Сајт за наставнике биологије

Овај садржај је заштићен лозинком. Да бисте га видели, молимо вас да унесете своју лозинку испод:

Отворено писмо СБД-у

12065555_433903103468638_5650308504096679875_n

Данас смо послали писмо председнику СБД-а и Комитету за образовање. У изради писма учествовали су Оливера Коларић, председник Стручног актива наставника биологије Крушевца, Дејан Бошковић, председник Стручног актива наставника биологије Београда и Слађан Станковић, представник Стручног актива наставника биологије Ниша, уз помоћ дописа који су пристигли од стручних актива Лазаревца, Горњег Милановца и Ужица. Садржај писма следи.

Председнику Српског биолошког друштва

Комитету за образовање Српског биолошког друштва

Поштовани,

Након објављивања Правилника и пропозиција такмичења из биологије за школску 2021/22. годину, дана 31.01.2022. са почетком у 19 часова одржан је састанак Актива биолога Србије са председником Српског биолошког друштва проф. др Мирославом Живићем. 

Дневни ред састанка је обухватио тачку дневног реда такмичења из биологије за школску 2021/22. на којој је др Мирослав Живић образложио одлуку организатора такмичења и смернице за такмичење у епидемиолошким условима. На састанку су изнети ставови наставника и једногласно су се наставници учесници састанка сложили да су против начина бодовања, односно система награђивања који су дати у пропозицијама. На састанку је договорено да се писменим путем активи наставника биологије обрате Комитету за образовање СБД-а са молбом да се измени правилник. У даљем тексту дајемо аргументе за овакав став. 

Наставници биологије нису против такмичења из биологије већ је највећи проблем начин бодовања који одбија ученике и немају мотив за такмичење. Приметили смо да се број заинтересованих такмичара осипа јер друга стручна друштва нуде значајно повољније услове за стицање диплома. Морамо узети у обзир развојни узраст деце и да ће деца ићи на такмичења на којима ће бити успешнија. Треба радити на афирмацији и популаризацији биологије. 

Садашњим бодовањем се врши негативна селекција, не поступа се по педагошким принципма рада са талентованом децом и остављају лоше последице јер таква селекција одбија ђаке од такмичења из биологије. Како објаснити ученику и  родитељима да ђак који са 30 поена има награду 1, 2. или 3. место и пласман, а ђак са 85 поена нема награду и пласман на следећи ниво? У разним општинама ђаци са истим бројем бодова остваривали су различите пласмане или су чак остали без диплома. У обавези смо да сва деца имају подједнаке шансе. Иза успеха стоји њихов рад, рад и подршка наставника, а не средина/општина из које потичу.

Захвалнице за изузетно, одлично или врло добро учествовање немају вредности чак ни за стицање посебне дипломе из биологије, ни за Вукову диплому. Према Правилнику о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 37 од 26. маја 1993, 42 од 10. јуна 1993.) посебна диплома додељује се ученику за наставни предмет који је изучаван најмање две школске године ако:

1) постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске године;

2) постигне одличан успех их тог наставног предмета на крају сваке школске године;

3) добије једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.

Ако није организовано општинско или градско такмичење из одређеног наставног предмета, посебна диплома додељује се ученику који поред услова из тач. 1. и 2. овог члана испољи посебну способност и склоност за тај наставни предмет и постигне потпуније и шире познавање његовог садржаја него што је предвиђено наставним планом и програмом.

Школе морају да раде према правилницима које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС. Мало ће школа имати ђака генерације који има посебну диплому из биологије, а велика већина ће имати посебне дипломе из физике, хемије, географије и историје. Због увођења новог програма и пандемијске ситуације ова генерација осмака није се такмичила из биологије и ово је последња прилика да се то деси и да освоје неку од награда. 

Сматрамо и да ученици из руралних средина нису оштећени јер имамо децу која су освајала републичка места баш из малих руралних средина. 

