Сајт за наставнике биологије

Чланци означени са „записник“

Још један записник са састанка београдског Актива

АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ БЕОГРАДА

14. март 2016. 18:00 Школа „Дринка Павловић“

На почетку је Марина Дрндарски поздравила присутне испред школе „Дринка Павловић“ и општинског актива општине Стари град. Представила је госте Актива, Алексеја Тарасјева, научног сарадника на Одељењу за еволуцијону биологију Института за биолошка истраживања, и члана Одбора за образовање у СБД и Срђана Стаменковића са Биолошког факултета.

Састанку је присуствовало 36 чланова.

Албина Холод, председница београдског актива, најавила је једину тачку дневног реда: Организација наредног нивоа такмичења.

IMG_1818 (Small)

Алексеј Тарасјев је објаснио да су чланови Комитета за образовање при СБД као појединци вршили анализу задатака који су се појавили на општинском нивоу такмичења. По правилнику није било могуће да то уради Комитет за образовање као целина пошто су особе које су учествовале у изради задатака такође његови чланови. У овај задатак укључени су и наставници који предају у основним школама: Марина Дрндарски, која има вишегодишње искуство у прављењу задатака за такмичење, и колегинице из Крагујевца и Ниша које су предложили градски Активи тих градова.
Извештај овог тела ће бити званично објављен у четвртак, али је јасно да задаци не испуњавају услове за појављивање на овом типу и нивоу такмичења.

IMG_1811 (Small)

Срђан Стаменковић са Биолошког факултета је објаснио да је у петак одржана седница Наставно-научног већа, при чему је прочитан извештај са нашег Актива, који је врло концизан и свеобухватан.
(прим.записн. Извештај је касније прочитан и овде на активу.)
Закључак већа је био да се такмичење не прекида него да се одмах прелази на следећи ниво такмичења, и да се се окружно/градско такмичење одржи у суботу 9.априла, а републичко у недељу 15.маја 2016.године.
Факултет је основао своју радну групу из два дела („стола“) од којих један чине наставници факултета+два наставника, а другу група за методско-дидактички део, у саставу: др Срђан Стаменковић, др Томка Миљановић и још један наставник. Списак свих учесника се налази на страници сајта Српског биолошког друштва.

Управни Одбор Српског биолошког друштва, на основу члана 6. Пословника о раду УО СБД, једногласно је донео одлуку да се у комисију за реализацију окружног/градског и републичког такмичења именују:
За стручни део верификације тестова:

Др Гордана Субаков-Симић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,
Др Јасна Шинжар-Секулић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,
Др Биљана Стојковић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,
Др Драгана Миличић, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду,
Др Небојша Јаснић, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду, као и два наставника биологије из основних школа.
Наставник биологије, Основна школа
Наставник биологије, Основна школа
За методско-дидактичку верификацију тестова:

Др Срђан Стаменковић, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду, и
Др Томка Миљановић, редовни професор Департмана за биологију Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду,
Наставник биологије, Основна школа
Идентитет наставника ћемо јавно објавити после републичког такмичења.
За координатора рада Комисије је одређен др Срђан Стаменковић, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду.
Одлуку УО СБД доставити свим школским управама и школама реализаторима такмичења.
Београд, 14. март 2016.године

Председник УО СБД
Др Душко Благојевић, научни саветник, с.р.

IMG_1815 (Small)
Срђан је навео основне постулате којима ће се радна група руководити а који су се искристалисали после читања свих предлога које су наставници послали факултету и СБД.
Тренутно се не зна колики ће бити одзив ђака и наставника (и тачан број учесника). Сва деца имају директан пласман на окружно/градско такмичење, које ће и даље бити елиминационо за пролазак на републички ниво такмичења.
Наставници су се у својим предлозима усагласили да тест треба да мери функционално знање и његову примену у свакодневном животу и доношењу одлука.
Радна група је схватила да су исте те ствари укључене у стандарде, којих је оригинално било 112, али су касније у пројектима Развионице и ИКТ обуке коју је прошао велики број наставника тај број сведен на 60 стандарда, који су везани за градиво а не за ситне детаље у одређеном уџбенику. За такмичење ће бити изабрани стандарди за које постоји консензус да су core (енгл. срж) стандарди (дакле да представљају саму срж биологије). Сви могу да се нађу  88. страници у приручнику оперативних планова и стандарда на сајту Развионице.

Алексеј Тарасјев нам је пренео поздраве колегинице Ане Блечић и Душка Благојевића из СБД који имају обавезе на другим састанцима и око припреме за њих.

IMG_1812 (Small)

Албина нам је објаснила да у случају да неко дете не жели да иде на следећи ниво такмичења, мора да се узме потписана изјава родитеља/старатеља да је са тим сагласан, како ретроактивно не би писали тужбе што дете нема диплому са којом може да конкурише за ученика генерације или Вукову диплому.

Питање: Како се одлучује ко ће ићи на републичко такмичење?
Срђан је рекао да су постојале две опције: мењати правилник усред сезоне такмичења или користити постојећи правилник по коме пролази „горњих 10% апсолутне успешности“ тј. 90 поена, и одлучено је да се неће мењати правилник у току игре, односно да они који на окружном/градском пређу тај праг иду даље на републичко.

Весна Стевуљевић је нагласила да је битно да тестови испоштују све пропозиције и стандарде, јер су наставници под притиском и ђака и родитеља и да су сада у питању не само пласман на даље такмичење него и принцип и интегритет.
Она је навела и став многих младих колега да особа која нам је приредила све ове непријатности не буде у комисији за лиценцу наставника.
Срђан Стаменковић је објаснио да је питање лиценци питање за просветне власти, и да у томе не учествује само факултет него и школске управе.

IMG_1816 (Small)

Алексеј Тарасјев је нагласио да писма која су стизала из школа нису била појединачни приговори, него права стручна мишљења, добро осмишљена и са потписима свих учесника, директора школа итд., а да многа од њих траже и позивање на одговорност састављача тестова. Радна група СБД није дисциплински орган, и Надзорни одбор СБД је задужен за дисциплинске поступке. СБД такође не формира комисије за лиценце али јесте еснафско удружење.

Дејан је поставио питање да ли сарадња Актива и СБД може да буде конкретнија. На пример, наставнике нико није питао око промене броја поена за пролазак на виши ниво такмичења, чак није дата ни било каква аргументација. Алексеј каже да ни комитет за образовање СБД није консултован, јер им је требало шест месеци да се конституишу.

IMG_1820 (Small)

Поставило се питање диплома за које се не зна за шта служе ако се не вреднију ни за ученика генерације, нити за Вукову диплому. Албина је рекла да је послала званично писмо и да чека одговор, па ће нас обавестити.

Поставило се питање шта је са наставницима који не желе да воде децу на следећи ниво такмичења. Није било јасно да ли наставници имају обавезу да то раде или не.
Највише података је имао Дејан Бошковић који је објаснио да је СБД аплицирало код Министарства на конкурсу за одржавање такмичења, а да је Министарство препознало то такмичење као оно такмичење чије ће се дипломе даље вредновати за све друге сврхе (ђак генерације, Вуковац, поени при упису ако постоје). Директор школе је тај који одлучује да ли наставник мора да спрема и води ђаке на такмичење или не мора, јер он организује распоред задужења у радној недељи.

Што се тиче организације градског/окружног нивоа такмичења, Срђан је објаснио да ће сутра на мејл адресе школа и општинских актива стићи званично писмо организатора у коме питају да ли иста школа која је организовала општинско такмичење може да организује и окружно такмичење за исту ту децу (а при том то све раде гратис и не добијају никакву новчану надокнаду) или то може да ради нека друга школа, а када им стигну одговори, онда ће слати још један допис којим питају колико ђака иде на окружно.

IMG_1813 (Small)

Постављено је питање у вези гласина да ће биологија, физика итд. бити спојене у један предмет што ће довести до даљег губитка броја часова и смањења норме и плате наставника.
Срђан каже да ако је Министарство предузело кораке по том питању. За реорганизацију наставног плана и усаглашавање наставног плана (не програма!) са законским регулативама надлежна институција је ЗУОВ и за све информације треба се обратити екипи од три биолога у оквиру тог Завода.

