca nece vise ici ni na skolska takmicenja iz biologije a pogotovu ne na vise nivoe.Sa biologijom su zavrsili.Jos jedan aspekt ne smemo zaboraviti.Znam dobro koliko su deca ulozila truda i vremena u pripremi za ovo takmicenje.Rezultati-skromni.U ovoj drzavi se mora proklamovati princip da se trud isplati.Inace,deca ce nam sve vise biti u Londonu i Nju Jorku,sve manje u Srbiji.
  Na osnovu svih predloga i sugestija mislim da je najracionalnije da sva deca idu na Okruzno takmicenje,tamo pokazu sta znaju,naravno na testu koji bi bio sastavljen od Strucne komisije u kojoj bi bili i nastavnici,predavaci u osnovnim skolama.Jer,ova deca su heroji i zasluzuju adekvatnu nagradu.Uci ce u anale kao ucesnici procesa menjanja sistema.Okruzno takmicenje je najmanje sto im ovo drustvo moze ponuditi.Svako drugo resenje izazvace nezadovoljstvo.
  Predlazem Srpskom bioloskom drustvu da na danasnjoj sednici donese ovakvu odluku.U suprotnom,bojim se da ce izazvati posledice koje im buduce generacije nece oprostiti.A ni zaboraviti.

 140. VIDIMO SE PONOVO

  Kao što svi znaju, 6. marta je održano Opštinsko takmičenje iz Biologije i u OŠ “Sveti Sava” u Kraljevu. Na tom takmičenju su učestvovali svi učenici našeg grada, koji su plasmanom od preko 91 poen, ostvarenog na Školskom takmičenju, stekli pravo učešća na Opštinskom. Ali, nije o tome ovde reč…

  Možda nijedne godine nije, kao sada, sa tolikim nestrpljenjem očekivano to takmičenje. Ova nauka o životu, mnogima je, pa i meni, jedna od omiljenih. Vredno se spremalo i učilo. Naše nastavnice su predano i strpljivo pomagale, pa čak i uz svoje redovne časove ostajale i čas, dva pride, da odgovore na sva pitanja i pojasne sve nedoumice… Kao da se deo našeg uzbudjenja preneo i na njih. U onim poslednjim danima pred takmičenje, nabavljao se i udžbenik više da se još malo utvrdi novostečeno znanje. I onda je došao taj dan. Uzbudjeni i veseli osnovci su onako sigurni i nestrpljivi započeli rešavanje testa… Svako shodno svom uzrastu. Ne mogu a da vam ne otkrijem da sam i ja bio zatečen gomilom latinskih naziva i pitanja iz gradiva koje do sada nije obradjivano. Bilo mi je žao jer sam tada mislio da ipak nisam bio dovoljno spreman… Ubrzo sam na licima svojih vršnjaka video istu zbunjenost i razočarenje dok su rešavali test. Neki su čak i zaplakali. Jer je trud koji smo uložili bio prevelik, a nagrada koja je trebala da dodje kroz zadovoljstvo u pokazanom znanju je izostala….

  Nakon nekoliko dana sam saznao da je Stručni aktiv nastavnika biologije iz gotovo svih gradova Srbije protestvovao zbog težine testova za sve razrede osnovne škole, da su testovi bili neprimereni za uzrast učenika i da su zadaci bili iz gradiva koje nije obuhvaćeno programom… I dalje ne znam šta se to desilo, niti kako je smelo da se desi! I dalje mi nije baš jasno zbog čega se neko poigrava sa našim znanjem, degradira i unižava naš trud. Ono što se dogodilo više se nije moglo ispraviti. Ali su nam naši nastavnici i posle tog i takvog takmičenja, pružili nesebičnu podršku i reči hvale koje su, moram da priznam, bile spasonosne! Jer da je i to izostalo, možda bi želja da saznamo više bila manja, a potreba da svima pokažemo koliko je lepa nauka nestala.

  Hvala im na bezrezervnoj podršci!
  Hvala našim nastavnicama ali i Stručnom aktivu nastavnika što su znali da cene naš trud i znanje, jer ma šta neki besmisleni rezultati takmičenja tvrdili – deca ipak znaju bolje! A ja i posle svega verujem da „niko na svetu nije jači od čoveka koji zna!“

  Božidar Brkić V2
  (članak iz školskog lista „Osvit“)

 141. Dušica рече:

  Želim prvo da čestitam svim učesnicima ovogodišnjeg takmičenja iz biologije.Bravo deco!Svaka čast na postignutim rezultatima!!!Ove godine je svaki bod bio veliki kao kuća.Hvala mojim kolegama na podršci!
  Nažalost,nisam sigurna šta je najbolje rešenje u ovoj situaciji.Mislim da bi SBD moralo da donese prihvatljivu odluku za sve.Ukoliko prihvatimo spuštanje granice,prihvatićemo i ovaj test kao legitiman i granicu od 91 kao prihvatljivu za prelaz na viši nivo .Bojim se da nema rešenja koje će sve zadovoljiti.