Једногласно смо за враћање старог начина бодовања и промовисања биологије код деце. Јединствени смо у ставу да се вратимо на старе пропозиције за такмичења:

– треће место 71-80 бодова.

– друго место 81-90,

– прво место 91-100.

Пласман на општинско такмичење, у школама које имају више одељења са по 25 ђака у одељењу, мањи је од 4% од укупног броја ђака. Сложићете се да је то већ мали проценат у укупној популацији ђака, што значи да ће мали број њих бити награђен (под условом да сви освоје диплому што се никада не дешава). У новом правилнику тај проценат пада испод 0,5%. Да ли је то оптималан број деце који треба наградити? Напомињемо да дипломе које добијају, чак и Вукове, не доносе никакве бодове за упис у средњу школу, нити било какве материјалне награде, већ су само сатисфакција ђацима за врло напоран рад. 

Верујемо да наставници у пракси значајно доприносе развоју позитивног дечјег става према науци и биологији и њиховом усмерењу ка даљем изучавању биологије. Волели бисмо да СБД уважи наше мишљење као практичара који познају рад са децом, њихова интересовања и мотивацију. 

1.2.2021.

С поштовањем, 

председници и представници стручних актива 

наставника биологије Србије

_1612833243821_6764712925893431913Гугл мит дозвољава сто учесника и толико је имао и овај састанак, наставника биологије из целе Србије. Састанак су водили Оливера Коларић, председник Стручног актива наставника биологије Крушевца и Дејан Бошковић, председник Стручног актива наставника биологије града Београда. Гост на састанку је био проф. др. Мирослав Живић, председник СБД-а. Састанак је почео у 19:00.

Најпре су Оливера и Дејан поздравили све присутне и укратко их упознали са тим да ће тема састанка бити предстојеће такмичење, односно правилници који су и ове године практично идентични са претходним, на које су чланови свих актива у Србији имали примедбе. Оливера је позвала присутне да пишу своје коментаре и тако учествују у разговору. Потом је дала реч Мирославу и замолила га да нас упозна са разлозима зашто је правилник овакав какав јесте.

Председник СБД-а је објаснио да је једно од првих питања било да ли да се такмичење одржи због пандемијске ситуације, али да је превагнуло то да није добро да се ђаци не такмиче из биологије две године заредом. То би вероватно допринело да опадне популарност овог такмичења и да се ђаци преоријентишу на друге природне науке, на пример. У оптицају је и да се окружно такмичење одржава у више центара. Но, уколико ситуација постане критична и здравствено опасна, такмичење се неће одржати. С обзиром на разлике међу уџбеницима, причао је о томе да општински и градски ниво такмичења неће захтевати посебну набавку уџбеника других издавача јер ће на тесту бити појмови који су основни и поменути у сваком уџбенику, а задаци ће се радити према исходима прописаним програмима. За републички ниво већ ће се захтевати и неки егзотичнији појмови (фенотип, на пример), за које није сигуран да се помињу у сваком уџбенику. Помињао је и дипломе и систем бодовања.

Дејан се осврнуо на речи које се односе на популаризацију коју је Мирослав поменуо и изразио сумњу да ће ученици бити довољно мотивисани, с обзиром на то да друга стручна друштва нуде значајно повољније услове за стицање диплома. Мирослав се позвао на ранија такмичења и упоредио интересовање за физику и хемију с једне и биологију са друге стране, а и поменуо је да ће се додељивати захвалнице за одлично, врло добро и добро учешће. Дејан је појаснио механизам вредновања диплома у школама и закључио да промена назива захвалнице не значи ништа за ђака. Мирослав је подсетио да у Комитету за образовање СБД-а се налазе и представници наставника и да они нису имали замерке. Појаснио је да правилник доноси ово тело и да Управни одбор верује у процену чланова и да прихвата њихове одлуке.