Марина Дрндарски је додала да сем овог такмичења постоје и многа друга такмичења из биологије у којима ђаци могу да се такмиче, нпр.такмичења за зелену заставу и врло озбиљно такмичење које организује WWF. Марина и Дејан су са својим ђацима већ учествовали у том такмичењу док је било организовано у Аустрији, а сада се сели у нашу земљу и за циљ има промоцију националних паркова и других заштићених добара.

Пошто је Срђан у тиму за следећи ниво такмичења, наставници су искористили прилику да одмах дају неке предлоге, нпр. да се не траже хемијске формуле за кисеоник итд. и да слике не буду црно-беле фотокопије слика у боји, јер се оне не виде и добије се нејасна мрља. Срђан је то све записао. Водиће рачуна и да задаци и кључеви буду на одговарајућем језику средине (десило се да су на општинском такмичењу неке школе добиле кључеве на хрватском).

(Е сада је Албина прочитала свима закључак који је Актив послао факултету после прошлог састанка Актива, да сви будемо сигурни шта је тамо писало.)

IMG_0388 (Small)

Што се тиче форме формулара сагласности родитеља за ђаке који не желе да иду на следећи ниво такмичења, биће накнадно објављена на биоблогу.

Са наставницима ће радна група (Јасна Ковачевић и Срђан Стаменковић) комуницирати преко мејл адресе takmicenje@bio.bg.ac.rs (водити рачуна да пише такмиЦенје да не буде проблема приликом слања).

IMG_1817 (Small)

Од информација које нису везане за такмичење, наставници треба да посете школу „Вељко Дугошевић“ на Звездари, како би прегледали све уџбенике и онда веће одабрало три предлога. За пети разред постоји 9 комплета, за шести 6, за седми 7 и за осми 7 могућих комплета, од којих треба изабрати три и рангирати.

У Београду, 14.3.2016.

Записничар
Жељко Станимировић

Записник са 2. новосадског Актива

Записник са 2. састанка

Актива биолога Општине Нови Сад

Дневни ред:

 1. Анализа Општинског такмичења из биологије 06.03.2016.
 2. Организација Окружног такмичења из биологије 09.04.2016.
 3. Разно

Записник:

 1. Директор школе домаћина, Станимир Паунић, је поздравио окупљене и представио саопштење Српског биолошког друштва (СБД) поводом неправилности у спровођењу Општинског такмичења из биологије.

У саопштењу је наведено да сви учесници Општинског такмичења имају пласман на Окружно такмичење и да ће сви добити признања за учешће. Такође је наведено да је промењена комисија за састављање тестова и да се уводи ревизорски одбор.

Бранислав Андрић је предочио окупљенима рад Комитета за образовање СБД, који је формирао комисију за детаљну анализу тестова коришћених на Такмичењу. Анализа тестова је предата Комитету и до среде (16.03.2016.) ће бити састављен извештај који ће бити прослеђен председништву СБД и надлежном министарству.

 1. Директор школе домаћина је предочио да се још увек не зна где ће бити организовано Окружно такмичење, али да је незванични предлог да се органзација Окружног такмичења подели, и организује у школама у којима је организовано и Општинско такмичење. Чекају се даља упутства са виших инстанци.
 1. Није било покренутих тема.

Закључак:

 1. Актив биолога општине Нови Сад је донео одлуку да се изађе на Окружно такмичење из биологије. 31 колега је гласао „За“, 1 колега „Против“, уздржаних није било, као ни колега које нису гласале. Остављена је могућност наставницима да по сопственом нахођењу и нахођењу ученика, приступе даљем току такмичења.
 2. Актив биолога општине Нови Сад прихвата да се свим учесницима Општинског такмичења уруче признања за учешће, уз захтев да на сертификатима пише „Диплома“ а не „Признање“. Диплома има већу тежину, и може да се користи за издавање специјалних и Вукових диплома, и налази се као категорија у Правилнику за избор ђака генерације. Актив биолога општине Нови Сад очекује писмену потврду о снази и валидности додељених сертификата од надлежне институције.
 3. Актив биолога општине Нови Сад тражи појашњење везано за локацију одржавања Окружног такмичења, као и одговор како ће се регулисати финансијске обавезе настале организацијом.
 4. Актив биолога општине Нови Сад тражи да се приликом израде тестова за Такмичење из биологије аутори стриктно придржавају правилника и користе само уџбенике одобрене за употребу у основним школама на територији Републике Србије, тј. уџбенике пријављене и одобрене на Конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 5. Актив биолога општине Нови Сад захтева да се прошири састав Комитета за образовање СБД и да се обавезно већи број запослених у основним и средњим школама уврсти у његов стални састав. Састав Комитета и његових радних тела би требао да одражава бројчани однос запослених биолога на сваком нивоу образовања.
 6. Горе наведени предлози су усвојени једногласно.

(Документ можете преузети овде.)

 

У Новом Саду:

 

 

14.03.2016. Председник АБНС,  Дијана Влашић
 

 

 

Генерални секретар АБНС,

Мирослав Сич

Директор ОШ „Доситеј Обрадовић“,

Станимир Паунић

На ванредној седници Управног одбора СБД

На ванредној седници Управног одбора СБД одржаној 09.03.2016. је анализирана ситуација око недавно одржаног општинског такмичења из биологије за основне школе. Седници су поред чланова Управног одбора присуствовали и председник СБД проф. Јелена Кнежевић-Вукчевић и чланови Надзорног одбора СБД-а, проф. Др Боривој Крстић и др Станислава Стошић-Грујичић.

Управни одбор је закључио:

 1. Да су тестови за општинско такмичење били непримерено тешки, неадекватни том нивоу такмичења и да не доприносе популаризацији биологије и афирмацији квалитета рада ђака и наставника. Управни одбор се извињава учесницима такмичења, њиховим наставницима и родитељима што њихов труд и залагање нису адекватно подржани и видљиви. Овакав вид тестова није у функцији популаризације биологије и залагања за биологију.
 2. Свим учесницима општинског такмичења биће додељена признања за учешће на општинском такмичењу.
 3. УО СБД је донео одлуку да сви учесници општинског такмичења имају право учешћа на даљим нивоима такмичења (окружном/градском).
 4. Питања и задатке за градско такмичење неће састављати аутори тестова за општинско такмичење (проф. Др Јелена Станисављевић, Биолошки факултет, Београд и Драган Ђурић, професор биологије, Гимназија у Ваљеву).
 5. Састав комисије за реализацију следећих нивоа такмичења из биологије за основне школе и ревизорског тима за праћење њиховог квалитета биће јавно саопштен одмах по избору од стране СБД. За даље такмичење важиће иста правила, а квалитет и ниво биће прилагођен том нивоу такмичења.
 6. Све примедбе на квалитет и материјалне грешке у тестовима ће разматрати чланови Комитета за образовање СБД који могу у свој рад укључити и колеге професоре и наставнике, према сопственој процени. Рок за изјашњавање чланова Комитета за образовање је 7 дана.

Одлуком Управног одбора, у раду неће учествовати чланови Комитета за образовање проф. Др Јелена Станисављевић, Биолошки факултет, Београд и Драган Ђурић, професор биологије, гиманазија у Ваљеву, аутори тестова за општинско такмичење.

Управни одбор се извињава учесницима такмичења, њиховим наставницима и родитељима што њихов труд и залагање нису адекватно подржани и видљиви.

УО СБД ће у наредном периоду почети разговоре и активности на реорганизацији начина припреме и вођења такмичења за следећи период.

У Београду, 09.03.2016.