 142. Vesna рече:

  Bojim se da će se SBD zakloniti iza stava nastavnika i ako ponište takmičenje izjaviti da su podržali stav nastavnika. Najveći GUBITNICI će biti dobri i vredni đaci, jer će za njih ovo biti izgubljena takmičarska godina, sto se biologije tice. Uvek je bolje nagraditi, a ne kazniti, pa je zbog bolje da sva deca nastave takmicenje. Nastavnici, podržite svoje djake tako što ćete ih gurati napred, a ne ostaviti tamo gde su sada.

  • Весна, хвала на томе што сте дали своје мишљење. Мислим да тога треба доста како би надлежни донели што бољи суд.

 143. Saša рече:

  Sagledavajući niz komentara, koji se iz dana u dan slažu posle ovog nemilog događaja, složiću se sa jednim prethodno iznetim stavom jednog od roditelja, a on se u osnovi svodi na priču o „tajnom vilajetu“ po sistemu „ako uzmeš – kajaćeš se, ako ne uzmeš kajaćeš se“. Ovo se pre svega odnosi na činjenicu da šta god bude u ovoj neregularnosti odlučeno neko će biti oštećen „što se krivo rodi, vreme neispravi“.
  Medjutim, kod donošenja odluke prevashodno treba misliti na decu i na bilo koga drugog. Poništiti takmičenje značilo bi sve kazniti, jer priznaćete, ima i dece koja su i u ovoj neregularnosti uz ogroman trud i napor postigli zavidne rezultate, te poništiti njihove rezultate bilo bi greh. Propustiti sve bilo bi isto greška, jer oni koji su postigli mali broj bodova imali bi ih malo i da je test bio regularan, pa bi time njihov nerad bio nagrađen. Izbacivanjem iz bodovanja pitanja, za koja se smatra da su pogrešno odabrana oštetilo bi onu decu, koja su ipak na ta pitanja dala odgovore. Možda bi pravo rešenje bilo da se sa svakog opštinskog takmičenja u svakoj kategoriji od petog do osmog razreda na okružno takmičenje prema broju bodova proglase prvi, drugi i treći i da ta deca idu na okružno takmičenje. Na taj način bi svaka opština imala po 12 predstavnika na okružnom takmičenju.
  Međutim, bitno je misliti i o tome i šta dalje. Ovo što se desilo je samo vrh ledenog brega u odnosu na ono što se u sistemu, štampanja i prodaje udžbenika dešava i to naravno ne samo po pitanju biologije, već po pitanju svakog pojedinačnog predmeta. Lobiranja za kupovinu ili opredeljenje koji će udžbenik biti korišćen su svakodnevna kako na same nastavnike po školama, tako i na one koji svojim odlukama mogu uticati na izbor. Zbog toga i u ovom konkretnom slučaju, vrlo je indikativno zašto se favorizuje postavljanje pitanja iz jednog udžbenika, jednog izdavača. Možda iz razloga, da nemoćni nastavnici pod pritiskom roditelja, zbog neuspeha đaka na takmičenjima sledeći put donesu odluku o tome da se nastava izvodi uz baš taj drugi „sadržajniji“ udžbenik.
  Mislim da značajnu krivicu u svemu ovome snosi i samo Ministarstvo. Naime ne može se javnom nabavkom nabavljati različit sadržaj udžbenika, jer to dovodi prosto do činjenice da nam jedan deo Srbije stiče jedna, a drugi ili treći deo treća znanja iz bilo kog predmeta. Znanje je jedninstveno i mora biti svima dostupno pod jedniakim uslovima. Ako već govorimo o tržišnoj ekonomiji i nužnosti javne nabavke, onda predmet nabavke, ne može biti različit sadržaj, već stručno nezavisno telo mora da pripremi do detalja jednistven udžbenik po sadržaju, sa traženim nivoom znanja za datu oblast i uzrast, a predmet nabavke će biti ko će taj udžbenik da štampa po najpovoljnijim uslovima, uz zadati kavalitet štampe. Pa neka se onda sve izdavačke kuće oko toga bore, a ne oko sadržine udžbenika.
  Ovo bi s jedne strane smanjilo udar na džep, roditelja koji ne bi morali svake godine da kupuju drugi udžbenik, već bi se isti dopunjavao, kada se nivo naučnih znanja u toj oblasti promeni, da i izmena udžbenika bude potrebna.
  Ukoliko tako dobijen udžbenik smatramo referentnim za osnovno školsko obrazovanje, za one koji u određenoj oblasti žele više znanja i žele da idu na takmičenja, može Ministarstvo ili naučno društvo kome se to poveri pripremiti poseban udžbenik za takmičenja, kako nam se deca ne bi razlikovala po dostupnosti udžbenika, već isključivo po znanju.
  S obzirom da je u komentarima progovoreno i o aktivnosti nastavnika po pitanju održavanja dodatne nastave, mogu da ukažem da ima predivnih nastavnika, koji izgaraju sa svojom odnosno našom decom, ulažući u njih svoje slobodno vreme, bez ikakve nadoknade, a da ima u pojedinim predmetima i onih koji ne održe niti jedan dodatni čas i rezultati na takmičenjima su isključivo rezultat angažovanja dece i njihovih roditelja. Međutim, kada dete ostvari dobar rezultat i osvoji nagradu, takvi često prvi stanu u red da dobiju priznanje od Ministarstva, za uspešan rad sa decom. Mora se uvesti evidencija u školama o održanim časovima dodatne nastave i postaviti pitanje zašto neki ne drže uopšte dodatnu nastavu i ne pomažu talentovanoj deci.
  Šteta je što se sve ovo desilo deci, ali je ovo ipak prilika da se progovori o mnogim stvarima s kojima se svakodnevno susrećemo i da pokušamo da nešto menjamo.