За реч се јавила Милена Цветковић, наставница из Ниша и члан поменутог Комитета. Она је потврдила неке наводе председника СБД-а у вези са пандемијском ситуацијом и додала да се у Комитету значајно расправљало о садржајима и да ће задаци на тесту бити истих типова као и до сада, попут Веновог дијаграма. Међутим, Милена је рекла да је против оваквог бодовања и да је за то да се правилник мења.

Пошто је видео да такав став има подршку свих присутних чланова, иако јесте за овакав начин бодовања због малих средина у којима су ђаци који немају услова, председник СБД-а начелно нема против ни решења које би ишло на руку већини ученика. Ипак, иницијатива мора поћи од актива и неопходно је написати званично писмо које би било прослеђено Комитету за образовање. Писмо мора да садржи аргументе и урадиће га председници и представници разних актива, сигурно Београда, Крушевца и Ниша, а и других заинтересованих.

Председник СБД-а је позвао активе да се активирају и у вези са другим проблемима у настави биологије, на пример у примени нових програма за Чуваре природе који нас очекују наредне школске године. СБД је ангажовао чланове да се програм уради и они су то радили током лета, али је производ који се добио добар и у складу са новим програмима наставе биологије. Усвојио га је Национални просветни савет.

На јесен се спрема конгрес биолога који ће се акредитовати ЗУОВ и биће занимљив за наставнике биологије, такође и то ће бити једна од тема за следећи састанак на којем ће опет гостовати председник СБД-а.

Састанак је завршен у 20:15.

Проф. др Мирослав Живић, председник СБД-а, проследио је правилнике за такмичење из биологије за средње и основне школе. Српско биолошко друштво је усвојило те правилнике и можете их видети на следећим линковима:

ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021-22

ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021-22

Дуго се нисмо састајали, па ево да уприличемо окупљање наставника биологије, додуше у оналјн окружењу.

bio04 važne informacijeВажне информације

facebook_1616769005900_6781220708523066297Оливера Коларић и ја ћемо организовати још један републички Актив наставника биологије и (горућа) тема ће бити предстојеће такмичење. Гост Актива ће бити председник СБД-а др Мирослав Живић. Састанак ће бити онлајн, а Оливера ће послати линк на ФБ групи наставника биологије.

bio04 metodikaМетодика

У разговору ћемо видети и какви ће задаци бити за ђаке који се такмиче, а задатак који је Светлана Конта задала својим ђацима је проблемске природе. Светлана је објаснила како задатак изгледа:

Ученици 8. разреда, Весна и Зоран, су имали сексуалне односе без контрацепције и она је у другом стању (имена изабрана јер нема таквих у генерацији). Ученици су имали задатак да истраже проблеме са којима би се актери срели:
1. здравствене – и у случају задржавања трудноће и у случају прекида трудноће;
2. социјалне – како родитељи и околина гледају на то, да ли могу да наставе школовање ако задрже бебу, да ли су у стању да је васпитавају;
3. финансијске – ако задрже бебу како ће се издржавати;
4. какав је став њихове породице;
Увек нагласим да изостављамо морални и верски аспект.

И ево неких радова ђака:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

bio04 sa časovaСа часова

Још неке колеге могу да се подиче добрим радом. Ђаци Емине Илић су се бавили развијањем свести о солидарности и помоћи оболелима, а преко промоције акције давања крви. Ђаци Тихане Дретвић су правили моделе ћелија, а ученици Сање Урошевић Парезановић су правили фосиле.

bio04 praktični savetiИз штампе

Са уметничких фосила из Сањине учионице прелазимо на праве фосиле у Грчкој.

Невероватно! Ово дрвеће очувано лежи већ 18 милиона година: Код Окамењене шуме на Лезбосу откривено 14 чудесних стабала! (14.11.2020)

bio04 institucije i organizacijeИнституције и организације

tumblr_o0nyz3nRoE1qza1qzo1_540И да еволуцијом и њеним доказима и завршим за данас. У Природњачком музеју у Београду до јуна траје изложба о еволуцији. Све детаље имате на линку овде и ја вас остављам да се информишете, а ми се видимо у понедељак. 