Проф. Др Јелена Кнежевић-Вукчевић,
Председник Српског биолошкг друштва

Др Душко Благојевић,
Председник Управног одбора Српског биолошког друштва

Извор: Сајт Српског биолошког друштва, http://www.serbiosoc.org.rs/?p=392; објављено и приступљено 9.3.2016. у 21.30

Записник са ванредног Стручног актива

Пре него што објавимо записник у целости, молимо колеге из што више градова да се организују и одрже активе како би изнели своје ставове. Биолошки блог објавиће све записнике који пристигну.

А сада дуго очекивани записник.

АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ БЕОГРАДА

8. март 2016. 18:00 Школа „Дринка Павловић“

Једина тачка дневног реда је проблем који је настао око општинског такмичења из биологије за основну школу.

На почетку је Марина Дрндарски поздравила присутне испред школе Дринка Павловић и општинског актива општине Стари град. Представила је Жељка Томановића, декана Биолошког факултета, Душка Благојевића, научног саветника, председника Научног већа ИБИСС Универзитета у Београду и председника Управног одбора Српског биолошког друштва и Алексеја Тарасјева, научног сарадника на Одељењу за еволуцијону биологију Института за биолошка истраживања, и члана Одбора за образовање у СБД.

Дејан Бошковић, уредник Биоблога, који је ових дана имао посећеност од 25 хиљада и више прегледа дневно и најважнији је блог на свом порталу, поменуо је да већ два дана стижу информације из читаве Србије. Марина је поменула да се чула са колегама из Зрењанина, Новог Сада и Ваљева, који такође организују састанке актива. Албина Холод, председница Стручног актива наставника биологије Београда, у исто време је гостовала у Београдској хроници поводом овог питања, тако да се касније придружила активу.

Марина је дала реч Душку Благојевићу из СБД, који се свим присутним наставницима извинио, и рекао да је ово што се десило далеко од свих намера СБД. Поновио је информацију како је 9.10.2015. конституисано трочлано организационо тело за организацију такмичења, у саставу Горан Аначков, Жељко Томановић и Ана Блечић, и да им је дата аутономија да бирају екипу колега која ће радити тестове и која је требало да буде аутономна. На састанку СБД су тада усвојени календар и правилници али се нису мешали у избор стручног тима за тестове. За сутра (9.3.2016) у 14 сати је заказана седница Управног одбора СБД на којој ће се дискутовати о проблему.

Марина је затим дала реч декану Биолошког факултета Жељку Томановићу, који се свима захвалио на позиву и изјавио жаљење што је овакав повод разлог за окупљање. По његовим речима, питања за тестове је правио Драган Ђурић, гимназијски професор, који је заправо направио пул питања, а Јелена Станисављевић, професорка методике наставе биологије на Биолошком факултету у Београду, из тих питања изабрала је питања и задатке за такмичење.

Проф. Томановић је изнео и званичне статистике да је од 11333 ученика који су у Србији изашли на општинско такмичење, само 44 ученика прешло праг за одлазак на градско/окружно такмичење, што је 0,4%.

Поново је постављено питање ко је одобрио питања и одговор је био Јелена Станисављевић. На питање какав коментар је Јелена дала, Марина је одговорила да су њу позвали да изнесе свој став, али није одговорила на позив, што је био основни ред.

Албина Холод се извинила због кашњења и објаснила да је управо била уживо у ТВ емисији на ову тему. Подсетила је на ситуацију која се одвијала током такмичења када наставници нису знали на каква питања деца одговарају, и да би вероватно прекинули такмичење да су знали какви су тестови дати деци.
(Марина је овде убацила и да на факултету није било никога од дежурних особа ко би могао да даје потребне информације током такмичења и прима евентуалне жалбе.)
Цела ситуација је велики шамар наставницима јер све изгледа као да наставници у Србији нису припремали децу за такмичење, како се поставила и водитељка емисије у којој је Албина гостовала.

Марина је пустила тонски снимак реаговања ученика из њене школе после теста, где су негодовали што се захтева од њих да „бубаче“ лекције, уче напамет уместо да решавају смислене задаткекао ранијих година, као и њихов коментар да не желе да иду на даље такмичење ако буде исти тип питања. Дејан је поменуо и хелицере и педипалпе у питањима за шести разред и латинске називе врста.

Ако би наставници дали легитимитет овом тесту, дали би легитимитет и оваквом начину изучавања биологије. Није било никаквих асоцијација, укрштеница или Венових дијаграма.

Наставници са Чукарице: поштовали смо пропозиције, али када су прегледани тестови нико од наставника није умео да их уради без кључа. Не желимо да бежимо од такмичења него од овакве репродуктивне биологије. Деца не желе смањење критеријума. (слагање присутних)

Душко и Марина су поменули да Биолошки факултет мотивисањем ђака добија будуће студенте, а да оваквим ситуацијама долази до одбијања и ђака и наставника од СБД и Факултета.

Радмила Ристић: Овакав фијаско се никад није десио. У петом разреду на првој страни латински називи, на последњој страни делови микроскопа где се траже неважни делови као што су ручица, подлога итд., затим Петријева шоља, и то су питања која доносе по два поена. У седмом разреду се траже клицини слојеви, разне врсте зглобова (кугласти, шарка итд.).
Радмилин став је да је требало прегледати тестове, да аутори морају да се потпишу, да деца морају да раде тест под шифром, а да сада мора да се крене од нуле и да се пажљиво бирају они који ће правити даље тестове.

Весна Стевуљевић: За 30 година рада, овакво понижење и срамоту нисам доживела. Да наставници направе овакав контролни, добили би отказ. Као примере је навела трипанозому (градиво шестог разреда на тесту петог), затим шарана сваштоједа који је на тесту изабран да буде врста која то није, папрати које према понуђеним Пропозицијама није требало да буду на тесту.
Марина је такође поменула буквално транскрибоване енглеске називе, нпр. једну врсту морског краставца који се на енглеском зове морска јабука а на српском не постоји тај назив, затим смокву банијану итд.

Марина: ко је писао овај тест са спољашњим, средњим и унутрашњим листовима ћелија (13. задатак у 7. разреду) треба да врати дипломе.
(громогласан аплауз)

Светлана Конта из актива Новог Београда: код нас је учествовало око 80 ђака по години (око 320 укупно) али НИКО није прошао на следећи ниво такмичења и нису ни истакли резултате. У седмом разреду најбољи резултат је 61 бод, а од тих око 320 ђака петоро има преко 70 бодова.
Установили су да су тешка питања била из Клета (5, 6, 8 разред) а за седми разред уџбеник Завода, али не онај обични него неки други који ретко ко користи јер је закључено да није добар.
Светлана каже да су деца свуда плакала и излазила са полуурађеним тестовима, и да се око тога сви слажемо. Питање је да видимо шта сад?

Дејан је питао Душка да ли ће сутра СБД уважити наше мишљење (а Марина је додала да је важно да наша вечерашња порука буде и на ННВ Биолошког факултета).
Душко је рекао да ће све што будемо рекли пренети на Управном одбору, где долазе представници и Београда и Крагујевца.

Колегиница географ из школе Стари град је напоменула да је у питању системска грешка и да је инфантилно пребацивати сву кривицу само на Јелену Станисављевић (која је требало да позове људе из основне школе а не из гимназије да јој помажу око припреме питања).
Ако се не слуша база, и сутра и следеће године ће опет бити грешака и у уџбеницима и на такмичењима.

Поменути су коментари ученика „ви нас учите једно, а они траже нешто сасвим друго“, и питање зашто уопште деца да иду на такмичење кад у старту треба 91 поен да би ишли даље и да се учи из десет уџбеника и додатне литературе.

Албина је подсетила да се и ранијих година дешавало да се спусти праг. Питање је да ли нама уопште треба праг?
Прошле године је био огроман број ђака на градском такмичењу у Београду (867), а сада се отишло у супротну крајност.
Жељко Томановић је поменуо идеју да се можда одреди да на окружно иде 40% ученика.

Албина: Сада је поента у квалитету теста, јер лоше урађен тест не мери ко треба да прође на даље такмичење, и наставници су данас овде због грешке организатора.