 144. Pozdrav svima. Pored svih nejasnoća vezanih za takmičenje, težine, neprimerenosti pitanja itd. da ne ponavljam, nikako mi nije jasno odakle je kljuc za resenje testova bio na HRVATSKOM. Nisam citala sve komentare, ne znam da li je bilo polemike i oko toga…

  • У неким школама је био зато што су директори током преузимања преузели документе на другим језицима (све је било у једном зипу).

 145. Bumbar рече:

  Kada se moze ocekivati odluka i da li ce biti ovde izbacena?

 146. Vesna рече:

  Da li je zavrsena sednica UO SBD-a koja je zakazana za 14h i da li je doneta odluka?

 147. Bumbar рече:

  Zasto jos nista nije objavljeno i da li je uopste nesto i odluceno ?

 148. Bumbar рече:

  Ispravna odluka ,svaka čast,tako je napravednije prema svima,na okružnom će svako imati priliku da pokaže svoje znanje,mojoj sreći nema kraja 🙂

 149. David рече:

  Konacno ispravna odluka!!!A sad jos jednom da li sam dobro razumeo : svi ucesnici idu direktno na okruzno takmicenje i plus dobijaju diplomu za ucesce na opstinskom?Ako je tako onda je to najispravnija odluka koju su mogli da donesu!!!

 150. Arsenijevic Pavle рече:

  Поштовани,
  ово је најгоре решење које су уважени професори могли донети. Да ли је регуларно после утакмице рећи, јесте децо победили сте , освојили сте прво, друго, треће место али се то не важи, па ћете ви сви лепо да идете са осталима на окружно такмичење и са онима који су имали 15 бодова а ми ћемо вас све лепо похвалити, пошто сте учили и остварили врхунске резултате у овако тешким условима, устали то јутро, провели цео дан у школи и на крају били срећни што сте од свих који су се појавили били међу најбољима и освојили дипломе које су вам неопходне. Ја, као родитељ једног од учесника сам огорчен на ову одлуку. Да ли је технички могуће организовати окружно такмичење за 400 ученика у једној школи истог дана, колико је потребно контролора, колико све то кошта, ко ће да плати путовање толиком броју ученика? Нису сви заслужили да иду даље. Наградили смо и оне који никада не би имали шансу да се пласирају на виши ранг. Требало је спустити критеријум и на окружно такмичење послати 40% најбољих ученика а онима који су били најбољи требало је дати дипломе адекватне сниженом критеријуму. на крају крајева, поделите заслужене дипломе за општинска такмичења а нека сви иду на окружно такмичење па ће се видети ко је ко. Сада и ови који су се требали пласирати за наредан ранг такмичења могу да нови тест раде под стресом и ураде потуно лошије него на општинском такмичењу и да их елиминишу они који су незаслужено отишли даље. Најбоље би било да сада мањина ангажује адвокате и туже СБД, пошто нису испунили њихове заслужене успехе. Овако идемо поново подилажењу масама. Наравно да је више неуспешних од оних других и да ће ова одлука довести до одушевљења 80 % учесника. Лошија већина по ко зна који пут побеђује бољу већину. СРАМОТА!

 151. pavle arsenijevic рече:

  E moj metodije, Cenzura Vam je vrh. Objavljujete samo ono što Vama odgovara. U čemu je štos? Pa zar ne može komentar oštećenih u ovom slučaju? Sram Vas bilo.

  • Павле, до сада сам цензурисао само и искључиво псовке упућене професорки са факултета,