Нисмо још увек сигурни како ће изгледати друго полугодиште, те да ли ће бити онлајн или офлајн, али макар имамо конкретне информације о предстојећем такмичењу. Ове информације проследио нам је председник СБД др Мирослав Живић.

bio04 važne informacijeВажне информације

Министарство просвете науке и технолошког развоја је 28.12.2021. године је објавило Стручно упутство и Календар такмичења основних и средњих школа за школску 2021/2022. годину које можете наћи на следећој интернет адреси: 

https://mpn.gov.rs/vesti/objavljeni-strucno-uputstvo-i-kalendar-takmicenja-i-smotri-osnovnih-skola-za-skolsku-2021-2022-godinu/

У складу са објављеним документима Српско биолошко друштво ће организовати такмичења из биологије према следећем распореду:

science-concept-physics-chemistry-biology-flat-design_43029-45ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

У школској 2021/22 години такмичење из биологије ће се организовати за ученике V и VI разреда закључно са окружним/градским нивоом, а за ученике VII и VIII разреда на сва четири нивоа према следећем календару:

  1. Школски ниво такмичења – до 13.03.2022. године према календару школа
  2. Општински ниво такмичења – субота, 02.04.2022. године у 13 часова
  3. Окружни/градски ниво такмичења – субота, 07.05.2022. године у 13 часова
  4. Републички ниво такмичења – субота, 28.05.2022. године у 12 часована Универзитету у Београду – Биолошком факултету, Студентски трг 3, 11000 Београд

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

У школској 2021/22 години такмичење из биологије ће се организовати за ученике I, II, III и IV разреда средњих школа на три нивоа према следећем календару:

  1. Школски ниво такмичења – до 13.03.2022. године према календару школа
  2. Окружни/градски ниво такмичења – недеља, 08.05.2022. године у 12 часова
  3. Републички ниво такмичења – недеља, 29.05.2022. године у 12 часована Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад.

bio04 sa časovaСа часова

Дакле, сада знамо датуме, а када смо већ код њих, данас је српска нова година. Искористићу прилику да свим колегама и њиховим ђацима пожелим све најбоље, те да честитам и друге празнике који су нас ових дана задесили. За један такав, колегиница Даница Пушковић и њени ђаци осликавали су свој школски простор. Ученици Радета Перуничића бавили су се фотографијом птица, а ђаци Наташе Ранђеловић правили су моделе људског тела.

bio04 naukaНаука

Наше колеге очигледно имају широк спектар начина да кроз сликање, моделовање, фотографију приближе деци науку. Наш задатак је и у томе да ђаке научимо шта наука јесте, а шта није и у томе може бити од помоћи предавање др Алексеја Тарасјева.

bio04 iz štampeИз штампе

У овом занимљивом предавању научили смо шта јесте наука, а шта није, а сада је дошао ред на то да научимо и шта јесу национални паркови, а шта нису. До сада Стара планина није била национални парк, али се то променило.

Данас: Два нова национална парка – подручја Старе планине и планина Кучај-Бељанице (5.1.2022)

У нову 2022. смо ушли са два нова национална парка и надам се да ће нам се десити још много нових и тако лепих ствари, па и та да се напокон изборимо са пандемијом. До тада, будите одговорни, носите маске и вакцинишите се, а Биолошки блог ће вас извештавати о свим тим новим и занимљивим догађајима.

Време за припремање

На почетку данашњег чланка најпре једна информација за средњошколске колеге и њихове ђаке, а онда следе садржаји за све биологе и оне који се биолозима осећају. 🙂

bio04 važne informacijeВажне информације

Ове школске године припремна настава за пријемни испит из биологије почиње овог новембра, а не као до сада од фебруара наредне године. Више информација о овоме пронаћи ћете на линку Биолошког факултета Универзитета у Београду. Верујем да заинтересованих има, а ја им желим много среће на пријемном испиту и успешан упис на факултет.

bio04 projektiПројекти

Nauku primeni 3Наставници биологије су већ успешни и неки од нас учествују у разним занимљивим пројектима. Оливера Коларић је са својим Удружењем биолога Крушевца покренула чак два пројекта и можете их видети у документу који следи.