Јелка: Професорка Станисављевић убудуће не треба да присуствује испиту за полагање за лиценцу.

Наставници су поменули и да је потребно променити читав однос према наставницима биологије. Прошле године када су ученицима дати бајате кифле и вода којој је истекао рок трајања, наставницима који су се бунили је речено да не умеју да читају етикету и да је то датум производње.
Тако и сада немамо никакве стандарде него ђаке излажемо рату издавача.

Весна Богдановић: Овде постоји ланац кривице. Не може само једна особа да прави тест и да не постоји правилник о изради питања. Није та особа једини кривац и противзаконито је било уопште дати то њој да сама ради.

Питања: Ко је верификовао тест? Зашто ми уопште морамо да тражимо решење ове ситуације? Које су санкције за госпођу? Новац се разбацује на организацију, а наставници морају без накнаде да раде недељом.

Поменуто је да је група родитеља из Београда ангажовала адвоката и који ће тужити Биолошки факултет.

Затим се говорило о дипломама. Разни активи су имали идеје да сами дају дипломе. Дејан Бошковић је напоменио да наставници немају право да дају те дипломе.
Албина: не треба ми да одређујемо диплому, ми треба да одредимо да ли водимо децу даље на такмичење, и ако се донесе закључак да се иде даље треба одредити која деца иду даље.

Питање: Да ли је исти „тим“ правио и тест на окружном/градском нивоу?
Томановић: Још није направљен званични облик теста за окружни ниво. Позвао је наставнике да помогну у изради даљих тестова, али су присутни одбили уз образложење да је премало времена, а превише других обавеза.

Поново је напоменуто да су у Београдској хроници поставили питање „ко ће бити крив?“ а да су инсинуирали да су то наставници који нису припремали децу.
Дејан је нагласио да је од тачно 300 коментара на Био-блогу 299 подржавало наставнике, а да је само један био против наставника.

Поставило се питање шта је са ученицима којима је потребна потврда о освојеном месту на такмичењу како би добили Вукову диплому.

Марина се запитала да ли сада треба овако да предајемо као на тесту или да замолимо Факултет да подржи ону функционалну биологију по којој су наставници и раније радили.

Марина каже да су је ангажовали да учествује у прављењу теста али да се скоро одмах повукла из личних, породичних разлога. Она је ипак послала већ направљених 45 питања из екологије, од којих се ниједно није нашло на тесту.

Светлана Конта је подсетила да шта год да се сада договоримо, увек ће неко бити незадовољан и да треба да пресечемо и донесемо неке закључке.

Први предлози:
Душко:
-да се поништи тест
-да се награде деца (оставити активима школе да одлуче)
Наставници: То нису активи школа него активи општина.
Душко: добро, не знам како сте организовани, активи општина.
Весна: Сва деца која су учествовала треба да добију диплому за општинско такмичење.

Жељко Томановић: Општине различито реагују, већ су се јављале општине ван Београда и оне имају много различитих идеја.
А да се понови општинско такмичење?
Наставници: Нема шансе, немамо времена, морамо да спремамо ђаке за матурски тест.

Алексеј Тарасјев позвао је наставнике да утичу на све ово као чланови СБД.
Весна Стевуљевић нас је све подсетила да смо пре неколико година већ имали велики састанак СБД и да касније није било комуникације, узете су паре за чланарине и није послат обећани часопис. Наставници углавном нису чланови СБД и тешко да ћемо се икад учланити ако се наставе овакви пропусти.

Дејан је напоменуо да ми сада само дајемо мишљење, а не одлуке. Наше мишљење ће сутра изнети на састанку СБД.

Затим су формулисане изјаве о којима ће се гласати:

 1. Да ли ћемо прихватити да настављамо са овогодишњим циклусом такмичења ако СБД спусти праг?
 2. Да сви прођу директно на градско (нико није пао) али да се зна ко су састављачи питања (потписани на тесту) за тај ниво.
  (додатни проблем: неким ђацима је потребна диплома на којој пише место на општинском такмичењу).
 3. Да се општинско такмичење поништи, да даљих такмичења ове године нема, али да Министарство обезбеди одговарајуће дипломе.
 4. Да решење нађу они који су и направили проблем а да се ми не мешамо.

Гласање:

 1. За – 0, против – 54
 2. За – 4, против – 50
 3. За – 48, против – 6
 4. За – 5, против – 42, уздржаних – 3

Проглашено је да је званичан став Актива трећи предлог (да се општинско такмичење поништи, да даљих такмичења ове године нема, али да министарство обезбеди одговарајуће дипломе). Такође, Актив не пристаје на спуштање прага, јер би тиме дао легитимитет оваквим тестовима које нипошто не одобрава.

Додатна гласања:
-Да ли сте за то да се деци дају дипломе СБД?
Нико није био против
-Да ли сте за то да се писци тестова позову на одговорност?
Сви су гласали за, нема не, нема уздржаних

Питања за декана Биолошког факултета Жељка Томановића:

-Како се осећате након свега овога? Одговор: Веома лоше и жао ми је што је све овако испало, а заиста смо ушли у причу са жељом да отклонимо неке пропусте у организацији из ранијих година.
-Да ли сте видели тестове?
Одговор: Нисам унапред јер имам дете школског узраста па би то био сукоб интереса. Видео сам их касније и исто сам реаговао као и ви.
-Молимо вас да се у петак на ННВ Биолошког факултета прочитају наши данашњи закључци.
-Да ли сте питали Јелену Станисављевић и какав је њен коментар?
Она сматра да је све у складу са планом и програмом и стоји иза тих тестова.

Јавила се за реч студенткиња (докторанткиња код професора Макарова) која је прошле године похађала наставу код Јелене Станисављевић и рекла да је ово системски смишљано. Јелена је студентима јавно говорила „једва чекам да их видим кад буду видели шта их чека на републичком“.

У 20:14 је завршен званични део састанка Актива.

У Београду,

8.3.2016.

Записничар
Жељко Станимировић

АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ ШИДА

8. март 2016. 18:00 Школа „Бранко Радичевић“

Дневни ред: општинско такмичење из биологије

На састанку Актива наставника биологије Шид, чланови су изнели своја мишљења о тестовима за општинско такмичење из биологије. У потпуности се слажу са изнетим мишљењима колега из осталих општина о тежини и садржају тестова, као и о неправди која је нанета ученицима, њиховим родитељима и наставницима. Након читања записника са састанка Актива наставника биологије Београда, чланови су се изјаснили око 5 питања:

1. Да ли ћемо прихватити да настављамо са овогодишњим циклусом такмичења ако СБД спусти праг?
2. Да ли смо за то да сви ученици прођу директно на градско (окружно), али да се зна ко су састављачи питања за тај ниво (додатни проблем: неким ђацима је потребна диплома на којој пише место на општинском такмичењу)?
3. Да ли се слажемо да се општинско такмичење поништи, да даљих такмичења ове године нема, али да министарство обезбеди одговарајуће дипломе?
4. Да ли желимо да решење нађу они који су и направили проблем, а да се ми не мешамо?
5. Да ли смо за то да се писци тестова позову на одговорност?
Гласање:
1. За – 0, против – 9, уздржаних – 0
2. За – 0, против – 9, уздржаних – 0
3. За – 9, против – 0, уздржаних – 0
4. За – 0, против – 9, уздржаних – 0
5. За – 9, против – 0, уздржаних – 0
На основу резултата гласања, званичан став Актива наставника биологије Шид је у потпуности у сагласности са ставом Актива наставника биологије Београда: да се општинско такмичење поништи, а да даљих такмичења ове године нема. Актив не пристаје на спуштање прага, јер би тиме дао легитимитет оваквим тестовима које нипошто не одобрава!

Састанак је завршен у 19,00 часова.