Опис пројеката

Неуморна Ена Хорват стално ради на Физи Бизи Фесту и на том фестивалу се дешавају веома лепе ствари. Неке од њих су и предавања, а ово је о глобалном загревању. Предавач је др Оља Маричић са Педагошког факултета у Сомбору.

bio04 sa časovaСа часова

Предавања одржавају и ђаци нашег колеге Славољуба Тоскића. Следи озбиљно предавање о озбиљном вирусу.

Следи још једно предавање о микросвету и једноћелијским организмима.

bio04 korisni materijaliКорисни материјали

Ја се нисам бавио једноћелијским организмима, али ћелијама јесам, а уједно и припремном наставом за осмаке. За крај следи линк ка онлајн огласној табли где ћете пронаћи разне корисне материјале на тему цитологије.

Лино: Све о ћелији

Дакле, почели смо припремном за средњошколце, завршили припремном за основце и мислим да смо се за ову недељу довољно припремили.

Наука кроз приче

Да ли знате шта је грађанска наука? Ако знате, време је да учествујете у њој, а ако не знате, време је да сазнате и учествујете у њој. 🙂

bio04 naukaНаука

Мирко Ђорђевић са Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ нам је и прошле године представио пројекат и то се показало као успешна промоција. Најбоље узорке и највећи број њих добијали су управо од наставника биологије и њихових ученика из места у унутрашњости. Примера ради, проф. биологије Тамара Ђурић из Пожаревца је са ученицима послала жишке са више од 30 локалитета из источне Србије, док је проф. биологије Марија Атанасковић из Шапца прикупила са ученицима жишке са скоро 20 локација из западне Србије, што можете испратити на линку: http://www.opasuljise.rs/en/map/

Ове године настављају са пројектом уз подршку ЦПН-а и поново нам пишу са молбом наставницима да се укључе са ученицима у њихов пројекат. Посебно су им интересантни наставници из Војводине, пошто из тих крајева имају најмањи број узорака. Наставници могу сазнати и мејл и контакт телефон за додатне информације на ФБ групи за наставнике биологије.

Неке детаље о пројекту можете прочитати и у тексту „Наука кроз приче“.

bio04 predstojeći događajiПредстојећи догађаји

Једна кратка прича и уједно смешна, стиже нам из једног музеја у Вашингтону. Погледајте.

У нашем природњачком музеју нема оваквих непријатних изненађења, напротив. Бирају се врло лепе теме и корисне за наше ђаке. Преносим део објаве са ФБ природњачког музеја.

На лак и забаван начин сазнајте како се поједине врсте на врло необичан и јединствен начин прилагођавају условима живота. Тајне о деветопојасном оклопнику, корморану, и рамонди откриће Вам наша колегиница Драгана Вучићевић, кустос.

Дакле, предвиђена је радионица сутра, 30. септембра 2021. у 12 часова у згради Природњачког музеја, Његошева 51. Пријавите се телефоном: 011 3442 265 или мејлом: draganav@nhmbeo.rs

Још један догађај, овај пут за ђаке из Сомбора:

Пошто је наша колегиница Ена Хорват баш вредна, ево још мало догађања у наредном периоду.

Занимљивости

У Сомбору фестивал, а у Европи је Амазон. Како сад то, одговара следећи текст.

Блиц: „Европски Амазон“ Екосистем Мура-Драва-Дунав постаје највеће заштићено речно подручје у Европи (12.9.2021)

Са часова

Екосистемима су се бавили и ђаци Наташе Ранђеловић и правили сјајне моделе. Ђаци њене имењакиње Наташе Јановић правили су моделе од природних материјала, а моделима микросвета бавили су се ђаци Оливере Коларић. Уживајте у овим сјајним радовима, а ми се видимо следеће недеље.

Иако је распуст, активности неће мањкати ни у наредном периоду.

bio04 predstojeći događajiПредстојећи догађаји

У суботу 10. јула, сада већ традиционално, одржаће се манифестација Дан науке у Ботаничкој башти у периоду од 10 до 18 (уз поштовање свих пандемијских мера). Овај Дан науке организује Центар за научно-истраживачки рад студената Биолошког факултета Универзитета у Београду. Према мојим сазнањима, можемо посетити догађај, баш као и сваке године.

CherryBombPVZAТакође, можемо посетити изложбу „Старо и нестало воће Србије“ у Природњачком музеју, а која је отворена данас. Више о томе:

Naissus.info: Izložba „Staro i nestalo voće Srbije” u Galeriji Sinagoga (до 31.7.2021)

bio04 naukaНаука

Када већ помињемо нестале, следећи чланак се бави давно несталим организмима који су чинили фауну периода едијакаре. Постојали су пре негде између 635 и 541 милиона година и нису били налик ичему живом данас. Рецимо, неки од њих су били дуги два метра, а изгледа да су се хранили тако што су хранљиве супстанце из океана упијали целим телом. Ниједна данашња врста животиња то не би могла да изведе, тврде научници.

Рhys.org: Reconstructions show how some of the earliest animals lived—and died (11.8.2014)

Да се у историји живота вратимо у неко нама ближе, али тако далеко време, када су живели наши преци; професорка др Биљана Стојковић уприличила је сјајно предавање на ту тему.

bio04 sa časovaСа часова

Ово је био први видео за данас, а други видео нам стиже из ОШ „22. август“ из Буковца од колегинице Данице Пушковић. Видео можете погледати кликом овде.

У галерији која следи можете погледати још неке лепе ученичке радове са часова наших колега. Овога пута су све сами модели у питању: ђаци Љубице Савић правили су облике од здраве хране, воћа пре свега (у складу са најављеном изложбом), ученици Марије Шапоњић правили су моделе митозе, а ученици Наташе Ранђеловић екосистема.

bio04 metodikaМетодика

Наши ђаци праве моделе од разних материјала, па зашто не и од лего коцки? Чланак који сам одабрао за крај говори управо о томе и колико ова играчка може да буде едукативна.

The Irish times: Brick by brick: the Lego approach to learning (26.4.2016)

Свачије ћелије

На почетку бих вас упутио на једну занимљиву радионицу која нуди знања из цитологије за сваког, али пре свих за наше ђаке.

Предстојећи догађаји

Наставници биологије из околине Београда треба да погледају следећи линк и ту ће наћи информације коме да се јаве за поменуту радионицу:

Фејсбук страна: Ћелија за сваког, сапуница против корона вируса (приступљено 11.5.2021)

И ту дешавањима није крај. У оквиру манифестације „Музеји за 10“ Природњачки музеј у Београду припрема заиста много тога.

Дакле, Београђани и сви они који се у главном граду буду задесили у датим терминима имаће прилике да виде лепе изложбе, а Београђани који су били вредни у претходном периоду су наставници биологије са Звездаре.

Реч наставника

Наставници са ове општине су направили састанак општинског Актива и следи записник.

Записник са састанка Актива на Звездари (9.4.2021)

Са часова

Да не испадне да су само Звездарци били вредни, ево неких лепих радова са часова наших колегиница. На часу Весне Миленовић ђаци су се бавили заштитом животне средине, а на часу Наташе Јановић правили су моделе ћелија. На часовима Оливере Коларић такође су правили су моделе, али срца и ДНК.

Корисни материјали

Сада мало и радова наставника, тј. мене. Направио сам школски програм за 8. разред, па ће можда колегама бити од користи.

Ако ову обавезу нисте завршили, остављам вас у (срећном) раду.

Облак ознака