У Шиду,
9. 3. 2016. године

Медији о догађајима:

Блиц: Наставници биологије поручили на седници Актива: Поништите такмичење (8.3.2016)

Блиц: Погледајте тест који је ШОКИРАО основце (8.3.2016)

Блиц: Шок тестови – Ђаци добили директан пласман, аутори тестова избачени из комисије (10.3.2016)

Политика: Какву телесну дупљу има петрово уво (9.3.2016)

Политика: Поништено такмичење из биологије (9.3.2016)

Телеграф: Ово је спорни тест из биологије за „генијалце“ који скоро нико није умео да реши! Умете ли ви? (10.3.2016)

Телеграф: О овим тестовима за генијалце сви причају: Од 11.000 српских основаца, само 1 прошао на такмичењу из биологије! (10.3.2016)

Вечерње новости: Основцима студентска питања! (8.3.2016)

Корени: Бојкот општинског такмичења из биологије (6.3.2016)

Студио b: Неприлагођена биологија (10.3.2016)

12805922_10154069468993489_1347645686270885482_n

Записник са Стручног актива наставника биологије у Београду

12. јануар 2016. 18:00 Школа „Дринка Павловић“

Председник актива Албина Холод поздравила је присутне и најавила тачке дневног реда:

 1. Градско такмичење
 2. Појмовник
 3. Презентације уџбеника
 1. Градско такмичење

Албина Холод је подсетила скуп на бројне проблеме који су се јавили приликом организације такмичења на градском (окружном) нивоу прошле школске године (видети записник са првог састанка актива од 13. октобра 2015). Ове године средњошколска такмичења организује Нови Сад а такмичења за основне школе наш факултет у Београду.

Свима који раде у довољно великој школи предложено је да питају директоре да ли код њих може да се организује такмичење.

Као и ранијих година Дејан Бошковић ће на интернету поставити питања за школски ниво такмичења који наставници могу да користе ако желе. Датум постављања је 23. фебруар 2016. до 12 сати (дакле преподне) и питања ће бити баш тешка, што су присутни поздравили јер се врши боља селекција такмичара. Дејан је истакао да су задаци његово ауторско дело и у случају да их неко касније објављује на сајту мора да наведе име аутора.

 1. Појмовник

Марина Дрндарски је представила процес израде појмовника за предмет Биологија, после захтева Министарства просвете у јуну месецу. Појмовник је смерница за промену плана и програма. Ти појмови морају да се нађу у сваком уџбенику, јер су кључни појмови.

У првом кругу израде прочешљани су постојећи уџбеници и за основну школу је направљен списак од 1600 појмова из биологије, што је наравно претерано, па се затим покушало са избором педесетак најважнијих појмова по години.

Развојни психолог Јасмина Шефер, са дугогодишњим искуством у иностранству, објаснила је ауторима да уколико не желимо да биологија нестане као предмет, мора се прећи у јачу кампању у министарству и наметнути биологија као најважнији предмет, важнији и од математике.

У даљем раду аутори су направили једну врсту мапа ума којима су повезали изабране појмове, тако да се на свим тачкама могу додати појмови из других предмета и тако се сада биологија налази у центру укупног система знања како и ваља.

Очекује се да ће појмовник осванути у марту месецу.

 1. Уџбеници

Представљени су уџбеници неколико издавачких кућа.

а) Прво је представљен Бигзов Радни приручник за наставнике, који има електронску форму. Основа је електронска верзија папирног уџбеника који користе и ученици, а њему је додат велики број алата које наставник може да користи на рачунару, таблету или смартфону. Могу се користити разни облици мултимедије, базе података, додавати сопствени садржаји или се подвлачити и истицати делови текста итд.

Уџбеник користе регистровани корисници у тој школској години, који исти уџбеник могу да преузму на три уређаја (рачунар, таблет и смартфон). Прво је потребно скинути садржај са интернета а касније за употребу није неопходна интернет веза сем у случају да корисник жели да апдејтује садржаје, јер ће издавач током године додавати нове материјале како буду пристизали.

 

б) Марина Дрндарски је представила Радне свеске из биологије за 6. и 7. разред, издање Новог логоса. У изради су учествовали и Зорица Лазић, Албина Холод и Имре Кризманић. Радне свеске су богате задацима енигматичког типа који подсећају на задатке за такмичење и на тај начин ученици вежбају начин размишљања неопходан за постизање резултата на такмичењу. У радним свескама постоји и већи број огледа који се могу обавити без Смитсонијан опреме, као и занимљиви текстуални задаци за размишљање и налепнице.

 

в) Даница Стојановић и Јасмина Костић су аутори уџбеника издавача Нова школа. До сада постоји уџбеник за пети разред који је у Београду у употреби у школи Мика Алас, а уџбеник за шести разред је у процесу прихватања.

Као преимућство овог уџбеника аутори истичу једноставност и пријемчивост за ученике. Смањена је количина општег текста, а повећана количина легенди уз слике (којих има доста), а такође постоји велики број прегледних табела и много изрека и цитата који служе као мото лекције и представљају корелацију са другим предметима и општом културом.

Сви заинтересовани нека се јаве Јасмини Костић на biojasmina@yahoo.com која ће им послати материјале преко googledrive или dropbox опција.

 

г) Постојала је и четврта издавачка кућа која није имала презентацију, али смо могли да погледамо уџбенике које су донели.

Записничар

Жељко Станимировић

У Београду,

13. 01. 2016.

Записник са Стручног актива наставника биологије Београда, 13.11.2014.

Први састанак Стручног актива наставника биологије Града Београда у школској 2014/2015.

одржан 13.11.2014. са почетком у 19 часова у ОШ „Дринка Павловић“ у Београду

1. Такмичење

Такмичења више не организује Биолошки факултет у Београду него новосадски факултет. Они такође спремају тестове за општински, окружни (градски) и републички ниво._mxrbcgruJF1qa9omho2_r1_500

Дејан Бошковић ће направити питања за школски ниво и окачити их на интернет у подне оног дана када је заказано школско такмичење. Због тога ће постојати и шифра коју не смете јавно да делите. Овај тест није обавезујући и наставници смеју и треба да мењају питања тако да одговарају ономе што су радили са ученицима, како би тест валидно рангирао учеснике такмичења.

2. Европска унија за геонауке

Марина Дрндарски је презентовала своја искуства са учешћа на међународном конкурсу Европске уније за геонауке. Она је са још пет наставница из наше земље (укупно четири биолога и два физичара) представљала Србију на конференцији 2014. године. Следећа конференција ће бити у периоду 12.-15. април 2015. и можете аплицирати, што Марина топло препоручује.

ЕГУ има и многе друге активности, које могу да се пронађу на њиховом сајту www.egu.eu/education. Једна од активности на којима ученици могу да учествују од куће је „Ја сам геонаучник“ („I’m a Geoscientist“), где преко интернет портала тим највећим научницима деца постављају компликована питања, а научници бирају најбоља и тако се пролази у следећи круг док се не прогласи победник.

_Earth Day graphic (Small)Још једно такмичење је покренуто је на сајту Living rain forest.org. Како би се школа пријавила на такмичење, потребно је да ученик напише есеј на тему „Моја визија образовања за одрживи развој“ – „My vision for sustainability education“ (ученици од 7 до 11 година, текст до 400 речи) или „Моја визија образовања за одрживи развој и идеје како би то могло да се постигне“ – „My vision for sustainability education and ideas on how to achieve it“ (ученици од 11 до 17 година, текст до 600 речи). После прегледања есеја, учесници са најбољим есејима бивају позвани на конференцију.

3. NOAA

jellies_by_jellyjilly16-d7wjilq (Small)Пројекат NOAA „Наставник на мору“ – „Teacher at sea“ – сваке године један наставник проведе годину дана на истраживачком броду на мору, и има задатак да свакодневно преко интернета комуницира са наставницима из целог света и преноси запажања од тог дана.

4. Школе развионице

Марина је објаснила пројекат у коме учествује 3500 наставника, који добијају разне материјале и опрему како би ниво рада подигли на виши ниво.

Записничар
Жељко Станимировић

Записник са Актива биолога Београда 12.2.2014.

Трећи састанак стручног актива наставника биологије Града Београда

одржан 12.2.2014. са почетком у 18 часова у ОШ „Дринка Павловић“

Састанак је водио Дејан Бошковић. Записник је водио Жељко Станимировић.

На почетку састанка усвојен је записник са претходног састанка.

Дневни ред састанка:

 1. Такмичења
 2. Припремна настава за малу матуру
 3. Информације Марине Дрндарски
 4. Разно

31_620x0

1. Такмичења

14f02--primulaИмали смо информацију да је координаторка за такмичења, Душица Блажић јавила зрењанинском активу да је такмичење 23. марта, али смо ту информацију проверили са др Славишом Станковићем и он је потврдио да је дефинитивно 15. марта. Тада је заказано и градско такмичење из књижевности, али ту не може ништа да се уради.

На свим нивоима такмичење почиње у 11 сати.

Лекције које је потребно обрадити (из Правилника):

 • 5 разред – закључно са цветом
 • 6 разред – закључно са бодљокошцима
 • 7 разред – закључно са ендокриним системом, али без чула
 • 8 разред – закључно са агроекосистемом (односно антропогеним екосистемима).

Сви коментари и сугестије са ранијих састанака Актива су прослеђени, али је у Правилник унета само једна измена – да на такмичење иде по једно дете по одељењу (школе које имају једно или два одељења воде троје деце).

734429_676225155744094_364471182_nПоједини наставници, чланови Актива из других градова криве београдски Актив јер мисле да је овај скуп утицао на то да иде само једно дете по одељењу, али тако нешто никада није донесено као одлука, само се о томе расправљало.

Разјашњено је да прошлогодишњи победници немају директан пролаз ове године, јер је градиво из године у годину различито.

На блогу ће бити окачена питања за школско такмичење, и то 19. фебруара (среда) у 12 часова. То је предлог питања, а не обавеза, па ако неко има заказано такмичење раније може да користи сопствена питања. Тестови ће бити објављени под шифром која је позната члановима Актива.

2. Припремна настава за малу матуру

250049-29-butterfly-7Школе се значајно разликују по тумачењу Закона, јер није довољно јасан и наводи да мора да се обезбеди по десет часова.

Примери како су то неке школе решиле:

Школа „Иво Андрић“ – по два часа у сваком од пет месеци (почевши од фебруара).

Школа „Дринка Павловић“ – прво један предмет држи часове једне недеље, па други друге итд.

Постоји неколико збирки, нпр. из Креативног центра која кошта 650 динара.

Важно је што ће стандарди бити ревидирани, али ако има само пет питања из биологије неће бити много података за анализу.

Два важна сајта:

1) http://bioogle.rs/ (два слова о)

1454823_687369614629648_1246999263_nДејан Бошковић прави енциклопедију појмова, а ту се налази и прва презентација (биће их десет) за припремну наставу, до које се долази када се у претраживач на сату ћирилицом укуца Нивои организације живог света.

2) Иринин Јутјуб

Око 63-64 филмића, односно предавања у трајању од 5-10 минута које је направила Ирина Дамњановић, које ђаци могу да гледају и обнове знања из појединих области.

3. Марина Дрндарски

А) говорила је о онлајн семинарима о софтверским програмима, који су све потребнији јер деца данас непрекидно користе мале ручне уређаје. Ови семинари трају 6 недеља, дају 16-24 сата обавезних сати и изузетно су корисни.

Маринине препоруке (са линковима) можете преузети овде.

tumblr_mmaljms5eF1qmkj70o3_500Ирина Дамњановић је навела неколико начина на које користи програме преко интернета у свакодневном раду и нагласила да програми сами прерачунавају статистике и раде сличну папирологију па то штеди доста времена, а такође ђаци тако могу да укуцавају своје задатке па не морате да се мучите са читањем рукописа.

Светлана Конта је нагласила да то није игра и да мора озбиљно да се ради јер често због обавеза не може да се нађе довољно времена; не остављати за последњи дан.

Такође је као важан поменула семинар о часу одељенског старешине, јер о томе нисмо ништа учили на факултету, а екстерна инспекција тражи припреме за те часове.

Као неки од корисних софтверских програма поменути су hotpotatoes (сајт са мапама ума, укрштеницама итд.) и moodle.

Б) поменула електронски портфолио и похвалила портфолио Дејана Бошковића, за који су се сви сложили да је савршен.tumblr_m8bq20fVFB1ryddaro1_500

В) поменула књигу Аутостоперски водич кроз врсте које нестају, за коју је радила рецензију. Књигу је издала издавачка кућа Одисеја и кошта 990 динара.

Г) Марина је добила награду Зелена звезда, а касније ће учествовати и на конференцији Климатске промене и биодиверзитет, која се одржава у Аустрији.

4. Разно.

Наставници код којих је била екстерна поделили су своје утиске и напоменули да све зависи од тога ко вам је дошао у инспекцију. Школе су често губиле поене на ствари на које наставници не могу да утичу, нпр. опремљеност школе или простор. У сваком случају не може да буде лоше да имате све папире и све припреме за све часове, укључујући додатну наставу, која није намењена само такмичењима него треба да буде што масовнија.

tumblr_lrg9df65J81qd8dn8o1_500

Записник са састанка градског Актива

Записник са састанка Стручног актива наставника биологије у Београду

одржаног 23.10.2013. у ОШ „Дринка Павловић“ у Београду

Дневни ред:

 1. Разговор о пропозицијама за такмичење
 2. Разно

wtestПредседница Актива Марина Дрндарски приказала је свима нови Правилник који је предложен за предстојеће такмичење, те је позвала присутне чланове Актива да коментаришу, дају предлоге, сугестије. Предвиђено је да коментари на Правилник пристигну са разних крајева Србије, да се сумирају и коначну верзију ћемо објавити.

Најпре се расправљало о томе шта радити ако спискови пласираних ђака за градско такмичење не буду достављани на време, као што се дешавало до сада, што ставља у тежак положај организаторе у школи домаћину. Наиме, поједине општине су касниле да доставе своје спискове. Помињала су се два решења; једно је да сви ти ђаци буду дисквалификовани, а друго је да се задуже тачно одређене колеге или чак директори школа домаћина.

У Правилнику се помиње рад у оквиру додатне наставе, али замерка је да овај облик наставе за биологију није дефинисан, односно да не постоји конкретан и за све наставнике јединствен програм рада.

Наставници са Новог Београда имали су састанак општинског Актива 16.5. и тада су дали своје сугестије:

 • Да број пријављених ученика, без обзира на број одељења у школи буде један ученик по одељењу. Ово је наишло на подељене ставове, с обзиром да се наставници са Новог Београда суочавају са заиста великим бројем ђака, али на општини Стари Град имају их премало. Међутим, чак и представници из општине Земун, који иначе имају већи број такмичара, радије су за, као прошле године, по два ђака, како би што више њих добило шансу да освоји дипломе.
 • ds028Да се и ученицима петог и шестог разреда омогући такмичење на републичком нивоу, јер ако је циљ масовност и популаризација биологије зашто их лимитирати до регионалног такмичења (наведен је пример физике)? И овде су мишљења била подељена, а неки наставници су се запитали да ли уопште ђаци ових разреда да учествују. Ипак, уочено је да се најмлађи ђаци највише и труде. У новом Правилнику се ови разреди за сада не помињу.
 • Да се за градско такмичење плаћа котизација (и ове године је такав предлог дат на Активу, али пошто Актив није званично признат, није било правног основа који би тај предлог и подржао). О овоме нисмо расправљали.
 • Да приговори буду дан после такмичења – показало се одличним и на градском и на општинском нивоу. Након кратке расправе, дат је предлог да се оформе две комисије – у две смене, а како би све колеге стигле да се жале уколико то желе. Свака од тих комисија имала би обавезу да одговара на жалбе у току једног сата.
 • 886Да ученици на дан приговора долазе у пратњи својих наставника, а не сами или само са родитељима, јер је у досадашњем Правилнику писало да долази ученик, односно родитељ. Ово је прихваћено акламацијом.
 • Да се не дефинише јасно доња граница за пролаз, већ да се као и у случају такмичења из математике одређује граница у зависности од капацитета школе домаћина и у зависности од тога како су ученици урадили тест. Ово је већ предвиђено новим Правилником.
 • Да Српско биолошко друштво прави питања и прослеђује тестове и за ранг школског такмичења. Питаћемо, а ако Друштво не прихвати, направићемо тест у сопственој режији и поставићемо на овом блогу заштићен шифром. Шифра ће бити позната наставницима који дођу на састанак Стручног актива.

На крају, колеге су покренуле многе (лепе) теме.

Ирина Дамњановић се похвалила да је једна од два изабрана кандидата за учешће на међународном такмичењу у организацији Мајкрософта. Честитамо!!!

Марина Дрндарски се такође похвалила да је њена школа постала школа вежбаоница (за студенте), а причала је о утисцима са семинара у Аустралији (на нашем блогу дали смо детаљан извештај), те најавила међушколски еколошки пројекат (који тек треба да заживи) о очувању Саве и њених притока, а у сарадњи са WWF.

Светлана Конта је похвалила филм „Амазонија“ на Кидс фесту.

Joya-looking-at-me-600x400

Записник са првог Стручног актива наставника биологије Београда у 2013/2014.

Петак, 13. септембар 2013.

Кабинет биологије у Основној школи „Дринка Павловић“

565040_636622629711759_571510735_nСастанак Актива је у 18:00 часова отворила председница Актива Марина Дрндарски и поздравила присутне, изразивши задовољство због великог одзива. Састанку је присуствовало 29 чланова.

Дневни ред:

 1. Најава активности Еко-фестивала
 2. Најава конференције ЦПН-а
 3. Промоција Био-блога и Фејсбук стране намењене биолозима
 4. Семинари за наставнике биологије
 5. Усвајање Пословника Актива и избор председништва
 6. Портфолио наставника
 7. Такмичења

1. Гости Актива били су Ивана Јовчић и Воја, из Центра за унапређење животне средине, који су представили Еко-фестивал. Ове године се организује по четврти пут, од 11. новембра до 13. новембра 2013. Пошто се број посетилаца стално повећавао, сада се одржава у Дому омладине. Фестивал укључује неколико радионица за по око двадесеторо деце и неопходно је унапред резервисати места. Радионице ће бити одржаване у терминима: 10-12, 12-14, 14-16 сати. Такође постоји филмски програм за који је потребно унапред резервисати места, јер неке школе прошле године зато што су се касно пријавиле, нису успеле да посете фестивал. За филмове је потребно да се закаже папирна карта, по коју се онда дође унапред. Све активности су бесплатне. Један од филмова који ће бити приказани на фестивалу ове године је „Црна риба” о забрани коришћења делфина у аквапарковима ради забаве. Постоји и конкурс за филмове, аматерски и ревијални. Посебан конкурс је за филмове снимане мобилним телефоном на тему „Која је твоја екомотивација”. Ивана нас је такође позвала на изложбу „Плаво-зелени свет” која се отвара од понедељка 16. септембра у Кнез Михајловој улици испред Руског цара. Сајт за више информација: http://2013.green-fest.org/index.php/gb/

2. Марина је најавила прву Националну и регионалну конференцију науке и проследиће даље информације. За сада, можете посетити сајт: Фејсбук страна: Прва регионална конференција за промоцију науке

3. Дејан Бошковић је презентовао блог за наставнике биологије www.bioloskiblog.wordpress.com који постоји већ трећу школску годину јер је покренут 06.01.2012. До сада је посећен преко 250 000 пута и добио је другу награду на такмичењу „Сазнали на семинару, применили у пракси”. Дејан је објаснио које све опције постоје на блогу и позвао кориснике да и сами доприносе квалитету блога коментарима испод текстова, на које ће увек одговорити, или као гости аутори. Од недавно је уведена и новина, фејсбук страница бубамара.њуз.нет, која је намењена брзим информацијама. Можете такође писати и на мејл адресу bioloskiblog@yahoo.com. Више учесника актива изнело је похвале за блог, који је назван „нечим најбољим што се годинама десило”.

4. Презентација блога водила је до дискусије о семинарима. Дејан је објаснио да је поступак прављења блога научио на семинару Зорана Милојевића из ОК центра „Блог, твитер и фејсбук у настави”. Исти аутор је држао и семинар „Водич за час одељенског старешине”, кога је нарочито похвалила Светлана Конта, нагласивши да смо на студијама стекли знање из биологије, али нам није објашњено како да будемо одељенске старешине. Тања Туршијан је похвалила семинар „Комуникација са медијима” који је веома важан јер данас новинари често контактирају наставнике који не знају како да им пренесу званично мишљење школе.

5. У наставку рада Актива покренуто је питање Пословника о раду стручног актива. Дејан је путем презентације објаснио шта све предложени Пословник садржи. Да би Пословник био правоснажан, неопходно је да за њега гласају представници из девет или више од укупно 17 општина на територији Београда, а када постоји кворум сви присутни наставници имају право гласа. Такође је потребно изабрати председника, заменика и записничара.

Установљено је да су присутни представници са следећих општина: Барајево, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Сурчин, Чукарица. Пошто је постојао кворум за гласање, сви су се сагласили да се одмах гласа и одмах усвоји Пословник.

Пословник је једногласно изабран.

У наставку су изабрани председник актива, заменик председника и записничар. Председник актива је Марина Дрндарски (гласала против себе, али су је остали чланови Актива игнорисали :)). Заменик председника је Дејан Бошковић, а записничар Жељко Станимировић. Они су једногласно изабрани без гласова против или уздржаних, дакле свако са укупно 28 гласова.

6. Дејан Бошковић је презентовао како треба да изгледа портфолио, који за све наставнике постаје обавезан у марту 2014. Он је објаснио да су се наставници у његовој школи договорили да све активности предвиђене усавршавањем у оквиру установе стављају у једну фасциклу и да у марту већ имају почетак портфолија. Дејан је објаснио да постоји фејсбук група „Портфолио наставника” где се дискутује о свим недоумицама у вези са израдом портфолија. Затим нам је показао свој портфолио да бисмо видели шта се све рачуна: семинари, огледни и угледни часови, предавања и часови које смо држали као и такви часови других наставника на којима смо присуствовали, конкурси на којима смо учествовали, стручни тимови, примери рада одељенског старешине (ту је напоменуо да никада не смемо јавно да покажемо име детета у неком формулару, него то мора да се изостави), лична професионална филозофија (једна врста есеја; Дејан каже да је он есеј писао по тезама), хистограм резултата теста компетенција са сајта Завода за вредновање квалитета образовања www.zuov.rs. Пошто је овај последњи хистограм изазвао велико занимање, Дејан нам је директно на сајту Завода показао како се тај тест ради.

7. Такмичења:

 • Албина Холод је рекла да је прошле године било превише ученика и наставника на градском такмичењу, па је организација била отежана. На састанку општинског Актива Палилуле направљен је предлог да градиво на такмичењу остане као раније; да број ученика који из једне школе иду на општинско такмичење буде исти као број одељења у том разреду у тој школи и да се пронађе компромисни договор за пролаз на градско такмичење. Ово последње је важно јер су питања некад лакша, а некад тежа, па може да се деси да прође веома много или веома мало ученика одређеног разреда. Што се тиче републичког такмичења одлука би морала да се донесе усаглашено са Активима у другим окрузима.
 • Поменута је и пракса да се такмичења из различитих предмета често заказују у истом дану па се касније мењају термини што уноси конфузију и дезорганизацију. Сви су се сложили да пласман за прво, друго и треће место на одређеном такмичењу не представља проблем, него само број поена за прелаз на следећи ниво такмичења.
 • Светлана Конта се осврнула на негативну појаву да наставници који су довели ученике на градско такмичење нису хтели да дежурају и прегледају тестове, као и на недостатак стрпљења при прављењу списка по броју поена.
 • Тања Туршијан је рекла да никако не треба дозволити различите пролазне бројеве поена у различитим школским управама јер би деца из једног града са мањим бројем поена пролазила на даљи ниво такмичења, а из другог деца са више поена не би.
 • Поменуто је да математичари немају одређену границу бодова већ одреде колики број такмичара може да иде на следећи ниво такмичења по томе колики су капацитети школе.
 • Јасмина Костић је рекла да је она лично већ учествовала у сличном процесу када су даље послали тачно 50 деце, при чему су поново прегледали све тестове да би пронашли све омашке у оцењивању, и да је то сасвим могуће и да није било никаквих проблема. Ово је наишло на одобравање и општински активи ће размотрити ту идеју.
 • Тања Туршијан је питала да ли може да се измени одлука по којој се пласман на републичком такмичењу у седмом разреду не рачуна за бодове при упису. Албина Холод је рекла да је такав закон и док се он не промени не може ништа да се уради.
 • Предложено је да општински активи направе своје предлоге како регулисати прелазак са једног нивоа такмичења на други, и да се ти предлози представе на следећем састанку Актива. Предложено је да тај састанак буде у другој недељи октобра јер у септембру има много активности око месеца науке.

Састанак Актива завршен је у 19:30 часова.

Записничар:

Жељко Станимировић

Додатак: Списак присутних оверени потписима и печатом Актива:

И у пдф фајлу: преузмите.

Ванредни Стручни актив наставника биологије у Београду

Записник са састанка Стручног актива наставника биологије у Београду

одржаног у ОШ „Јован Дучић“, 20. марта 2013.

Присутни чланови: Љиљана Абу Самра, ОШ „Надежда Петровић“, Нови Београд; Јасминка Ђурић, ОШ „Гаврило Принцип“, Земун; Снежана Милојкић, ОШ „Момчило Живојиновић“, Младеновац; Весна Гостовић, ОШ „Кнез Сима Марковић“, Барајево; Мирјана Покрајац, ОШ „Душан Вукасовић Диоген“, Сурчин; Љиљана Стевановић, ОШ „Краљ Александар I“, Нови Београд; Светлана Конта, ОШ „Драган Лукић“ и ОШ „Милан Ракић“, Нови Београд; Албина Холод, ОШ „Раде Драинац“, Палилула; Ирена Миланковић, ОШ „Вук Караџић“, Лазаревац (Степојевац); Вујасин П. Борка, ОШ „Илија Бирчанин“, Земун; Марина Дрндарски, ОШ „Дринка Павловић“, Стари град и Дејан Бошковић, ОШ „Иво Андрић“, Раковица. Састанак је водила Весна Богдановић из ОШ „Јован Дучић“, Нови Београд.

Једина тачка дневног реда је била организација градског такмичења из биологије, али је разматрано више проблема.

wallpaper-4Школа домаћин сноси све трошкове такмичења. Било је речи о томе да то није у реду и да би требало да се Актив избори да се школа добије средства, али нису сви чланови Актива били сагласни, односно било је и мишљења да то није проблем који Актив може да реши. Предлог који је преовладао је да се школа званично обрати школама домаћинима са општинских такмичења како би се директори у оквиру својих општина договорили да уплате котизацију у износу од 250 динара по детету. То би био предлог, а да ли ће се остварити, зависиће и од ажурности школа.

Поставило се и питање рада у недељу који није плаћен и Актив се позвао на Закон о раду.

Општине које још увек нису послале спискове деце су:

 • Звездара
 • Врачар
 • Обреновац

Према Правилнику о такмичењу, ђаци са ових општина би требало да буду дисквалификовани за даље такмичење, тако да је сада све добра воља организатора да прихвати спискове накнадно. Како би се олакшао посао домаћинима, било би добро да они имају спискове школа домаћина са општинских такмичења и ту би колеге као чланови Актива могли да помогну, само када би биле редовније на састанцима. Са састанка смо позивали поједине колеге како бисмо сазнали бројно стање са свих општина и делимично смо успели. За сада, стање је:

општина

разред

укупно
V VI VII VIII
Нови Београд 66 82 18 14 180
Чукарица 16 18 7 1 42
Палилула 41 45 17 13 116
Раковица 19 22 6 8 55
Савски венац 11 14 5 6 36
Стари град 15 16 14 6 51
Вождовац 44 43 25 5 117
Врачар 19 23 9 5 56
Земун 44 59 22 15 140
Барајево 4 6 5 1 16
Гроцка 16 20 6 2 44
Лазаревац 5 23 5 3 36
Младеновац 12 20 4 3 39
Сопот 5 6 5 5 21
Сурчин 4 5 3 0 12
321 402 151 87 961

pencillongyellow

Изнесен је предлог са овог блога да се за ниже разреде такмичење организује раније, али то није изводљиво због тога што цела Србија мора да буде усклађена што се почетка рада тиче, а не можемо да делујемо мимо календара који је прописало Министарство просвете. Предлог који је прихваћен је да се упути писмо Школској управи града Београда како би се укључила још једна школа која би била домаћин такмичења. Писмо је оквирно састављено на Активу, али је потребно да колеге још погледају и на овом блогу дају сугестије за евентуалне измене:

Поштовани,

јављамо вам се поводом проблема који је разматран на састанку Стручног актива наставника биологије у Београду. Школа која је домаћин овогодишњем градском такмичењу из биологије, ОШ „Јован Дучић“ са Новог Београда има ограничен капацитет за пријем ђака, а који износи 600 ученика. На градско такмичење пласирао се много већи број (за сада 961 ученик са 14 општина). Молимо вас да помогнете у решавању проблема и пронађете још једну школу која би упоредо организовала такмичење, а две школе би биле подељене по оштинама. Молимо и да то буде до 1. априла како бисмо правовремено успели све да организујемо. У супротном, нећемо моћи физички да одржимо такмичење, због наведеног помањкања простора. Писмо упућујемо у интересу наших ђака и зато нам је стало да се такмичење одржи.

С поштовањем

Стручни актив наставника биологије Београда

Још један проблем који се разматрао и који није нов, јесте време за жалбе. Оцењено је да исти дан за жалбе није добро решење и свакако ће се упутити писмо са молбом да се дан за жалбе одложи за сутрадан. Предлози су да жалбену комисију чине колеге које су и прегледале и то оне које могу уопште (због смене коју имају у понедељак) да се појаве. Углавном, решавамо проблем по проблем.

Нови и стари домаћини су разменили искуства, па је било речи о томе како ће се шифровати и прегледати, а предлог је да дежурни наставници не буду биолози како би све било регуларно. Што се тиче прегледача, било је постављено питање зашто то не раде студенти (као што је то било некада), али изгледа да ће они бити ангажовани за републичко такмичење. Колегиница Снежана Милојкић из Младеновца је истакла да је веома важно када и како ће наставници бити задужени за прегледање, јер неки морају да отпрате ђаке кући, посебно из удаљених општина. Из Младеновца, од осам наставника који ће доћи, пет ће моћи да прегледа тестове. Тако је настао предлог да општине делегирају наставнике који ће прегледати.

Предлог ове школе домаћина је да у њој такмичење буде организовано за следеће општине: Нови Београд, Раковица, Земун, Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Сопот и Сурчин. Друга школа, која би била такође домаћин, угостила би такмичаре са преосталих општина. При подели, водило се рачуна о броју, али и о томе каква је саобраћајна веза између њих.

С обзиром да такмичари из седмог и осмог разреда настављају такмичење на републичком нивоу, извршиће се ревизија тестова само пласираних такмичара и оних који имају за пар бодова мање (јер је можда дошло до неке грешке у прегледању или сабирању поена).

Најављен је следећи састанак Актива док ђаци буду решавали тест. Уколико се оствари учешће две школе, Актив ће се симултано одржати у обе, по истом дневном реду.

Записник саставио Дејан Бошковић који се повремено жалио да није завршио курс стенографије и присутне колегинице су уважиле жалбу, ваљда и зато што је био једини присутни колега. 🙂

Облак ознака